Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fler studentbostäder i Stockholmsregionen 7 december 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fler studentbostäder i Stockholmsregionen 7 december 2012."— Presentationens avskrift:

1 Fler studentbostäder i Stockholmsregionen 7 december 2012

2 Stockholmsregionens utmaningar

3  Ökat utbud av studentboenden är en tillväxtfråga

4 Statliga initiativ på området ► Nytt från regeringen  Regeringen vill stödja innovativt byggande. Riksdagen beslutade 28 november 2012: - 10 miljoner kronor 2013 - 30 miljoner kronor 2014-2017 (finns inga datum om slutrapportering)  I budgeten framgår att en stimulans till kommunerna på 5 miljoner ska till för att under 2013 inventera lämplig mark för studentbostäder.  Av infrastrukturpropositionen framgår att en utredning ska tillsättas för att samordna PBL och MB i bullerhänseende  Översyn av bostadsförsörjningslagen är ute på remiss tom 18/1

5 Uppdrag till Boverket  Regeringen vill även skapa enklare och tydligare regler för byggande. Boverket får i uppdrag att se över de regler som styr byggandet av student- och ungdomsbostäder (max 35 kvm).  Boverket ska tydliggöra avsteg från kraven i byggreglerna vid tillfälliga bostäder inklusive tidsbegränsade bygglov  Boverket ska under 2013 informera om möjligheterna med tidsbegränsade bygglov samt vilka möjligheter som finns inom ramen för dagens byggregler.  3 miljoner avser regeringen avsätta och uppdraget ska redovisas 1 juli 2013 Uppdrag till Länsstyrelserna  30 miljoner kronor per år 2013-2016 till länsstyrelserna för att förkorta handläggningstiderna för överklagandeärenden enligt PBL.  Regeringen ger länsstyrelserna nytt uppdrag i 2013 års RB att tydligare beakta den fysiska planeringen i tillväxtarbetet bl.a. genom att redovisa hur kommunernas översiktsplaner utvecklats i relation till målen för det regionala tillväxtarbetet m.m.

6 Statliga initiativ på området ► Vad gör Länsstyrelsen?  Prioritering handläggning bostadsärenden med fler än tio bostäder (Handlingsprogrammet bostad)  Medverkar i studentbostadsgrupp tillsammans med Stockholms stad  Kunskapsunderlag (exempelvis utformning av bullerskyddsbestämmelser samt Infrastrukturens och bostädernas betydelse för innovation och tillväxt)  Ny samhällsbyggnadsavdelning 2013 stärker förutsättningarna för en effektiv och kvalificerad handläggning av fysiska planer.

7  Stöd till insatser om andrahandsförmedling ”Akademisk kvart”. Länsstyrelsen gav under 2012 ett anslag på 200 000 kronor till Akademisk kvart för marknadsföring och teknikutveckling. - Projektets mål: få in 100 procent fler annonser under samma period som 2011. Utvärdering kommer ske i slutet av december  Vad har hänt? - 720 annonser om uthyrning av bostad har hittills inkommit i år (2011 inkom 478 stycken) - Knappt 4 000 unika besökare per månad. Totalt antal besökare 10 500 per månad.


Ladda ner ppt "Fler studentbostäder i Stockholmsregionen 7 december 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser