Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Datum Namn Presentationens namn Byggemenskaper sett från Göteborgs stads horisont Anna Olsson, Fastighetskontoret.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Datum Namn Presentationens namn Byggemenskaper sett från Göteborgs stads horisont Anna Olsson, Fastighetskontoret."— Presentationens avskrift:

1 Datum Namn Presentationens namn Byggemenskaper sett från Göteborgs stads horisont Anna Olsson, Fastighetskontoret

2 Datum Namn Presentationens namn ”Fastighetskontoret ska verka för fler byggemenskaper och gemensamhetsboende” Mål och inriktningsdokument 2014

3 Datum Namn Presentationens namn Fastighetsnämndens uppdrag  planering av bostadsförsörjning  mark- och exploateringsverksamhet  försäljning, förvärv och upplåtelse av mark  förvaltning av mark och byggnader, om inte uppgiften har lagts på någon annan i kommunen  samordning av boendesociala frågor  bostadsanpassningsbidrag och kommunalt bostadstillägg till handikappade  samordning av tillgänglighetsarbetet för fysiska miljöer

4 Datum Namn Presentationens namn Kommunägd mark

5 Datum Namn Presentationens namn Markanvisningar

6 Datum Namn Presentationens namn  Östra Kålltorp: markanvisning till byggemenskap (Hauschild+Siegel) i tidigt skede, detaljplan pågår  Gråberget : markanvisning till byggemenskap (Inobi) inför detaljplanearbete, detaljplan pågår  Guldmyntsgatan: detaljplan pågår, ambition att markanvisa till byggemenskap •+ några intresserade Är det något på gång?

7 Datum Namn Presentationens namn Guldmyntsgatan  Bra läge  ”Lagom” stor detaljplan  Relativt enkel tomt

8 Datum Namn Presentationens namn Detaljplanen  Går att dela upp i tydligt avgränsade delar  Flexibel (?)

9 Datum Namn Presentationens namn

10 Datum Namn Presentationens namn Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap – examensarbete av Sara Svensson 2013  Byggemenskaper ökar möjligheterna för social hållbarhet  Byggemenskaper har inga problem att passa in i den långsiktiga planeringen i Göteborg

11 Datum Namn Presentationens namn Arbetsmaterial

12 Datum Namn Presentationens namn Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap – examensarbete av Sara Svensson 2013 Råd till kommunen  Nytt angreppssätt på detaljplaner – markanvisa sent  Skapa ett forum, specialiserad handläggare 20-40% av de bostäder som produceras inom 20-30 år ?


Ladda ner ppt "Datum Namn Presentationens namn Byggemenskaper sett från Göteborgs stads horisont Anna Olsson, Fastighetskontoret."

Liknande presentationer


Google-annonser