Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ortsutveckling Sparreholm Stormöte den 21 maj 2013 Vad är på gång?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ortsutveckling Sparreholm Stormöte den 21 maj 2013 Vad är på gång?"— Presentationens avskrift:

1 Ortsutveckling Sparreholm Stormöte den 21 maj 2013 Vad är på gång?

2 Kvällens program 18.00 Välkommen 18.10Hur kom vi hit? 18.15 Vad har hänt? Uppdatering på handlingsplanen • Kommunen • Bygderådet 19.00 Bredbandsläget 19.10Fika 19.25Dax Door – vad händer? 19.40På gång i Sparreholm 19.55 Nästa steg 20.00Tack för ikväll!

3 Kvällens program • Välkommen 19.00 • Hur kom vi hit? 19.10 • Presentation av bygderådet19.20 • Handlingsplanen 2012 19.55 • Förslag på vidare arbete • Utvärdering20.30 • Tack för denna gången!20.55

4 Ortsutveckling Sparreholm Hur kom vi hit?

5 Från första stormöte till vision och handlingsplan Januari 2011 – januari 2012

6 Arbetsgrupper och stormöten

7 Sparreholm 2019 Vårt läge sporrar och utmanar. Med storstaden och Europa runt hörnet är Sparreholm den öppna porten till Båvens insjöskärgård som med sitt rika djurliv är en njutning för alla. Vi välkomnar omvärlden och samverkar med drivkrafter som får orten att sjuda av liv och aktivitet. Med vårt kulturarv som grund skapar vi en bygd som präglas av engagemang, närhet och livskvalitet för alla generationer.

8 Beslut i kommunfullmäktige •Enstämmigt kommunfullmäktige som beslutade om visionen och handlingsplanen i april 2012 •Mycket beröm från politiken till ni som har gjort arbetet!

9 Handlingsplanen •Grönt – klar/genomfört •Gult – på gång •Rött – inte påbörjat eller inte möjligt

10 Handlingsplanen 2012  Seniorbostäder Kapellet – detaljplan  Landsbygdsutveckling i Strandnära lägen (LIS) - pågår  Översyn av tillåten hastighet – rapport klar, åtgärder återstår att göra  Förbättrad gångstig Spårvägen- Nyköpingsvägen  Utreda förutsättningar för gång- och cykelväg till kyrkan

11 Handlingsplanen 2012  Bredbandsförstudie – på gång  Tätortsentréer  Välkomstskyltar  Hälsans stig  Åtgärda åtgärder i Trygghetsvandringen  Städning av skräpiga tomter  Sammanställning av mark och lokaler för industri  Porten till Båven/Allemansturism – förstudien klar

12 Handlingsplanen 2013  Hyltinge Strand – detaljplan och projektering  Utreda gång- och cykelbanor  Utbygga bredband  Delad busslinje 789  Utsmyckning av rondell  Förutsättningar för markanvändning Sågområdet

13 Sparreholms bygderåd Magnus Svensson, Uno Gustafsson och Gunnel Porsander

14 Arbetsgrupperna SkolaTrafik Marknads- föring/ Kommuni- kation Livs- miljö Boende/ äldre- omsorg

15 Bredbandsläget •Förstudie på gång på kommunen •Kommunens utgångspunkt: bäst möjliga och mest prisvärda fiber till alla kommundelar •Byalagsmodell, där lokala nät byggs av fiberföreningar och kopplas till stamnät •Två alternativ vad gäller stamnät; kommunens eller Telias –Samtal med Telia pågår

16 Internet TV - Telefoni Ortsnod Fastighets nät Stadsnätet Byalagsmodellen Huvudnod Bynät

17 FIKA Frågor till grupperna

18 Dax Door området Vad händer? Habib Aissaoui

19 På gång i Sparreholm! Ordet är fritt!

20 Flens kommuns Synpunkthanteringen www.flen.sewww.flen.se – klicka på synpunkthantering en Sms: 71700 Ange Flen synpunkt och skriv sen din synpunkt Skicka Vykort

21 Nästa steg •Arbetsgrupper fortsätter under bygderådet •Rapport till bygderådsmötet i hösten 2013 •Utskick till alla hushåll december 2013 •Årliga stormöten – nästa i våren 2014

22 TACK FÖR IKVÄLL!


Ladda ner ppt "Ortsutveckling Sparreholm Stormöte den 21 maj 2013 Vad är på gång?"

Liknande presentationer


Google-annonser