Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärande nätverk och innovativ kompetensutveckling Mats Holmquist Westum Göteborg 15 mars 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärande nätverk och innovativ kompetensutveckling Mats Holmquist Westum Göteborg 15 mars 2011."— Presentationens avskrift:

1 Lärande nätverk och innovativ kompetensutveckling Mats Holmquist Westum Göteborg 15 mars 2011

2 Värdegrund • Människan är en samarbetande, lärande och kreativ varelse • Utveckling sker genom dialog och lärande mellan människor • Våra praktiska erfarenheter utgör en rik källa till kunskapsutveckling

3 Upplägg • Föreläsning 1 – lärande och utveckling • Cafédialog 1 • Föreläsning 2 – nätverk, form och nytta • Cafédialog 2

4 Trender Vilka allmänna kompetenskrav ökar i arbetslivet?

5 Olika logiker

6 Lärtyper (Ellström)

7 Kompetensutvecklingsformer • Lärande kan organiseras på olika sätt: 1.Formellt lärande, bygger på utbildning 2.Informellt lärande, sker i vardagen 3.Icke formellt lärande, genom träffar, studiebesök, rotering, projekt, nätverk, praktik, coachning mm • Utbildningssystemet domineras av 1 • 2 och 3 rymmer nya möjligheter

8 Erfarenhetsbaserat lärande (Kolb)

9 Cafédialog 1 • Hur kan en innovativ kompetensutveckling organiseras?

10 Nätverk som organisationsform Olika typer • Öppna – slutna • Stora – små • Strukturerade – lösa Gemensamt • Social mötesplats • Horisontella relationer • Dynamik - likhet och olikheter

11 Styrkor och möjligheter • Stöd i en osäker och ensam värld • Tillfälle till kollektivt lärande i vardagen genom erfarenhetsutbyte • Stimulerar informellt och kreativt lärande • Ger inspiration, kunskaper, idéer och kontakter • Stärker självförtroendet • Utvecklar personlig kompetens och professionalitet • Ger förutsättningar till gemensamma aktiviteter

12 Svagheter och hinder • Närvaroproblem • Olika förutsättningar, intresse och förväntningar • Långsam process som tar tid • Oklart syfte • Begränsas till individuellt, socialt utbyte • Svårigheter med överföring till organisatoriskt lärande

13

14

15 Förutsättningar • Frivilligt • Jämlikt • Lärande- och utvecklingsfokus • Deltagar- och processtyrt inom syftet • Extern person som samordnar, stödjer och dokumenterar

16 Samverkan i nätverk • 6-10 organisationer • Klargör och förankra syftet • Träffas regelbundet under en längre tid • Samma personer varje gång • Koppla det individuella lärandet till organisatoriskt lärande

17 Kompetensutveckling i nätverk • 8-12 deltagare • Mixa deltagarstyrda och kursstyrda teman • Mixa erfarenhetsutbyte och föreläsningar • Paketera x antal träffar • Styr urvalet av deltagare

18 Cafédialog 2 • Hur kan vi använda nätverk för att stödja och utveckla vårt arbete?


Ladda ner ppt "Lärande nätverk och innovativ kompetensutveckling Mats Holmquist Westum Göteborg 15 mars 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser