Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett projekt som leder Ulricehamns kommun in i en lärande organisation - en organisation som är flexibel, tar till vara erfarenheter och utvecklas i takt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett projekt som leder Ulricehamns kommun in i en lärande organisation - en organisation som är flexibel, tar till vara erfarenheter och utvecklas i takt."— Presentationens avskrift:

1 Ett projekt som leder Ulricehamns kommun in i en lärande organisation - en organisation som är flexibel, tar till vara erfarenheter och utvecklas i takt med att världen förändras. Intentionen med den nya organisationen är en modern, öppen, kundfokuserad och kompetensinriktad organisation.

2 ” Effektmålen är en lärande organisation med brukaren i centrum där medarbetare mår bra, känner sig fria att ta egna initiativ, kan utveckla sin verksamhet och sig själva, där chefsrollen inte är statisk, där flexibiliteten och dynamiken är stor vilket resulterar i att vi ger bättre service till de vi är till för och gemensamt arbetar för samma mål, dvs. bra välfärd, samhällsutveckling på ett stärkande och kostnadseffektivt sätt.” Hur kan vi uppnå detta?

3 Utveckla och säkerställa styr- och ledningssystem inkl processtyrning Arbeta med det kommunalpolitiska handlingsprogrammet Stärka ledarskap och medarbetarskap i Ulricehamns kommun Ledningsgruppens prioriterade områden 2011-2012

4 Att man i förvaltningen är stolt över att arbeta i Ulricehamns kommun Att det finns bra styr och ledningssystem med återkoppling och uppföljning Att politiska beslut förankras i hela förvaltningen – politiska beslut skall få genomslag Den politiska ledningens önskemål på tjänstemanna organisationen

5 Mobiliseringsfas. Nulägesanalys, sammanställning, handlingsplan för hur vi blir en lärande organisation Genomförandefas. Utvecklingsinsatser i form av införande av nya arbetssätt, förbättringsverktyg, utbildningsinsatser. HT2011- feb.2013 Ett projekt i två faser, budget 6,5 miljoner kr, styrgrupp som är ansvariga för strategiska beslut och en projektorganisation ansvariga för hur vi uppnår målen.

6 Vision i den nya tjänstemannaorganisationen: Våra ledord är samverkan och helhetssyn samt att erbjuda kommuninvånarna bäst möjliga service. Den nya förvaltningen skall vara en öppen och modern organisation där medarbetares kompetens i ett tydligt kundperspektiv tas till vara. Vision i den nya tjänstemannaorganisationen: Våra ledord är samverkan och helhetssyn samt att erbjuda kommuninvånarna bäst möjliga service. Den nya förvaltningen skall vara en öppen och modern organisation där medarbetares kompetens i ett tydligt kundperspektiv tas till vara.

7 Ett lärande ledarskap Engagerade medarbetare Personalen är vår största tillgång! Vi vill varandras väl! Insatser för personalen Insatser för personalen

8 Kommunens ledningsfilosofi: Vi är öppna och ärliga mot varandra och omvärlden, samverkar över gränser och tillvaratar varandras kompetenser. Grunden för detta är det goda samtalet. Utbildningarna skall ge stöd till våra ledningsgrupper Vi kommer att arbeta med samtalsgrupper Chefer kommer att få individuellt ledarutvecklingsstöd Dessutom kommer vi att ha utbildningar för processinriktat arbetssätt Chefs- utbildningar

9 Lean - en metod för verksamhetsutveckling. I första hand är Lean en uppsättning styrande principer, eller värderingar, som tillsammans utgör en ledningsfilosofi och en företagskultur.  Principen att allt alltid kan bli bättre  Principen om att problem ska ses som möjligheter istället för att man letar syndabockar.  Principen att man bör börja med att förändra sig själv eftersom man själv vet bäst var skon klämmer. Var och en ansvarar för sin förbättring.  Principen om att alltid fokusera på kundvärde (både interna kunder och externa).

10 Lean – arbeta smartare inte snabbare! Vi jobbar för uthållig utveckling!

11 Att arbeta med förbättringar. Tex. genom Lean tavlor På arbetsplatsnivå Verksamhetsnivå Övergripande nivå

12 Qlick view Medarbetar index Pol. handlings- program Brukar- index Ekonomital Kvalitetstal Intern uppsikt

13 s förslag Våra arbetssätt Rekryteringsprocessen Utvecklingssamtal APT Budgetprocessen ? ?

14 Lean verktyg för den lärande organisationen Chefsutveckling Våra arbetssätt Våra förbättringsverktyg Qlick view Det lärande ledarskapet Medarbetarstöd Den engagerade medarbetaren


Ladda ner ppt "Ett projekt som leder Ulricehamns kommun in i en lärande organisation - en organisation som är flexibel, tar till vara erfarenheter och utvecklas i takt."

Liknande presentationer


Google-annonser