Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KVALITET & STYRNING I VARA KOMMUN. Decentralisering Platt organisation Delegerat ansvar Mål- och visions styrning Styrdokument Principer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KVALITET & STYRNING I VARA KOMMUN. Decentralisering Platt organisation Delegerat ansvar Mål- och visions styrning Styrdokument Principer."— Presentationens avskrift:

1 KVALITET & STYRNING I VARA KOMMUN

2 Decentralisering Platt organisation Delegerat ansvar Mål- och visions styrning Styrdokument Principer

3 Tjänstemanna organisationen KOMMUNDIREKTÖR FÖRVALTNING FÖR LEDNING & ADMINISTRATION BILDNINGS FÖRVALTNING SOCIAL FÖRVALTNING SAMHÄLLS- BYGGNADS FÖRVALTNING AVDELNINGARRESULTATENHETER

4 Strategisk plan Lednings- och styrdokument Lednings- och styrdokument Sektorsprogram Verksamhet Arbetsplan Regle- menten Regle- menten Lagar och program Lagar och program Politiker Verksamhetsansvariga Operativ nivå Strategisk nivå Riktlinjer & anvisningar Återkoppling Verksamhetsplan

5 Politiker Verksamhetsansvariga Operativ nivå Strategisk nivå VAD HUR

6 Strategisk plan Vision Övergripande mål Inriktningsmål Verksamhetsplan Policydokument Effektmål Arbetsplan Operativa mål Mål på olika nivåer

7 Strategisk plan Fyra år Innehåller Framgångsfaktorer Vision 2020 Övergripande mål Inriktningsmål Effektmål

8 Lednings- & styrdokument Styrprinciper och organisation Finansplan Personal Kvalitet Miljö Upphandling Konkurrens Information & marknadsföring IT Säkerhet

9 Demokrati Sektorsprogram Näringsliv och arbete Kultur Internationalisering Hållbar utveckling Folkhälsa Socialnämnden Kommunstyrelsen BildningsnämndenTekniska service nämnden Miljö- och byggnadsnämnden

10 Vara delaktig IT-teknik för diskussioner i storgrupp Demokratisatsning 2006 Integrations- och jämställdhets departementet 10 datorer och en projektor 5 personer kring varje dator.

11 Kommunövergripande Arbetslagsutveckling Verksamhetsutveckling Ledarutveckling Politiker utveckling Specifika insatser Individuella utvecklingsinsatser Insatser mot särskilda yrkesgrupper Utvecklingsinsatser

12

13

14 Ständiga förbättringar Processkartläggning/värdeflödes- kartläggning Minimera slöserier och öka värdeskapande aktiviteterna Medarbetarna själva arbetar med förbättringsarbetet Vara Lean

15 Samtliga nämnder Politikernas operativa mål Tjänstegarantier

16 Brukarundersökningar Äldreomsorg Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Baden Biblioteken Fritidsgårdarna Plan- och miljöområdet Handikappomsorg Konserthuset Invånarenkäter Arbetsklimatundersökning Undersökningar vartannat år

17 Bättre Vara Möjlighet att lämna synpunkter och klagomål till och på den kommunala verksamheten Via Telefon Hemsida Brevledes Besök

18 Lysande förbättringar 20.000 10.000 5.000 En ljus idé Plakett Många ljuspunkter Vandringspris Hedersomnämnand e Goda idéer ger mervärde!

19 ”På scenen” ”Bakom kulisserna” Extern kvalitet Intern kvalitet PlaneraGenomföraAnalyseraFörbättra Nöjda brukare Nöjda medarbetare En ekonomi i balans Nöjda brukare Nöjda medarbetare En ekonomi i balans Medborgardialog Arbetsplaner Styrdokument Handlingsplaner Utvecklingsinsatser Värdeflöden Tjänstegarantier Invånarenkät Brukarundersökning Arbetsklimat- undersökning BättreVara Förbättrings- arbete Metodutveckling Goda idéer Verksamhet Planera Genomföra Analysera Förbättra

20 Internationellt arbete Vänorter Catarroja, Spanien Cherwell, England Mäntsele, Finland Märjamaa, Estland Ramsö/Roskilde, Danmark Vestby, Norge Systerskolor EU-projekt Sala-IDA projekt

21 ett år tio konstnärer tio arbetsplatser När vägen är målet…. Stärka det kreativa klimatet och förändringsarbetet i arbetsgrupperna Stärka det hälsofrämjande arbetet Stärka kommunens ”varumärke” som en attraktiv kommun att leva, arbeta och bo i.


Ladda ner ppt "KVALITET & STYRNING I VARA KOMMUN. Decentralisering Platt organisation Delegerat ansvar Mål- och visions styrning Styrdokument Principer."

Liknande presentationer


Google-annonser