Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kontaktytor mellan energieffektivisering och Folkhälsa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kontaktytor mellan energieffektivisering och Folkhälsa"— Presentationens avskrift:

1 Kontaktytor mellan energieffektivisering och Folkhälsa
11 nationella folkhälsomål 15 miljökvalitetsmål Folkhälsopolitiska planen för Kalmar län

2 Kommun X Kommun X satsar brett på att energieffektivisera sina egna verksamheter genom att konvertera till energisnålare utrustning samt utbilda personalen i ett energisnålare förhållningssätt. Kommunen arbetar också hårt för en god samhällsplanering som bla ska minska transporter och öka närheten till grönområden. I Kommun X finns ett antal större industrier, vilka tillsammans med Kommunen satt upp gemensamma mål för energieffektivisering. Invånarna i Kommun X engageras i energieffektiviseringen genom en kampanj där man kan vinna fina priser om hushållen på olika sätt minskar energianvändningen.

3 Diskussions uppgift: Hur kan Kommun X satsning på energieffektivisering kopplas till folkhälsa? Tips: Använd gärna de nationella folkhälsomålen som samtalsstöd!

4 Delaktighet och inflytande i samhället
Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är: Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen Delaktighet och inflytande i samhället Ekonomiska och sociala förutsättningar Barn och ungas uppväxtvillkor Hälsa i arbetslivet Miljöer och produkter Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Skydd mot smittspridning Sexualitet och reproduktiv hälsa Fysisk aktivitet Matvanor och livsmedel Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel


Ladda ner ppt "Kontaktytor mellan energieffektivisering och Folkhälsa"

Liknande presentationer


Google-annonser