Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstudien om utbyggnad av Bredband på landsbygden Sparreholm Företagarförening 26 november 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstudien om utbyggnad av Bredband på landsbygden Sparreholm Företagarförening 26 november 2013."— Presentationens avskrift:

1 Förstudien om utbyggnad av Bredband på landsbygden Sparreholm Företagarförening 26 november 2013

2 Förstudie Bredband på landsbygden •En kartläggning av befintlig bredband och kabel i Flens kommun •Kartlägga möjliga tekniska lösningar •Marknadsanalys för att bedöma möjliga kommersiella aktörers roll i bredbandsetableringen i Flens kommun •Förslag på hur bredband kan utbyggas i kommunens orter och landsbygd •Förslag på finansiering av utbyggnad av bredband till orter och landsbygd •Förslag på möjliga samarbetsparter i andra kommuner

3 Organisation för förstudien •Projektägare –Mikael Brandfors, IT-chef Flens kommun •Styrgrupp –Lars Rådh, kommunchef –Peter Israelsson, samhällsbyggnadschef –Ingrid Larsson, utrednings-och strategichef –Mikael Larsson, näringslivschef •Förstudieledare –Karina Krogh

4 Regeringens bredbandsmål I 2020 bör 90% av hushållen i Sverige ha tillgång till 100 Mbit/sek.

5 Tekniska möjligheter •ADSL upp till 24-40 Mbit/sek. –Bra kapacitet att ladda ner, men inte upp –Baserat på kopparnätet –Bemöter inte morgondagens behov •4G –Fokus på mobilt användande –Kapacitet beroende på antal användare –Beroende på väderförhållande –Antal master för att täcka Flens kommuns behov stort

6 Tekniska möjligheter •Fiber i dag enda lösningen som ger tillgång till 100 Mbit/Sek eller mer och därmed möter morgondagens behov: –Internet –TV –Telefoni

7 Kartläggning av befintlig bredband •Alla lägenheter i Flens Bostad AB har möjlighet för fiberanslutning genom Telia •Tätorterna har i de flesta fall möjlighet för ADSL •Delar av kommunen i dag bara tillgång till mobilt bredband (kopparnätet borttaget) •Tillgängliga fiberstamnät: –Flens kommun –Skanova

8 Organisation/aktörer Vem äger nätet? Vem driver och underhåller nätet? Vem levererar tjänster i nätet? Fiber- föreningar Kommunikations -operatör Tjänste- leverantör Stamnäts- ägare

9 Fiberförening/Byalagsmodellen Internet TV - Telefoni Ortsnod Fastighets nät Stadsnätet Huvudnod Bynät

10 Fiberföreningarnas roll •Rekrytera medlemmar till föreningen •Ansvara för utbyggnad av lokala nät (accessnät) •Ansvara för finansiering av lokala nät

11 Flen Fibernät Blå linje = luftledning Röd linje = markförlagt Sparreholm Fastighets nät Bynät

12 F F F F S M F M F F F F F F M F M M M F F F M S F F F M S M M Förklaring : F = Skanova har fiber till stationen, M = Radiomast, S = Stationen saknar fiber idag

13 Flens kommun 8 telestationsområden Skanova 15 telestationsområden

14 Alternativ för utbyggnad 12 Ägare av stamnätetFlens kommunSkanova KommunikationsoperatörZitius/QuadracomTelia Öppet Nät Öppet nätJA Befintlig stamnät8 av 21 telestationsområden 15 av 21 telestationsområden Utbyggnad av stamnätKommunenSkanova i samarbete med kommunen? Finansiering av stamnätsutbyggnad Genom intäkt från utyrning av stamnät till Zitius Skanova i samarbete med kommunen? Potentiellt fibertillgångTill alla telestationsområden där XX antal hushåll går med i fiberförening Bara där fiber finns i dag? Kostnad per hushållVillapris 16 700 kr Landsbygd ? Villapris 16 800 kr Landsbygd ?

15 Kostnader för utbyggnad Områdekostnad Glesbygd150 kr/meter Landsbygd200 kr/meter Bebyggt område300 kr/meter Stadsnära miljö500 kr/meter Städer1000 kr/meter Schablonkostnad för utbyggnad av 5 mil stamnät = 12,5 miljoner kr. Post- och telestyrelsens utvärdering av bredbandsprojekt i hela Sverige 2012

16 Finansiering – utbyggnad stamnät •Uthyrning av Flens kommuns stamnät till Zitius AnslutningsgradÅrlig inkomst 50% av hushållen1 985 000 kr. 75% av hushållen2 976 000 kr.

17 Finansiering utbyggnad av lokala nät •Hushållen – 12 000 – 25 000 kr. •Beroende på anslutningsgrad, engagemang och avstånd •EU- bidrag genom Länsstyrelsen •LeaderInlandet - förprojektering

18 Läget •Förstudien i stort set klar –Visar på de två möjligheterna: •Kommunen/Zitius eller Skanova/Telia Öppet Nät •Diskussioner med Skanova/Telia Öppet Nät pågår

19 Alternativ för utbyggnad 12 Ägare av stamnätetFlens kommunSkanova KommunikationsoperatörZitius/QuadracomTelia Öppet Nät Öppet nätJA Befintlig stamnät8 av 21 telestationsområden 15 av 21 telestationsområden Utbyggnad av stamnätKommunenSkanova i samarbete med kommunen? Finansiering av stamnätsutbyggnad Genom intäkt från uthyrning av stamnät till Zitius Skanova i samarbete med kommunen? Potentiellt fibertillgångTill alla telestationsområden där XX antal hushåll går med i fiberförening Bara där fiber finns i dag? Kostnad per hushållVillapris 16 700 kr Landsbygd ? Villapris 16 800 kr Landsbygd ?


Ladda ner ppt "Förstudien om utbyggnad av Bredband på landsbygden Sparreholm Företagarförening 26 november 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser