Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ortsutveckling Sparreholm

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ortsutveckling Sparreholm"— Presentationens avskrift:

1 Ortsutveckling Sparreholm
Vad är på gång? Stormöte den 21 maj 2013

2 Kvällens program 18.00 Välkommen 18.10 Hur kom vi hit?
Vad har hänt? Uppdatering på handlingsplanen Kommunen Bygderådet Bredbandsläget 19.10 Fika 19.25 Dax Door – vad händer? 19.40 På gång i Sparreholm Nästa steg 20.00 Tack för ikväll!

3 Kvällens program Välkommen 19.00 Hur kom vi hit? 19.10
Presentation av bygderådet 19.20 Handlingsplanen Förslag på vidare arbete Utvärdering Tack för denna gången!

4 Ortsutveckling Sparreholm
Hur kom vi hit?

5 Från första stormöte till vision och handlingsplan
Januari 2011 – januari 2012

6 Arbetsgrupper och stormöten

7 Sparreholm 2019 Vårt läge sporrar och utmanar. Med storstaden och Europa runt hörnet är Sparreholm den öppna porten till Båvens insjöskärgård som med sitt rika djurliv är en njutning för alla. Vi välkomnar omvärlden och samverkar med drivkrafter som får orten att sjuda av liv och aktivitet. Med vårt kulturarv som grund skapar vi en bygd som präglas av engagemang, närhet och livskvalitet för alla generationer.

8 Beslut i kommunfullmäktige
Enstämmigt kommunfullmäktige som beslutade om visionen och handlingsplanen i april 2012 Mycket beröm från politiken till ni som har gjort arbetet!

9 Handlingsplanen Grönt – klar/genomfört Gult – på gång
Rött – inte påbörjat eller inte möjligt

10 Handlingsplanen 2012 Seniorbostäder Kapellet – detaljplan
Landsbygdsutveckling i Strandnära lägen (LIS) - pågår Översyn av tillåten hastighet – rapport klar, åtgärder återstår att göra Förbättrad gångstig Spårvägen-Nyköpingsvägen Utreda förutsättningar för gång- och cykelväg till kyrkan Seniorbostäder i Kapellet - detaljplan och intressera byggföretag (2012) Detaljplanen är klar. Samhällsbyggnadsförvaltningen har kontakt med företaget Seniorvillan, som besökt Flen och Sparreholm Företaget är mycket intresserat. Ny kontakt mellan företaget och förvaltningen vecka 21. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) tematiskt tillägg till översiktsplan (2012) Arbetet pågår. Beräknas vara klart 1:a halvåret 2014. Översyn av tillåten hastighet (2012) Rapport ”Rätt fart i staden” (underlag för beslut) klar. Beslut måste tas om lokala trafikföreskrifter för varje delsträcka. Ej påbörjat. Förbättrad gångstig Spårvägen-Nyköpingsvägen (2012) Genomfört Utreda förutsättningarna för gång- och cykelväg till kyrkan (2012) Ej genomförbart då kommunen inte får tillgång till marken.

11 Handlingsplanen 2012 Bredbandsförstudie – på gång Tätortsentréer
Välkomstskyltar Hälsans stig Åtgärda åtgärder i Trygghetsvandringen Städning av skräpiga tomter Sammanställning av mark och lokaler för industri Porten till Båven/Allemansturism – förstudien klar Bredband (2012, 2013) Arbetet med förstudien pågår. Tätortsentréer (2012) En genomförd. Ansvar Trafikverket. Uppsättning av välkomstskyltar (2012) Länsstyrelsen har avslagit kommunens ansökan. Ärendet överklagat. Hälsans stig (2012) Genomfört Åtgärda trygghetsvandringens påpekanden (2012) Städning av skräpiga tomter (2012) BMR-nämnden driver frågorna Sammanställning av mark och lokaler för industri mm (2012) Arbete pågår inom Näringslivskontoret Porten till Båven/Allemansturism Förstudien klar – det jobbas på nästa steg

12 Handlingsplanen 2013 Hyltinge Strand – detaljplan och projektering
Utreda gång- och cykelbanor Utbygga bredband Delad busslinje 789 Utsmyckning av rondell Förutsättningar för markanvändning Sågområdet Hyltinge strand – detaljplan och projektering (2013) Detaljplanearbetet pågår. Efter antagen detaljplan kan projektering göras. Gång- och cykelbanor - utreda (2013) Ej påbörjat Bredband (2012, 2013) Arbetet med förstudien pågår. Delad busslinje 789 (2013) Genomfört Utsmyckning av rondell v 53/57 (2013) Trafikverket har sagt nej till utsmyckning av liknande rondell i Malmköping. Troligen ej tillåtelse från Trafikverket. Förutsättningar för markanvändning Sågområdet (2013) Arbete inlett inom Kommunledningsförvaltningen. Komplicerad fråga.

13 Magnus Svensson, Uno Gustafsson och Gunnel Porsander
Sparreholms bygderåd Magnus Svensson, Uno Gustafsson och Gunnel Porsander

14 Arbetsgrupperna Skola Trafik Livs-miljö Marknads-föring/ Boende/
Kommuni-kation Livs-miljö Boende/ äldre-omsorg

15 Bredbandsläget Förstudie på gång på kommunen
Kommunens utgångspunkt: bäst möjliga och mest prisvärda fiber till alla kommundelar Byalagsmodell, där lokala nät byggs av fiberföreningar och kopplas till stamnät Två alternativ vad gäller stamnät; kommunens eller Telias Samtal med Telia pågår

16 Byalagsmodellen Internet TV - Telefoni Fastighets nät Bynät Huvudnod
Stadsnätet Ortsnod

17 FIKA Frågor till grupperna

18 Dax Door området Vad händer? Habib Aissaoui

19 På gång i Sparreholm! Ordet är fritt!

20 Flens kommuns Synpunkthanteringen
– klicka på synpunkthanteringen Sms: 71700 Ange Flen synpunkt och skriv sen din synpunkt Skicka Vykort

21 Nästa steg Arbetsgrupper fortsätter under bygderådet
Rapport till bygderådsmötet i hösten 2013 Utskick till alla hushåll december 2013 Årliga stormöten – nästa i våren 2014

22 TACK FÖR IKVÄLL!


Ladda ner ppt "Ortsutveckling Sparreholm"

Liknande presentationer


Google-annonser