Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilken riktning och hurudana tjänster ?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilken riktning och hurudana tjänster ?"— Presentationens avskrift:

1 Vilken riktning och hurudana tjänster ?
Vandas äldrepolitiska program och planen VIKSU för verkställandet av programmet Vilken riktning och hurudana tjänster ?

2 Äldrepolitiska programmet och planen för att verkställa programmet
Riktlinjer på stadsnivå fastställs för att trygga de äldres välbefinnande och tjänster Det görs upp en konkret plan för verkställandet av programmet; en plan över riktlinjernas betydelse i praktiken Utgångspunkten är behoven, resurserna och lokala förhållandena för de äldre kommuninvånarna (de två äldsta åldersgrupperna 65–75 år och 75+) Genomförandet följs upp och utvärderas regelbundet Programmet sammanställs under 2009

3 Bakgrund, värderingar och principer
Som bakgrund för Viksu ligger Vanda stads värderingar som presenteras för fullmäktige under hösten 2009. INNOVATIVITET HÅLLBAR UTVECKLING SAMVERKAN Programmet och planen för verkställandet bygger på följande principer: Normalitetsprincipen Frihet att välja Rättvisa Samverkan Trygghet

4 Varför sammanställs VIKSU?
Vanda är en av de kommuner i Finland som åldras snabbast. Antalet invånare som åldras ökar med 5 % i året. I dagens läge finns det invånare som är 65+ och om tio år invånare. Seniorskedet är en lång period i livet som börjar vid 65 år och kan fortsätta t.o.m. i fyrtio år. Upplevda livsskeden, utbildnings- och arbetshistoria, hälsa, funktionsförmåga samt välfärdsförväntningarna varierar. De äldre är en mycket heterogen grupp. Under en tid då kommunekonomin försvagas är det nödvändigt att alla aktörer har en gemensam vision vad gäller ordnandet av tjänster. Kommuninvånarnas tjänstebehov ökar snabbare än de resurser som används.

5 Det är allas sak att skapa välmående

6 Vad bör man fästa vikt vid? Spjutspetsarna

7 Vist åldrande i Vanda Förebyggande Tillgänglighet
Specialtjänster för äldre bl.a. hemvård, servicehus Tillgänglighet Utnyttjande av teknologi Tjänster för äldre som är tillgängliga för alla bl.a. seniormotion, lärokurser för seniorer, kulturprogram för seniorer Boende med livsglädje Tillgänglig miljö Normala tjänster, bl.a. affärer trafik, byggande Den äldre människan och hans/hennes närmaste Kompetens, kunskap och attityder Verksamhet i olika nätverk

8 För kompetens, kunskap och attityder
Förbättring av kompetens och kunskap i anknytning till åldrandet alla kommuninvånare de äldre verksamhetsområdenas ledning och personal Tjänsternas informationsförmedling Utnyttjande av de äldres egna resurser

9 För ett boende med livsglädje
En äldre människa kan bo i det egna hemmet så länge som möjligt Boendeformen gör det möjligt för den äldre att bo på samma ställe även om tjänstebehovet ändras Hemlika vårdtjänster centraliseras till äldrecenter. I centren finns olika tjänster för assisterat boende, tjänster för omgivningens äldre. Flera olika aktörer ordnar verksamhet och service. Ålderdomshemmen ändras till enheter med service för aktivt vårdboende

10 För tillgängligheten En tillgänglig boendemiljö
En tillgänglig miljö när det gäller tjänster Planläggning och byggplanering ur de äldres synvinkel Upprustning av gamla områden Underhåll av vägar och leder under olika årstider Kollektivtrafik

11 För förebyggandet Ett meningsfullt liv: möjlighet till olika hobbyn, att lära sig nytt och kunna påverka saker och göra val Främjande av välfärd och hälsa förebyggande av sjukdomar bl.a. minnessjukdomar och folksjukdomar möjligheter till motion och hälsosam kost, det lönar sig att sluta röka även på äldre dagar vägledning som koncentrerar sig på riskskedena vid förändringar i livet; att gå i pension, bli änka/änkling, akut sjukdom, minnesstörningar

12 För utnyttjandet av teknologin
Bättre förutsättningar för ett informationssamhälle för seniormedborgare Vårdteknologi för att öka möjligheterna att klara sig och känna sig trygg både hemma och vid användningen av tjänster Hjälpmedel för att möjliggöra engagemang och självständighet

13 För nätverkets verksamhetssätt
De äldres välfärd är en sak för alla verksamhetsområden Den offentliga, privata, tredje sektorn, församlingen och kommuninvånarna samarbetar för att främja de äldres välfärd Kundtjänst är en uppgift för varje anställd En flexibel användning av lokaler möjliggör organisationernas verksamhet i nätverket

14 Ta ställning Hur kunde man främja de äldres möjligheter att engagera sig i ditt område? Är de föreslagna spjutspetsarna träffande? Kompetens, kunskap och attityder Boende med livsglädje Tillgänglighet Förebyggande Utnyttjande av teknologi Verksamhet i olika nätverk Hur borde dessa förbättras?

15 www. vantaa.fi/viksu


Ladda ner ppt "Vilken riktning och hurudana tjänster ?"

Liknande presentationer


Google-annonser