Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kortversion av BOSTADSPOLITISK STRATEGI 2008-2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kortversion av BOSTADSPOLITISK STRATEGI 2008-2015."— Presentationens avskrift:

1 Kortversion av BOSTADSPOLITISK STRATEGI 2008-2015

2 Syfte Bostadsstrategin syfte är att tydliggöra kommunens riktlinjer för boendeplaneringen. Mål Övergripande mål är att skapa förutsättningar för goda bostäder och möjliggöra människors önskan att bo i Ovanåkers kommun. Varför behövs en bostadspolitisk strategi? Syfte och mål Bostäder är en viktig tillväxtfaktor där brist på lämpliga bostäder kan hämma utveckling. För att kunna erbjuda våra invånare och framtida invånare goda bostäder är boendeplanering en strategisk fråga för kommunen. Strategin är ett internt verktyg för kommunen ska tydliggöra hur boendet ska utvecklas och i vilket omfattning det bör ske. Strategin ska externt visa vilka intentioner Ovanåkers kommun har när det gäller bostadsplaneringen samt sprida kunskap och information om vad för boendebehov kommunen har. Sedan 2001 finns det en lag om kommunens ansvar när det gäller bostadsförsörjning.

3 •Lediga småhus •Att befintliga beståndet av lägenheter anpassas för äldres behov •Trygghetsbostäder och seniorbostäder •Fler lägenheter. Antalet äldre ökar och utbudet på bostadsmarknaden är begränsat •Relativt stora bostäder. Vi bor färre i varje hushåll men vill inte bo för trångt •Småhusliknande lägenheter Ovanåkers boendebehov

4 Utifrån befolkningsstruktur Bostadsbeståndet anpassas utifrån vår befolkningsstruktur och framtida behov av boende för äldre. Förebyggande Kommunen ska arbeta förebyggande för att minimera behovet av vård och omsorg för våra äldre i kommunen genom att kunna erbjuda trygga bostäder och boendemiljö. Kommunens ska aktivt skapa förutsättningar för att i så stor utsträckning som möjligt minimera insatserna för bostadsanpassning. Utveckla det vi har Kommunen ska arbeta med det vi redan har och se möjligheter på hur vi med enkla medel kan utveckla boendet idag. Information om de olika boendeformerna. •Trygga bostäder i trivsam miljö •Tillgängliga bostäder •Fler bostäder anpassat för äldre Kommunen ansvarar för att skapa förutsättning för Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen Allt fler äldre i Ovanåkers kommun påverkar boendeförutsättningarna i stor utsträckning och det är viktigt att bostadsbeståndet till viss del anpassas och planeras utifrån den äldre delen av befolkningen. Attraktiva och tillgängliga boende för äldre främjar rörligheten på bostadsmarknaden. Strategi

5 Kommunen ansvarar för att skapa förutsättning för Boendeplanering för tillväxt och utveckling Många kommuner bygger för att anpassa bostadsutveckling med befolkningsökning. Ovanåkers kommuns behöver skapa förutsättningar till befolkningstillväxt genom bland annat strategisk boendeplanering. •Ökad rörlighet och flexibilitet på bostadsmarknaden •Ett varierat utbud och god tillgång av bostäder •Markplanering för bostäder med god framförhållning Strategi Långsiktigt Kommunens boendeplanering ska vara långsiktig utifrån tillväxt och utveckling och skapa förutsättningar för ökad inflyttning och familjebildning med attraktivt boende. Kommunen ska skapa förutsättningar för att förtäta i attraktiva och befintligt områden. Rörligare bostadsmarknad Kommunen ska skapa förutsättningar för goda bostäder för vår äldre befolkning och öka förutsättningarna för rörligare bostadsmarknad. Kommunen ska ha god tillgång på lediga småhustomter i attraktiva lägen. Det ska skapa förutsättningar för de som vill bygga i privat regi. Kommunen ska ha långsiktig markplanering och god framförhållning om vilka markområden som kan avsättas för boende. Kommunen ska ha en tydlig och långsiktig mark ‐ och planarbete för bostäder. Det underlättar möjligheterna för kommunen i dialog med potentiella exploatörer vilka förutsättningar för bostadsbyggande som finns. Social och miljömässig hållbar utveckling Kommunen ska ha planera med tanke på hållbar utveckling och stäva efter miljömässigt och socialt hållbara boendeförutsättningar. Miljömössigt hållbart utifrån närhet till kollektivtrafik, skola närhet till service. Socialt hållbart utifrån trygghet, trivsel och tillgänglighet.

6 Kortversion av Bostadspolitisk strategi 2008-2015


Ladda ner ppt "Kortversion av BOSTADSPOLITISK STRATEGI 2008-2015."

Liknande presentationer


Google-annonser