Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kristina Ahlberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kristina Ahlberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet"— Presentationens avskrift:

1 Kristina Ahlberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet email: kristina.ahlberg@edu.uu.sekristina.ahlberg@edu.uu.se Undervisning utifrån studenters lärande: Är det möjligt? Pedagogisk fråga med didaktisk potential Presentatör: Kristina Ahlberg, Edu, UU Presentation 28 okt 2011, Nätverksträff för Forskning inom Fenomenografi och Variationsteori, Blåsenhus, Uppsala universitet

2 Kristina Ahlberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet email: kristina.ahlberg@edu.uu.sekristina.ahlberg@edu.uu.se Forskningsobjekt Fenomenografi: Variationen hos en grupp människors beskrivningar av sina kvalitativt skilda sätt att se/erfara/uppleva samma fenomen. Variationsteori om Lärande: Vad som konstituerar och möjliggör olika kvalitativt skilda sätt att se/erfara/uppleva samma ämnesinnehåll. Metoden Synvändor: Kritiska aspekter hos en grupp studenters beskrivningar av sina kvalitativt skilda förändringar av syn på samma ämnesinnehåll. Fortsatt Forskning: Om man i undervisning för studenter synliggör kritiska aspekter hos kvalitativt skilda förändringar av syn samma ämnesinnehåll, kan deras förändring av syn då utvecklas i komplexitet?

3 Kristina Ahlberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet email: kristina.ahlberg@edu.uu.sekristina.ahlberg@edu.uu.se En Synvända är konstituerad av den förändrade mening som studenten ser hos ämnesinnehållet och strukturen av hennes egen upplevelse av förändringen (Ahlberg, 2004). Att fokusera sitt eget medvetande är mycket svårt (Brentano, 1874/1995; Husserl, 1907/1995; Wittgenstein, 1953). Vi fokuserar istället vad vi sett något som, vad vi varit medvetna om (Brentano, 1874/1995).

4 Kristina Ahlberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet email: kristina.ahlberg@edu.uu.sekristina.ahlberg@edu.uu.se Ett sätt att se någonting konstitueras av den mening som en människa ser hos fenomenet och strukturen av hennes upplevelse av fenomenet. (Marton, 1981) Om forskaren ber en deltagare att beskriva vad hon ser något som, beskriver hon den mening hon ser hos fenomenet. (Hasselgren, 1981) Också då forskaren ber henne beskriva hur hennes förståelse gestaltats beskriver hon endast den mening hon sett hos något. (Helmstad, 1999) Studentens beskrivning av att först ha sett något på ett sätt (vad/mening) och senare kommit att se det på ett annat sätt (vad/mening) innefattar en beskrivning också av hur (struktur) Synvändan har upplevts. (Ahlberg, 2004; 2005)

5 Kristina Ahlberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet email: kristina.ahlberg@edu.uu.sekristina.ahlberg@edu.uu.se Hur fångas Synvändor?

6 Kristina Ahlberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet email: kristina.ahlberg@edu.uu.sekristina.ahlberg@edu.uu.se Metod som gör det möjligt att beskriva såväl mening som struktur hos sitt eget lärande. Rörelsen mellan vad man först sett något som, och vad man senare kommit att se det som, synliggör hur man upplever Synvändan.

7 Kristina Ahlberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet email: kristina.ahlberg@edu.uu.sekristina.ahlberg@edu.uu.se Två samtidiga vad-fokus fångar beskrivningar också av hur lärandet upplevs ha gått till. Studenter beskriver vad de menar att de lärt sig under en föreläsning/kurs/program och hur de upplever att deras förändrade förståelse gått till. Synvända som en relation mellan två skilda sätt att se någonting.

8 Kristina Ahlberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet email: kristina.ahlberg@edu.uu.sekristina.ahlberg@edu.uu.se

9 Kristina Ahlberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet email: kristina.ahlberg@edu.uu.sekristina.ahlberg@edu.uu.se

10 Kristina Ahlberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet email: kristina.ahlberg@edu.uu.sekristina.ahlberg@edu.uu.se

11 Kristina Ahlberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet email: kristina.ahlberg@edu.uu.sekristina.ahlberg@edu.uu.se

12 Kristina Ahlberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet email: kristina.ahlberg@edu.uu.sekristina.ahlberg@edu.uu.se

13 Kristina Ahlberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet email: kristina.ahlberg@edu.uu.sekristina.ahlberg@edu.uu.se

14 Kristina Ahlberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet email: kristina.ahlberg@edu.uu.sekristina.ahlberg@edu.uu.se

15 Kristina Ahlberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet email: kristina.ahlberg@edu.uu.sekristina.ahlberg@edu.uu.se

16 Kristina Ahlberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet email: kristina.ahlberg@edu.uu.sekristina.ahlberg@edu.uu.se Kategorier

17 Kristina Ahlberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet email: kristina.ahlberg@edu.uu.sekristina.ahlberg@edu.uu.se Om man i undervisning för studenter synliggör kritiska aspekter hos kvalitativt skilda förändringar av sätt att se samma ämnesinnehåll, kan då deras förändring av syn utvecklas i komplexitet?

18 Kristina Ahlberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet email: kristina.ahlberg@edu.uu.sekristina.ahlberg@edu.uu.se Tack för Er uppmärksamhet! Frågor, kritik, synpunkter, insikter, erfarenheter!


Ladda ner ppt "Kristina Ahlberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser