Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektstöd Västerbotten Stärka länets förutsättningar att via projekt som arbetsmetod skapa regional utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektstöd Västerbotten Stärka länets förutsättningar att via projekt som arbetsmetod skapa regional utveckling."— Presentationens avskrift:

1 Projektstöd Västerbotten Stärka länets förutsättningar att via projekt som arbetsmetod skapa regional utveckling.

2 5 områden som behöver förstärkas: 1)Inspiration & idégenerering Mötesplatser och aktiviteter som inspirerar, samlar projektidéer och utvecklingsbehov, etc. 2) Mäklare & lots Projektstödet behöver stärka sökandens möjlighet att hitta rätt bland finansiärer och finansiärer att samarbeta kring projekt.

3 3) Processtöd i projektutformning Rådgivande stöd till länets projektsökanden i att formulera projektansökningar av god kvalité, att finna finansiärer och ansökningsomgångar, koppla till regionala strategier, finna samarbeten, etc. NOD - med utgångspunkt de kommuner där efterfrågan är störst. Upphandlade konsulter – European Minds

4 4) Stöd i projektgenomförandet Stärka projektens möjligheter till ett framgångsrikt projektgenomförande, lärande och erfarenhetsutbyte. 5) Fortsättning på virtuella EU-projektkontoret Fokus på öka deltagande internationella projekt

5 Virtuellt EU-projektkontor 2013- Mål och syfte Öka regionens deltagande inom EU och övriga internationella program och bidra till: – Ökad extern finansiering till regionen – Ökad samverkan mellan aktörer i regionen – Kommersialiseringen av forskningsresultat – Regional utveckling och tillväxt

6 Identifierade framgångsfaktorer Utvecklade internationella nätverk och partnerskap – Bygga plattformar inom sektorer av särskilt intresse, såsom EBA- samarbetet En kontinuerlig programbevakning – I det regionala partnerskapet finns en bred kunskapsbas. Genom att bevaka olika fokusområden kan vi bli starkare tillsammans. Påverkan – För att framtida program skall vara i linje med våra ambitioner

7 Identifierade framgångsfaktorer Utbildningar – För att öka kompetensen inom områden såsom projektskrivning, projektledning och rapportering/redovisning. Skalfördelar med gemensamma utbildningar där var och en ensam kanske till och med har svårt att få ihop en kritiska massa Ansökningar – Att strukturerat arbeta med ansökningar inom relevanta program Ett ökat SME deltagande – En förutsättning i framtida program – Arbeta vidare med befintliga goda exempel för att öka möjligheterna att få med SMEs i ansökningar


Ladda ner ppt "Projektstöd Västerbotten Stärka länets förutsättningar att via projekt som arbetsmetod skapa regional utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser