Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Byggemenskaper sett från Göteborgs stads horisont

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Byggemenskaper sett från Göteborgs stads horisont"— Presentationens avskrift:

1 Byggemenskaper sett från Göteborgs stads horisont
Hej Presentera Stand in Tacka för inbjudan med viss ödmjukhet Anna Olsson, Fastighetskontoret

2 ”Fastighetskontoret ska verka för fler byggemenskaper och gemensamhetsboende”
Mål och inriktningsdokument 2014 Vi har ett uppdrag Både bygemenskap och bogemenskap För att öka antalet aktörer, särskilt mindre, mångfald byggprojekt Kartlägga, kanalisera, stimulera ”Människor som vill bo tillsammans, i till exempel gemensamhetsboenden, ska kunna göra det, oavsett om man vill bo i nybyggda eller befintliga bostäder”

3 Fastighetsnämndens uppdrag
planering av bostadsförsörjning mark- och exploateringsverksamhet försäljning, förvärv och upplåtelse av mark förvaltning av mark och byggnader, om inte uppgiften har lagts på någon annan i kommunen samordning av boendesociala frågor bostadsanpassningsbidrag och kommunalt bostadstillägg till handikappade samordning av tillgänglighetsarbetet för fysiska miljöer Fastighetsnämnden ansvarar för Göteborgs Stads mark- och bostadspolitiska uppgifter. Det innebär bland annat att nämnden ansvarar för kommunens

4 Kommunägd mark Vilka verktyg har vi?
Genom ett strategisk utövande av markägarrollen bidrar fastighetskontoret till stadens utveckling. ha mark – ca hälften av kommunens yta

5 Markanvisningar ..och i detaljplaner

6 Är det något på gång? Östra Kålltorp: markanvisning till byggemenskap (Hauschild+Siegel) i tidigt skede, detaljplan pågår Gråberget : markanvisning till byggemenskap (Inobi) inför detaljplanearbete, detaljplan pågår Guldmyntsgatan: detaljplan pågår, ambition att markanvisa till byggemenskap + några intresserade Arkitektkontoret Hauschild+Siegel har fått markanvisningar i Östra Kålltorp i Göteborg, lägenheter Detaljplanen tar tid och riskerar att överklagas – avvaktar med byggemenskapen tills planen är klar Annonserades som ”vanlig” markanvisning – Inobi som sökte passade bra FK tar en aktivare roll i planens utformande – finns intresserade grupper: Under samma tak och Byggemenskap Högsbo Övrigt – västra Hisingen

7 Guldmyntsgatan Bra läge ”Lagom” stor detaljplan Relativt enkel tomt
Varför valde vi denna plan? Stabilt område, god tillgänglighet Blandade upplåtelseformerByggemenskap, bogemenskap, mindre aktörer + billiga hyreslägenheter och BR

8 Detaljplanen Går att dela upp i tydligt avgränsade delar Flexibel (?)

9 Parkering?

10 Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap – examensarbete av Sara Svensson 2013
Byggemenskaper ökar möjligheterna för social hållbarhet Byggemenskaper har inga problem att passa in i den långsiktiga planeringen i Göteborg

11 Arbetsmaterial Vad händer framåt ?

12 Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap – examensarbete av Sara Svensson 2013
Råd till kommunen Nytt angreppssätt på detaljplaner – markanvisa sent Skapa ett forum, specialiserad handläggare 20-40% av de bostäder som produceras inom år ?


Ladda ner ppt "Byggemenskaper sett från Göteborgs stads horisont"

Liknande presentationer


Google-annonser