Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärande nätverk och innovativ kompetensutveckling Mats Holmquist Westum Göteborg 15 mars 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärande nätverk och innovativ kompetensutveckling Mats Holmquist Westum Göteborg 15 mars 2011."— Presentationens avskrift:

1 Lärande nätverk och innovativ kompetensutveckling Mats Holmquist Westum Göteborg 15 mars 2011

2 Värdegrund • Människan är en samarbetande, lärande och kreativ varelse • Utveckling sker genom dialog och lärande mellan människor • Våra praktiska erfarenheter utgör en rik källa till kunskapsutveckling

3 Upplägg • Föreläsning 1 – lärande och utveckling • Cafédialog 1 • Föreläsning 2 – nätverk, form och nytta • Cafédialog 2

4 Trender Vilka allmänna kompetenskrav ökar i arbetslivet?

5 Olika logiker

6 Lärtyper (Ellström)

7 Kompetensutvecklingsformer • Lärande kan organiseras på olika sätt: 1.Formellt lärande, bygger på utbildning 2.Informellt lärande, sker i vardagen 3.Icke formellt lärande, genom träffar, studiebesök, rotering, projekt, nätverk, praktik, coachning mm • Utbildningssystemet domineras av 1 • 2 och 3 rymmer nya möjligheter

8 Erfarenhetsbaserat lärande (Kolb)

9 Cafédialog 1 • Hur kan en innovativ kompetensutveckling organiseras?

10 Nätverk som organisationsform Olika typer • Öppna – slutna • Stora – små • Strukturerade – lösa Gemensamt • Social mötesplats • Horisontella relationer • Dynamik - likhet och olikheter

11 Styrkor och möjligheter • Stöd i en osäker och ensam värld • Tillfälle till kollektivt lärande i vardagen genom erfarenhetsutbyte • Stimulerar informellt och kreativt lärande • Ger inspiration, kunskaper, idéer och kontakter • Stärker självförtroendet • Utvecklar personlig kompetens och professionalitet • Ger förutsättningar till gemensamma aktiviteter

12 Svagheter och hinder • Närvaroproblem • Olika förutsättningar, intresse och förväntningar • Långsam process som tar tid • Oklart syfte • Begränsas till individuellt, socialt utbyte • Svårigheter med överföring till organisatoriskt lärande

13

14

15 Förutsättningar • Frivilligt • Jämlikt • Lärande- och utvecklingsfokus • Deltagar- och processtyrt inom syftet • Extern person som samordnar, stödjer och dokumenterar

16 Samverkan i nätverk • 6-10 organisationer • Klargör och förankra syftet • Träffas regelbundet under en längre tid • Samma personer varje gång • Koppla det individuella lärandet till organisatoriskt lärande

17 Kompetensutveckling i nätverk • 8-12 deltagare • Mixa deltagarstyrda och kursstyrda teman • Mixa erfarenhetsutbyte och föreläsningar • Paketera x antal träffar • Styr urvalet av deltagare

18 Cafédialog 2 • Hur kan vi använda nätverk för att stödja och utveckla vårt arbete?


Download ppt "Lärande nätverk och innovativ kompetensutveckling Mats Holmquist Westum Göteborg 15 mars 2011."

Liknande presentationer


Ads by Google