Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetssätt som stöder äldres funktionsförmåga Tallmo vårdcenter Annika Kvist-Östman 8.5.2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetssätt som stöder äldres funktionsförmåga Tallmo vårdcenter Annika Kvist-Östman 8.5.2009."— Presentationens avskrift:

1 Arbetssätt som stöder äldres funktionsförmåga Tallmo vårdcenter Annika Kvist-Östman 8.5.2009

2 Begreppsdefinitioner  Rehabiliterande arbetssätt = arbetssätt som stöder den äldres funktionsförmåga  Ordet rehabiliterande associeras oftast till träning, hjälpmedel osv.  Att rehabiliteringspersonal ger instruktioner hur vårdpersonalen skall träna med den äldre.  Tänker sig att det handlar om en tidsbegränsad insats tex. efter en sjukdom

3 Forts.  Rehabiliterande arbetssätt är inget som speciell personal ägnar sig åt eller som sker under en kort tid  För att det skall fungera måste det vara något som verksamheten är uppbyggd kring och som alla – både personal och politiker - vet vad det är, ser sin roll och tar sitt ansvar för  Ett rehabiliterande arbetssätt stärker den äldre, både när det gäller identitet, funktion, självständighet och hälsa  Det handlar om att skapa en miljö där den äldre efter sina förutsättningar får fortsätta att leva sitt eget liv.

4 Processen på Tallmo vårdcenter  I den ursprungliga planen skulle hela Tallmo vårdcenter vara med i projektet där vi skulle utveckla ett rehabiliterande arbetssätt  För att begränsa projektet, som vi skulle klara av med egen personal, valde vi ut Tallmogården/ Engården som har 20 klienter  För att kunna vårda den äldre utgående från ett rehabiliterande arbetssätt måste man först ta reda på vilka förutsättningar som försämrats och vilka som finns kvar  Avdelningsmöten där vi diskuterade vad personalen gör idag för att upprätthålla de äldres funktionsförmåga och vad som kunde utvecklas = nulägesanalys

5 Följande åtgärder bör utvecklas  Berätta och informera om ”vårdfilosofin” åt anhöriga och klienter, spec. vid anhörigsamtalen och kontinuerligt åt klienterna.  Skriv in i vårdplanen konkreta mål (delmål) och vårdåtgärder.  Noggrann kartläggning av funktionsförmågan vid ankomst.  Kontinuerlig utvärdering av vårdplanen  Alla vårdare konsekventa i sina vårdåtgärder, alla göra likadant.  Lappar i rummen hos klienten med information om hur och vad vi gör för att upprätthålla klientens funktionsförmågor  Konditionsskötarna ge information om lätta rörelser som vårdpersonalen dagligen kan göra med klienten. Informationstavlor om detta i klienternas rum  Ett system för att få utevistelse med klienterna in i det dagliga arbetet

6 Uppgifter som gavs till följande möte  Varje egenvårdare fundera ut vårdmål och vårdåtgärder för att upprätthålla funktionsförmågan för sina klienter. Som vi tillsammans går igenom.  Ansvariga sjukskötaren planerar en arbetslista med längre arbetsdagar och i stället en till ledig dag för att hinna med utevistelse på eftermiddagarna.

7 Avdelningsmöten  Genomgång av alla klinter och vilka vårdåtgärder och vårdmål som egenvårdarna ställt upp för sina respektive klienter  Vårdmålen tydliga och konkreta  Alla som deltar i vården måste medverka och vara överens om målen  Alla skall känna till målen ( dokumentation )  Målen måste vara realistiska

8 Resultat  De äldre stöds och uppmuntras till att göra själva det de klarar av  Gemensamma mål  På arbetslistan finns ett rött R som betyder att den vårdaren är ansvarig för rehabiliteringen ( med hjälp av andra )  Aktiviteter när det är dåligt väder ute  Informationslappar i allas rum som berättar vad den äldre själv klarar av och således inte behöver ha hjälp med.

9 Forts.  Inomhus balansbana  Individuella träningsprogram som finns i klienternas rum  Övningarna ingår som en naturlig del av det dagliga vårdarbetet  Intresset för projektet har spridit sig och ett rehabiliterande arbetssätt håller nu på att införas på de andra enheterna

10 Vinster  I utvecklingssamtalen har det framkommit att projektet varit väldigt bra för verksamheten  Personalen trivs bättre då de har ett gemensamt mål och någonting att utveckla i det dagliga arbetet.  Ett meningsfullt arbete  Anhöriga tillåts engagera sig så mycket eller lite deras omständigheter tillåter. Genom vårdplanering och att ta med anhöriga i vården får de en självklar plats i sammanhanget.  Ökad livskvalité för de äldre. Vardagen har fått mera innehåll

11 Att införa ett rehabiliterande arbetssätt är ett viktigt steg i att utveckla och förbättra äldreomsorgen både som service till de äldre men också som arbetsmiljö


Ladda ner ppt "Arbetssätt som stöder äldres funktionsförmåga Tallmo vårdcenter Annika Kvist-Östman 8.5.2009."

Liknande presentationer


Google-annonser