Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ortsutveckling i Sparreholm Sparreholms Bygderåd 17 januari 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ortsutveckling i Sparreholm Sparreholms Bygderåd 17 januari 2011."— Presentationens avskrift:

1 Ortsutveckling i Sparreholm Sparreholms Bygderåd 17 januari 2011

2 Färdplan Flen Delprojekt 2011 Orts- utveckling Attraktiv Arbetsgivare Effektiv organisation Flens kommun 2019 Färdplan Flen Dialog och delaktighet

3 Flens Kommun 2019 Effektmål En vision för Flens kommun med tydliga och kommunövergripande målbeskrivningar som är den strategiska ledtråden i utvecklingen av kommunen. Visionen är utvecklad i dialog mellan politiken, befolkningen, förenings- och näringslivet och baserad på en gedigen omvärldsanalys.

4 4 processer När Flens kommun är som bäst –intervju Flens kommuns hjärta –öppna möten Världen runt Flen –omvärldsseminarier Politisk förankring

5 Ortsutveckling Effektmål Att i samarbete med föreningar, näringsliv och invånare utveckla en vision och handlingsplan för varje ort i kommunen. Mål för 2011 Att utveckla en vision och handlingsplan för 2 orter Inleda samarbeta med en ort Ge stöd i mobiliseringen till 3 orter

6 Att arbeta med visioner

7 En vision… … är ledstjärna för utvecklingen, … uttrycker ett önskvärt framtida tillstånd (=idealtillstånd) … ger kraft och energi … besvarar frågan: Vad vill vi skapa? … skapar delaktighet, gemenskap och stolthet

8 Vision för Malmköping I Malmköping är vi stolta över vår unika boendemiljö, handel och kultur. Mötesplats Malmköping är en naturlig plats för upplevelser, både för boende och besökare. Tillsammans får vi allt att bli möjligt, lokala initiativ uppmuntras och får växa.

9

10 Processen i Malmköping Visionsgruppen lägger upp processen Framtidsdialog (seminarium) diskuterade: trender, byggstenar, hinder Utskick till hushållen Öppet möte resulterade i ett antal utkast till vision Föreningar formulerar visionen Fullmäktige antar visionen som en del i kommunens övergripande visionsarbete

11 Erfarenheter Ortsutveckling Malmköping

12 Projektets historia Initierades hösten -08 Arbetsgrupper började analysera i början av -09 Analysskedet rapporterat till KS 30/11 -09 Rådslag om rondellutsmyckning Visionsarbetet Rådslag om Landsvägsgatan Ansökan om statlig medfinansiering Beslut 16/12 i Kommunfullmäktige

13 Fyra arbetsgrupper Tjänstemän och företrädare för förenings- och näringslivet: 1. Fysisk miljö, gator och trafik 2. Varumärke och handel 3. Boende och näringsliv 4. Vision för Malmköping

14 Erfarenheter Pilot och lärprojekt +Upplevs positivt/mycket positivt + Samlar kraften och ger frivilligt engagemang en ny arena +Stärker samarbetsklimatet +Surdegar till konstruktiv diskussion

15 Erfarenheter forts -Tagit lång tid -Inga synliga resultat -Budget för genomförande saknas -Visionen borde ha kommit tidigt Slutsats: Viktigt fortsätta projektet

16 ORTSUTVECKLING SPARREHOLM 2011. Förslag till AGENDA för vidare utredningar. VISION: Hur vill du att Sparreholm skall utvecklas under de närmaste 5 åren? TRAFIKFRÅGOR : Riksväg 53, 57, Skarvnäsvägen och övriga gator. PLANFRÅGOR : Tomter, uppsnyggning, trivselfrågor. FÖRETAGSFRÅGOR : Gäller alla företag stora som små enmansföretag. TURISMEN och BÅVENFRÅGOR : Jerry Persson från Sörmlands vattenvårdsförbund och Turism.ansv. Pernilla Hagström Kommer att bilda en arbetsgrupp som skall jobba med dessa frågor, bl.a. Gästgiveriet. Sjökortsfrågorna hamnar i en egen arbetsgrupp med, bl.a. Båtklubben och Fiskevårdsföreningen. Vattenfrågorna för övrigt utreds av Jerry, markägarna och länsstyrelsen. SKOLFRÅGOR : Vad händer med skolan i framtiden? ÄLDREFRÅGOR : År 2018 kommer ca. 23 procent av Kommunens Invånare att vara över 65 år.


Ladda ner ppt "Ortsutveckling i Sparreholm Sparreholms Bygderåd 17 januari 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser