Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetssätt som stöder äldres funktionsförmåga

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetssätt som stöder äldres funktionsförmåga"— Presentationens avskrift:

1 Arbetssätt som stöder äldres funktionsförmåga
Tallmo vårdcenter Annika Kvist-Östman

2 Begreppsdefinitioner
Rehabiliterande arbetssätt = arbetssätt som stöder den äldres funktionsförmåga Ordet rehabiliterande associeras oftast till träning, hjälpmedel osv. Att rehabiliteringspersonal ger instruktioner hur vårdpersonalen skall träna med den äldre. Tänker sig att det handlar om en tidsbegränsad insats tex. efter en sjukdom

3 Forts. Rehabiliterande arbetssätt är inget som speciell personal ägnar sig åt eller som sker under en kort tid För att det skall fungera måste det vara något som verksamheten är uppbyggd kring och som alla – både personal och politiker - vet vad det är, ser sin roll och tar sitt ansvar för Ett rehabiliterande arbetssätt stärker den äldre, både när det gäller identitet, funktion, självständighet och hälsa Det handlar om att skapa en miljö där den äldre efter sina förutsättningar får fortsätta att leva sitt eget liv.

4 Processen på Tallmo vårdcenter
I den ursprungliga planen skulle hela Tallmo vårdcenter vara med i projektet där vi skulle utveckla ett rehabiliterande arbetssätt För att begränsa projektet, som vi skulle klara av med egen personal, valde vi ut Tallmogården/ Engården som har 20 klienter För att kunna vårda den äldre utgående från ett rehabiliterande arbetssätt måste man först ta reda på vilka förutsättningar som försämrats och vilka som finns kvar Avdelningsmöten där vi diskuterade vad personalen gör idag för att upprätthålla de äldres funktionsförmåga och vad som kunde utvecklas = nulägesanalys

5 Följande åtgärder bör utvecklas
Berätta och informera om ”vårdfilosofin” åt anhöriga och klienter, spec. vid anhörigsamtalen och kontinuerligt åt klienterna. Skriv in i vårdplanen konkreta mål (delmål) och vårdåtgärder. Noggrann kartläggning av funktionsförmågan vid ankomst. Kontinuerlig utvärdering av vårdplanen Alla vårdare konsekventa i sina vårdåtgärder, alla göra likadant. Lappar i rummen hos klienten med information om hur och vad vi gör för att upprätthålla klientens funktionsförmågor Konditionsskötarna ge information om lätta rörelser som vårdpersonalen dagligen kan göra med klienten. Informationstavlor om detta i klienternas rum Ett system för att få utevistelse med klienterna in i det dagliga arbetet

6 Uppgifter som gavs till följande möte
Varje egenvårdare fundera ut vårdmål och vårdåtgärder för att upprätthålla funktionsförmågan för sina klienter. Som vi tillsammans går igenom. Ansvariga sjukskötaren planerar en arbetslista med längre arbetsdagar och i stället en till ledig dag för att hinna med utevistelse på eftermiddagarna.

7 Avdelningsmöten Genomgång av alla klinter och vilka vårdåtgärder och vårdmål som egenvårdarna ställt upp för sina respektive klienter Vårdmålen tydliga och konkreta Alla som deltar i vården måste medverka och vara överens om målen Alla skall känna till målen ( dokumentation ) Målen måste vara realistiska

8 Resultat De äldre stöds och uppmuntras till att göra själva det de klarar av Gemensamma mål På arbetslistan finns ett rött R som betyder att den vårdaren är ansvarig för rehabiliteringen ( med hjälp av andra ) Aktiviteter när det är dåligt väder ute Informationslappar i allas rum som berättar vad den äldre själv klarar av och således inte behöver ha hjälp med.

9 Forts. Inomhus balansbana
Individuella träningsprogram som finns i klienternas rum Övningarna ingår som en naturlig del av det dagliga vårdarbetet Intresset för projektet har spridit sig och ett rehabiliterande arbetssätt håller nu på att införas på de andra enheterna

10 Vinster I utvecklingssamtalen har det framkommit att projektet varit väldigt bra för verksamheten Personalen trivs bättre då de har ett gemensamt mål och någonting att utveckla i det dagliga arbetet. Ett meningsfullt arbete Anhöriga tillåts engagera sig så mycket eller lite deras omständigheter tillåter. Genom vårdplanering och att ta med anhöriga i vården får de en självklar plats i sammanhanget. Ökad livskvalité för de äldre. Vardagen har fått mera innehåll

11 Att införa ett rehabiliterande arbetssätt är ett viktigt steg i att utveckla och förbättra äldreomsorgen både som service till de äldre men också som arbetsmiljö


Ladda ner ppt "Arbetssätt som stöder äldres funktionsförmåga"

Liknande presentationer


Google-annonser