Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UR LTU:S strategi LTU ska utveckla sin förmåga att arbeta med högkvalitativt flexibelt lärande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UR LTU:S strategi LTU ska utveckla sin förmåga att arbeta med högkvalitativt flexibelt lärande."— Presentationens avskrift:

1 UR LTU:S strategi LTU ska utveckla sin förmåga att arbeta med högkvalitativt flexibelt lärande.

2 Högskolepedagogisk policy de som arbetar med utbildning vid LTU ska: -ha en förmåga att arbeta med flexibelt lärande och kunna göra medvetna val av former för stöd till studenternas lärande beroende på utbildnings- uppdrag, kursinnehåll och studenternas behov,

3 Satsningar inom högskolepedagogiken Pedagogisk idé för ingenjörsutbildningarna Pedagogisk idé för distansutbildning vid LTU

4 1.1Projektmål och syfte Som ett led i LTU:s vision om forskning och utbildning i världsklass, bör LTU även uppnå excellens när det gäller distansutbildning och att arbeta med flexibelt lärande, i tanke och handling. Detta ska synliggöras såväl inom LTU som utåt för omvärlden och projektet är ett led i detta. Projektets övergripande mål är; -att identifiera och definiera vad som ska karaktärisera distansutbildningar vid LTU i ett långsiktigt perspektiv.

5 Pedagogisk idé för distansutbildning vid LTU Mer specifikt innebär det att; -Konkretisera hur innehåll samt arbetsformer i utbildningarna påverkas av att LTU är ett universitet som arbetar med distansutbildning, samt föreslå framtida arbetsformer i enlighet med den definierade idén. -Beakta hur den tekniska infrastrukturen vid LTU bör utvecklas för att LTU ska kunna hålla hög kvalitet i distansutbildning/flexibelt lärande. -Utforma och förankra en plan för hur den pedagogiska idén ska implementeras på LTU.

6 Högskolepedagogik 7,5, (Blended Learning) Syftet är att utveckla kunskaper och förhållningssätt som bidrar till genomförande av undervisning på campus och på distans, professionellt, med god kvalitet och med förankring i den vetenskapliga grunden i pedagogik, lärande och didaktik. Kursen ges i reducerad studietakt (kvartsfart) och den bygger på kursdeltagarnas egen aktiva medverkan och utbytet av erfarenheter, upplevelser och tankar som kopplas till högskolepedagogisk metod och teori. Den startar med en heldag på campus, och fortsätter med fysiska träffar blandat med arbete via bl.a. Fronter, Wiki- och Blogverktyg.

7 Högskolepedagogik inriktad mot flexibelt lärande 7,5-15,0 hp (Distanskurs) Kursen riktar sig till lärare och doktorander som vill fördjupa sig i Högskolepedagogik upp till 15 högskolepoäng inom flexibelt lärande och distanspedagogik. Kursdeltagarna skall efter kursen ha kunskaper om:  Planering och kursutveckling i flexibelt lärande  Utveckling av goda lärandemiljöer för studenten med hjälp av olika IKT- verktyg.  Hur verktyg och metoder för distansutbildning kan användas i campuskurser.  Handledning och examination i distansutbildning.  Ha insikt i hur lärar- och studentroll förändras i flexibelt lärande.  Känna till stödtjänster och verktyg för distansundervisning vid LTU samt fria webbtjänster för flexibelt lärande och ha värderat dessa.

8 Pedagogisk idé för ingenjörsutbildningarna Ett aktivt lärande för yrkeslivet – i branschnära projekt och med god vetenskaplig grund tränas förmågan att arbeta som ingenjör genom coachning från lärare i ett nära och öppet klimat.

9 Coachningsmetodiken innebär att läraren guidar studenterna i lärandeprocessen, studenterna är drivkraften i projektarbetena. Det aktiva lärandet hjälper läraren att fokusera på att inspirera och locka till ett aktivt sökande efter kunskap och ställer krav på att studenten är medskapande i lärandet. De industrinära projekten används för att träna den ingenjörsmässiga förmågan; att nå goda tekniska resultat i samverkan med andra inom begränsad tid och budget. Närheten och det öppna klimatet på LTU är en grundförutsättning för att den pedagogiska idén skall fungera.


Ladda ner ppt "UR LTU:S strategi LTU ska utveckla sin förmåga att arbeta med högkvalitativt flexibelt lärande."

Liknande presentationer


Google-annonser