Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsplan 2014-2015 för Kommundirektörsföreningen i Sverige Styrelsens förslag 24 januari 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsplan 2014-2015 för Kommundirektörsföreningen i Sverige Styrelsens förslag 24 januari 2014."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsplan 2014-2015 för Kommundirektörsföreningen i Sverige Styrelsens förslag 24 januari 2014

2 Verksamhetsplan 2014-2015 Syftet med verksamhetsplanen är att lägga fast inriktningen för utvecklingen av kommundirektörs- föreningen i Sverige. Verksamhetsplanen har tagits fram vid en styrelsekonferens i januari månad och bygger på tidigare verksamhetsplaner och på utvärderingar efter såväl vår- som höstkonferenser under 2012 och 2013. Staffan Isling Ordförande Styrelsen för Svenska kommundirektörsföreningen Ordförande Staffan Isling, Örebro Ledamöter Palle Lundberg, Helsingborg Martin Andreae, Södertälje Kristina Sundin-Jonsson, Skellefteå Annika Wennerblom, Trollhättan Ersättare Joachim Danielsson, Täby Åsa Granat, Borlänge

3 Föreningens NULÄGE I början av 2014 har kommundirektörsföreningen i Sverige närmare 250 medlemmar. Föreningens årliga konferenser är väl etablerade och uppskattade mötesplatser och det finns en stark kollegialitet bland föreningens medlemmar. Den samverkan med SKL som utvecklats de senaste åren är ytterligare en stark sida i en nulägesanalys av föreningen. Bland de konkreta resultaten av föreningens arbete är checklistan för kommundirektörsrollen ett uppskattat exempel. Föreningen är emellertid relativt okänd utanför medlemskretsen och bör bli mer synlig. Verksamheten kan bli mer utvecklingsorienterad, i syfte att öka nyttan av medlemskapet. Arbetet med att utveckla och stärka kommundirektörsrollen behöver få sin fortsättning under kommande år. Att vidareutveckla såväl innehåll som form för föreningens konferenser, är ytterligare ett prioriterat område i utvecklingen av kommundirektörsföreningen i Sverige.

4 Kommundirektörsföreningen ska erbjuda kollegialt erfarenhetsutbyte, möjliggöra nätverk, och arbeta med viktiga utvecklingsfrågor, till stöd för medlemmarnas professionella utveckling och förmåga att åstadkomma resultat på hemmaplan. Föreningens VERKSAMHETSIDÉ

5 Föreningens KÄNNETECKEN Vi vill uppfattas som en utvecklingsorienterad och trovärdig förening, efterfrågad i medlemmarnas kommundirektörsuppdrag. Föreningens möten och aktiviteter ska vara inspirerande och berikande i ett utvecklande klimat.

6 MÅL 2015 Antalet medlemmar • 90 % av kommundirektörerna/kommuncheferna är betalande medlemmar. Detta motsvarar 250 betalande medlemmar Aktiviteter • Rundringning till icke betalande medlemmar under 2014. • Kontaktperson (motsv) i varje ”region” med stöd av SKL´s kommundirektörsnätverk • Nyttja konferenserna för medlemsvärvning. Nöjda medlemmar • 70 % nöjda eller mkt nöjda Aktiviteter • Enkät efter höstkonferensen Deltagandet på konferenserna • Minst hälften av medlemmarna på varje konferens Aktiviteter • Särskild satsning på information och marknadsföring inför höstkonferensen 2014. Viss uppföljning per tfn. Nöjdheten med konferenserna • 80 % nöjda eller mycket nöjda konferensdeltagare Aktiviteter • Inventera intressanta ämnen vid konferenserna. • Enkät efter höstkonferensen

7 PRIORITERADE TEMAN OCH UPPGIFTER 2014-2015 Tema Styrning, ledning och kommundirektörsroll Tema Kommunens roll i samhällsutvecklingen Tema Kommunen som tjänsteleverantör Till exempel: Kommunallagen Olikheter i kommundirektörsrollen Organisationsfrågor Ledarskap -Interkulturellt -Trender/utvecklings tendenser Samverkansformer med externa aktörer Till exempel: Roll- och uppgiftsfördelning kommun-region-stat Regionala ”aktörskartor” Mångkulturellt samhälle Varumärkesfrågor Utveckling och innovation Till exempel: E-förvaltning Skolan Varumärkesfrågor Resultat Konkurrens


Ladda ner ppt "Verksamhetsplan 2014-2015 för Kommundirektörsföreningen i Sverige Styrelsens förslag 24 januari 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser