Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Policy för miljö och hållbar utveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Policy för miljö och hållbar utveckling"— Presentationens avskrift:

1

2 Policy för miljö och hållbar utveckling
Högskolelagen föreskriver att universitet och högskolor ska bedriva sin verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. Högskolelagen och Lunds universitets strategiska plan utgör grunden för följande policy för miljö och hållbar utveckling: Lunds universitet har en viktig roll i samhället genom att vara en drivkraft för hållbar utveckling. Universitetet skall, genom utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället tillhandahålla tillförlitlig kunskap idag och i framtiden. Lunds universitet ska särskilt verka för att initiera och genomföra ämnesöverskridande forskning som bygger ny kunskap och bidrar till en hållbar utveckling. Studenterna vid Lunds universitet ska under sin utbildning få insikter och kunskaper om ämnesrelevanta aspekter beträffande hållbar utveckling. Studenterna blir därmed spjutspetsar i yrkeslivets praktiska arbete med att skapa en hållbar utveckling. Principen ”att leva som vi lär” ska prägla den dagliga verksamheten vid universitetet. Detta är en trovärdighetsfråga som förutsätter en aktiv medverkan från universitetets medarbetare och studenter. Rektor och ledning på alla nivåer skall aktivt stödja och eftersträva ständig förbättring av arbetet för en hållbar utveckling. Ledningen ska genom systematisk uppföljning säkerställa att universitetets miljö- och hållbarhetsmål uppnås samt att gällande lagstiftning och övriga formellt ställda krav på universitetet följs.

3 LU – Historiskt sett Bred verksamhet
Satsar på ämnesöverskridande forskning/utbildning Miljö i tvärvetenskap sedan 60-talet Hög intern kompetens Kompetens inom miljö/HU finns på varje fakultet LU starkt decentraliserat Gamla kulturer – olika språk Konkurrens Resursbrist ”Inte ett perspektiv till…”

4 Dialogprocesser EU: Open Method of Coordination
Samlande begrepp för beprövat arbetssätt Anpassat till nätverksorganisation Kommunikation

5 Program/ Kursansvarig
Eldsjälar, Temagrupper Eldsjälar, Temagrupper Eldsjälar, Temagrupper Arrangera möten/seminarier Dokumentera metoder Samla in goda exempel Stödja fakulteternas arbete Skapa mötesplatser och dialog Samla och sprida goda exempel och verktyg Integrera i universitetsgemensam pedagogisk utveckling Inspirationsgrupp 10-15 personer Fakultet Arbetsgrupp/ Kontaktpersoner Fakultet Arbetsgrupp/ Kontaktpersoner Fakultet Arbetsgrupp/ Kontaktpersoner Institution Program/ Kursansvarig Initiera/fortsätta fakulteternas arbete Fakultetsgemensam samordning, inventering, planering

6 Delmål 1 ”Utveckla och sprida metoder för att säkerställa att varje student under sin utbildning möter och förhåller sig till ämnesrelevanta etiska och samhälleliga aspekter på miljö och hållbarhetsområdet” Hållbar utveckling i utbildning – vad innebär det? (Version 1) kritiskt förhållningssätt egna ämnet/yrkesrollen - problematiserande helhetsperspektiv ämnesrelevant ämnesöverskridande – synsätt, värderingar inte i första hand inriktat på fakta/tekniker (typ förbättrad motor, floristik, miljörätt) utan ämnets/yrkets roll ur ekologiskt/samhälleligt/ekonomiskt perspektiv

7 Keys for success…? Sammansättning inspirationsgrupp!
Integrering examinationsmål/ Bologna Studentperspektiv Skilj på Vad alla skall tillgodogöra sig Kvalificerad expertutbildning ”Leva som vi lär” Samarbete Gemensam utmaning Gemensam process/ömsesidigt stöd för att nå uppsatta målet Ödmjukhet!


Ladda ner ppt "Policy för miljö och hållbar utveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser