Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkhälsoteamet norra Örebro län, 2014 0 80+ Barns och ungdomars livsvillkor och levnadsvanor 20 Äldres hälsa Jämlik hälsa – social hållbarhet Metod -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkhälsoteamet norra Örebro län, 2014 0 80+ Barns och ungdomars livsvillkor och levnadsvanor 20 Äldres hälsa Jämlik hälsa – social hållbarhet Metod -"— Presentationens avskrift:

1 Folkhälsoteamet norra Örebro län, 2014 0 80+ Barns och ungdomars livsvillkor och levnadsvanor 20 Äldres hälsa Jämlik hälsa – social hållbarhet Metod - och kunskapsstöd Verksamhetsplan 2014, antagen av styrgruppen 2013-12-05 Uppföljning och utvärdering Samhällsplanering UtredningarRemissinstans Ålder Samverkan

2 Jämlik hälsa – social hållbarhet Folkhälsomål i styrning och ledning Lokala välfärdsbeskrivningar/bokslut med analyser - befolkningsundersökningar Extern samverkan – ÖLL, ÖLIF, Ölbf, regionförbundet, länsstyrelsen Arrangera och medverka i konferenser/ utbildningsdagar Medborgardialog – Nora, styrning och ledning Projekt Fritids- och föreningslivet - en arena för integration och hälsa tom 2014-12-31 –deltagande i styr-och arbetsgrupp BRÅ-arbete – Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg Folkhälsoteamet norra Örebro län, 2014

3 Social hållbarhet och medborgardialog –ÖP Hällefors, Ljusnarsberg och Nora –FÖP Lindesberg –Grönstrukturplaner Hällefors, Lindesberg och Nora –Projekt Säkra skolvägar Hällefors –Andra aktuella planprojekt Folkhälsoteamet norra Örebro län, 2014 Samhällsplanering

4 Hälsofrämjande skolutveckling HFSU, Hälsa – lärande – trivsel Generellt föräldrastöd - familjecentraler Lindesberg, Nora - SAMBA, Ljusnarsberg Nätverk förskola, skola, ungdomshälsa, (VIKTiga barn fritidsgårdar, gymnasieskola ) Barn- och ungdomsdialog Projekt barnkonvention och barnfattigdom tom 2014-08-31 Projekt barn och unga Lindesberg (sluttid?) Projekt framtidstro Ljusnarsberg tom 2015-06-30 - deltagande i styr-och arbetsgrupp Folkhälsoteamet norra Örebro län, 2014 Barns och ungdomars livsvillkor och levnadsvanor

5 Projekt Fritids- och föreningslivet - en arena för integration och hälsa tom 2014-12-31 –deltagande i styr-och arbetsgrupp Liv & hälsa ung 2014 Psykisk hälsa –dansprojekt flickor Hällefors, Ljusnarsberg, Nora Goda matvanor och måltider –kostpolitiskt program Nora ANDT i samverkan med drogsamordnare Folkhälsoteamet norra Örebro län, 2014 Barns och ungdomars livsvillkor och levnadsvanor

6 Äldres hälsa Bygga strukturer i resp kommun för ett hälsosamt åldrande med utgångspunkt från teamets äldrerapport 2013 Goda matvanor och måltider - kostpolitiskt program i Nora Fysisk aktivitet - samverkan ÖLIF Social gemenskap - samverkan ÖLIF/Ölbf samt det lokala föreningslivet Delaktighet/meningsfullhet Äldredagen 1 oktober Folkhälsoteamet norra Örebro län, 2014


Ladda ner ppt "Folkhälsoteamet norra Örebro län, 2014 0 80+ Barns och ungdomars livsvillkor och levnadsvanor 20 Äldres hälsa Jämlik hälsa – social hållbarhet Metod -"

Liknande presentationer


Google-annonser