Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommundirektörsföreningen i Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommundirektörsföreningen i Sverige"— Presentationens avskrift:

1 Kommundirektörsföreningen i Sverige
Verksamhetsplan för Kommundirektörsföreningen i Sverige Styrelsens förslag 24 januari 2014

2 Styrelsen för Svenska kommundirektörsföreningen
Verksamhetsplan Syftet med verksamhetsplanen är att lägga fast inriktningen för utvecklingen av kommundirektörs-föreningen i Sverige. Verksamhetsplanen har tagits fram vid en styrelsekonferens i januari månad och bygger på tidigare verksamhetsplaner och på utvärderingar efter såväl vår- som höstkonferenser under 2012 och 2013. Staffan Isling Ordförande Styrelsen för Svenska kommundirektörsföreningen Staffan Isling, Örebro Ledamöter Palle Lundberg, Helsingborg Martin Andreae, Södertälje Kristina Sundin-Jonsson, Skellefteå Annika Wennerblom, Trollhättan Ersättare Joachim Danielsson, Täby Åsa Granat, Borlänge

3 Föreningens NULÄGE I början av 2014 har kommundirektörsföreningen i Sverige närmare 250 medlemmar. Föreningens årliga konferenser är väl etablerade och uppskattade mötesplatser och det finns en stark kollegialitet bland föreningens medlemmar. Den samverkan med SKL som utvecklats de senaste åren är ytterligare en stark sida i en nulägesanalys av föreningen. Bland de konkreta resultaten av föreningens arbete är checklistan för kommundirektörsrollen ett uppskattat exempel. Föreningen är emellertid relativt okänd utanför medlemskretsen och bör bli mer synlig. Verksamheten kan bli mer utvecklingsorienterad, i syfte att öka nyttan av medlemskapet. Arbetet med att utveckla och stärka kommundirektörsrollen behöver få sin fortsättning under kommande år. Att vidareutveckla såväl innehåll som form för föreningens konferenser, är ytterligare ett prioriterat område i utvecklingen av kommundirektörsföreningen i Sverige.

4 Föreningens VERKSAMHETSIDÉ
Kommundirektörsföreningen ska erbjuda kollegialt erfarenhetsutbyte, möjliggöra nätverk, och arbeta med viktiga utvecklingsfrågor, till stöd för medlemmarnas professionella utveckling och förmåga att åstadkomma resultat på hemmaplan.

5 Föreningens KÄNNETECKEN
Vi vill uppfattas som en utvecklingsorienterad och trovärdig förening, efterfrågad i medlemmarnas kommundirektörsuppdrag. Föreningens möten och aktiviteter ska vara inspirerande och berikande i ett utvecklande klimat.

6 MÅL 2015 Antalet medlemmar 90 % av kommundirektörerna/kommuncheferna är betalande medlemmar. Detta motsvarar 250 betalande medlemmar Aktiviteter Rundringning till icke betalande medlemmar under 2014. Kontaktperson (motsv) i varje ”region” med stöd av SKL´s kommundirektörsnätverk Nyttja konferenserna för medlemsvärvning. Nöjda medlemmar 70 % nöjda eller mkt nöjda Enkät efter höstkonferensen Deltagandet på konferenserna Minst hälften av medlemmarna på varje konferens Särskild satsning på information och marknadsföring inför höstkonferensen Viss uppföljning per tfn. Nöjdheten med konferenserna 80 % nöjda eller mycket nöjda konferensdeltagare Inventera intressanta ämnen vid konferenserna.

7 PRIORITERADE TEMAN OCH UPPGIFTER 2014-2015
Styrning, ledning och kommundirektörsroll Kommunens roll i samhällsutvecklingen Kommunen som tjänsteleverantör Till exempel: Kommunallagen Olikheter i kommundirektörsrollen Organisationsfrågor Ledarskap Interkulturellt Trender/utvecklings tendenser Samverkansformer med externa aktörer Roll- och uppgiftsfördelning kommun-region-stat Regionala ”aktörskartor” Mångkulturellt samhälle Varumärkesfrågor Utveckling och innovation E-förvaltning Skolan Resultat Konkurrens


Ladda ner ppt "Kommundirektörsföreningen i Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser