Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN I en attraktiv kommun som jobbar för allas framtid mår, och trivs, människor bra. Presentation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN I en attraktiv kommun som jobbar för allas framtid mår, och trivs, människor bra. Presentation."— Presentationens avskrift:

1 FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN I en attraktiv kommun som jobbar för allas framtid mår, och trivs, människor bra. Presentation

2 Skärgårdskommun nära storstad 26 000 invånare 30 minuter till Globen Havshorisonten ses från fastlandet Stadskärna Landsbygd

3 Startade 2006 Varje år tilldelas ca 10 miljoner till folkhälsoarbetet i kommunen Visionen är halverade ohälsotal till 2015 Prioriterade områden är ANDT Psykisk hälsa Sexualitet och reproduktiv hälsa Fallprevention Demokrati och delaktighet Särskild folkhälsosatsning

4 Det var unikt att avsätta pengar till en särskild folkhälsofond där alla pengar går till att förbättra medborgarnas hälsa när Nynäshamn startade.

5 Syftet med folkhälsofonden är att kommunens nämnder samt ideella organisationer ska få möjlighet att utveckla idéer som kan skapa förutsättningar för en god hälsa och jämlika villkor för hela befolkningen Nynäshamns folkhälsofond

6 1.Ansökan2.Nämnd 3.Utredning av folkhälso- samordnare 4.Beslut i KS 5.Tillbaka till nämnd Process 1 års period Struktur på folkhälsofondens ansökningar Beviljade ansökningar/metoder prövas, följs upp och utvärderas vid projektslut för att vid positivt utfall föras in i ordinarie verksamhet

7 Folkhälsoprojektens fördelning

8 Folkhälsofonden lönar sig Skapar kreativitet Överbrygger puckelkostnader Engagerar Ger ökade kunskaper inom kommunens verksamheter Förnyar och förbättrar verksamheter Utav 27 nämndprojekt som startat upp mellan 2006-2011 har 74 % övergått helt eller delvis i ordinarie form. Under perioden har också 45 föreningsprojekt beviljats medel.

9 Förvaltningar emellan Föreningar Polis Räddningstjänst Företag Hälso- och sjukvård Privat näringsliv Samverkan – medel för att nå målen

10 Nynäshamns arbete i korthet Att arbeta för allas rätt till goda livsvillkor Utveckla hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor Att aktivt arbeta med att få bort ohälsosam konsumtion av av alkohol, tobak och spel samt helt få bort konsumtion av droger och doping

11 Livsvillkor Att ha goda livsvillkor medför möjligheten att vara delaktig och ha inflytande i samhället. Nynäshamns kommun arbetar aktivt med att stärka delaktighet och inflytande genom olika demokratisatsningar men också genom att skapa goda sociala och ekonomiska förutsättningar.

12 Livsmiljöer och levnadsvanor Med hälsofrämjande livsmiljöer menas de fysiska och psykosociala miljöer där vi arbetar, bor och tillbringar vår fritid. I Nynäshamn arbetar vi med att utveckla sex- och samlevnadsundervisningen i skolorna. Vi arbetar också aktivt med åtgärder som kan minska alkohol och tobaksbruket. Vi stimulerar till gemenskap genom sociala mötesplatser och gemensamma aktiviteter.

13 Vardagsmotion i vacker miljö Vi vill öka den fysisk aktiviteten genom att utveckla möjligheten till vardagsmotion i vår vackra skärgårdsmiljö.

14 Exempel på folkhälsosatsningar Springprojektet för hälsosammare skolgårdar Socialsekreterare på plats hos polisen Mobila skolteamet Nya tider - heltid för alla Kostnadsfri tobaksavvänjning RSMHs arbete med social gemenskap för personer med psykisk ohälsa Familjekollo för familjer som inte har råd att åka på semester tillsammans Tillgänglig fritid åt alla - mobila fritidsledare Ungdomsteam Hälsofrämjande skolutveckling ”Alla kan i Nynäshamn” ett demokratiprojekt

15 Kommunstyrelsens ansvar Tydliga budgetmedel Uppföljning Kostnadsbesparingar för kommunen i form av långsiktigt lägre kostnad för socialvård, hemtjänst etc. Föreningslivet görs delaktigt Nämnder och förvaltningar görs delaktiga Samverkan som ett medel Vi tror på ett helhetsgrepp

16 Mål och budget Agenda 21 Alkohol och drogpolitiska programmet Kommunens friskvårdspolicy, likabehandlingsplan m.m. Nationella folkhälsomål Kommunens styrdokument

17 Kunniga och intresserade politiker och chefer Anställd folkhälsosamordnare Säkerhetsansvarig med ansvar för BRÅ Elevhälsochef med ansvar för folkhälsosatsningar inom BoU Arbetsgrupp (Jokern) fokus på barn och ungdomars hälsa Folkhälsocentrum, länsstyrelsen, FHI och andra kommuner och stadsdelare i Stockholms län m.m. Ekonomer med utbildning inom socioekonomi I arbetsgruppen finns säkerhetsansvarig, elevhälsochef, IFO chef, projektledare för barn och elevers psykiska hälsa, kultur och fritidschef samt folkhälsosamordnare Resurser folkhälsoarbetet


Ladda ner ppt "FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN I en attraktiv kommun som jobbar för allas framtid mår, och trivs, människor bra. Presentation."

Liknande presentationer


Google-annonser