Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stockholm 2012 10 23 – Staffan Schartner FÖRENINGEN FÖR BYGGEMENSKAPER Linköping 7 november 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stockholm 2012 10 23 – Staffan Schartner FÖRENINGEN FÖR BYGGEMENSKAPER Linköping 7 november 2013."— Presentationens avskrift:

1 Stockholm 2012 10 23 – Staffan Schartner FÖRENINGEN FÖR BYGGEMENSKAPER Linköping 7 november 2013

2 ”En Byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad.” W5 Planungsgesellschaft, Tübingen – fritt översatt ”Vi älskar villan men vill bo i stan.” Foto: UrbanaVillor, Cord Siegel, Pontus Åqvist och Karin Larsson.

3 Chemnitzstrasse Hamburg Byggemenskaper kan ha vilka drivkrafter som helst och det man bygger kan vara vad som helst – nytt eller gammalt, stort eller smått, djärvt eller konventionellt. Villkoret är, att de som ska använda det som byggs, tillsammans har det avgörande inflytandet över vad som byggs.

4 - Ägarlägenheter - Bostadsrättsförening - Kooperativ hyresrätt med eget fastighetsägande (bolag eller förening) - Kooperativ hyresrätt med blockförhyrning Organisationsformer

5 Drivkrafterna bakom byggemenskaper • Bygga tillsammans för att bo tillsammans • Bygga och bo ekologiskt • Tryggt och komfortabelt boende när man blir äldre • Arkitektur och speciella bostäder som annars inte finns • Gemensamma intressen och stark sammanhållning • För att ha råd! • För att åstadkomma småskalighet i de storskaliga områdena • ………

6 • Stadsgestaltning; Variation, småskalighet, engagemang • Bostadsmarknaden; Ökat utbud av ”udda” bostäder, lägre pris • Ekologisk hållbarhet; Engagemang i det som byggs och i framtiden • Social hållbarhet; Stabilare boende, engagemang i grannskapet, särskilda boendeformer, ofta gemensamma utrymmen • Ekonomisk hållbarhet; Lägre kostnader, bättre kvalitet, stabila finansieringsförutsättningar; Hållbara stadsmiljöer • Demokrati; Egeninitiativ och makt över det egna boendet • ….. HÅLLBARHET och det allmänna perspektivet

7 • I kommuner med högt efterfrågetryck eftersom det ger stabilitet till projektet, ett breddat utbud och möjliggör en betydligt lägre kostnadsnivå – vilket i större skala kan påverka marknadsprissättningen • I kommuner med lågt efterfrågetryck eftersom projekt med kända avnämare går att genomföra. De framtida boende tar själva hela marknadsrisken • I storskaliga efterkrigsstadsdelar därför att det innebär en reell möjlighet för de boende att skaffa sig makt över sin egen bostadsmiljö – och ev. att ta del av värdestegringar Var passar byggemenskaper?

8 Föreningen har till ändamål att verka för byggemenskaper som organisationsform i ny- och ombyggnadsprojekt genom att: - samla, utveckla och förmedla kunskap om byggemenskaper och vara en plattform för alla med intresse för byggemenskapens idé - stödja och underlätta bildandet av byggemenskaper och genomförandet av deras byggnadsprojekt.

9 Interaktiv hemsida ”Match-making” • Grupper • Tomter • Konsulter, rådgivare • Kreditgivare Samla och förmedla kunskap Konferenser Studieresor Utbildning (”certifiering”) Stöd till kommuner

10 Französisches Viertel, Tübingen

11 Hamburg Altona, Clementzstrasse


Ladda ner ppt "Stockholm 2012 10 23 – Staffan Schartner FÖRENINGEN FÖR BYGGEMENSKAPER Linköping 7 november 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser