Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.hv.se IT-utbildningar på distans Gunnar Peterson Malin Pongolini.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.hv.se IT-utbildningar på distans Gunnar Peterson Malin Pongolini."— Presentationens avskrift:

1 www.hv.se IT-utbildningar på distans Gunnar Peterson Malin Pongolini

2 www.hv.se Systemvetarprogrammet 120 p  Start 1998 som projekt –Programmet fanns sedan några år som campusprogram i Uddevalla –2 av 3 år på distans till 6 LC i närregionen –Ca 60 studenter första gången –Uppstart av egenutvecklat LMS (DisCo) –Videokonferens som bärande kommunikationsform mellan lärare och studenter för främst föreläsningar och seminarier –Liten omställning för lärare. Campusundervisning – på distans –Regelbundna campusträffar –Lärare åkte ut till LC  Gavs därefter under ett antal år med VT-start och oförändrat koncept till fler och fler LC

3 www.hv.se Systemvetarprogrammet 120 p  Erfarenheter –Liten omställning för lärare medför lättare acceptans för nya undervisningsformer –Uppdämt behov på distansorterna. –Stark vilja att få det att fungera från både LC, studenter och högskola. –Goda studentprestationer och genomströmning –För varje start längre bort från campus

4 www.hv.se Informatikprogrammet 120 p  År 2004 Systemvetarprogrammet omgjort med starkare informatikinriktning. –Alla tre år på distans till LC. –Mindre studentgrupper –Blandade grupper med campus och distansstudenter –Videokonferens dyrt och andra alternativ testades –Fler LC involverade som låg långt från högskolan –Färre campusträffar än tidigare –Undantagsvis besökte lärare studenterna på LC  Ytterligare enstaka kurser och längre kursblock media/informatik på distans erbjöds till LC, ibland med anställda lokala handledare

5 www.hv.se Informatikprogrammet 120 p  Erfarenheter –Färre studenter per LC medförde i vissa fall mindre motivation för LC att serva studenter –Långa avstånd gjorde att lärare och studenter inte så ofta träffades fysiskt –Andra tekniker möjliggjorde flexiblare sätt att distribuera material och kommunicera –Teknikintensiva kurser svåra att genomföra på mindre LC där man inte hade egen teknisk kompetens. Hänvisade t ex till kommunala tekniker med långa ledtider… –Studentprestationer och genomströmning i paritet med campusgrupper –Studenter väljer att läsa hemifrån mer. LC inte längre den givna mötesplatsen

6 www.hv.se IT- och systemdesign 120 p, IT användning och samhällsutveckling 140p  Två treåriga informatikprogram helt på distans till LC  Blandade grupper med campus och distansstudenter och ibland nätbaserat i samläsning med fristående kurser  Start 2005 för IT användning och samhällsutveckling. –frukten av ett samarbetsprojekt mellan högskolan och HC i Norra Kalmar län (Västervik). –Behovet i Norra Kalmar-regionen var en utbildning med starkare fokus på offentlig förvaltning, e-government…  Mycket få –om några fysiska träffar mellan studenter och lärare  Videokonferens men också strömmande material, DisCo + en rad andra kommunikationsverktyg som Marratech m fl används.

7 www.hv.se IT- och systemdesign IT användning och samhällsutveckling  Erfarenheter –Studenter väljer att läsa än mer oberoende av studiegrupp på LC Många konkurrerande aktiviteter förutom studierna Distansbegreppet associerar till nätbaserade studier Fler tidiga avhopp. Något lägre genomströmning –Större krav på LC vad gäller kompetens och support för olika tekniska verktyg –Nedgången på IT-sidan har tvingat fram ”kreativa lösningar” som både varit positiva och negativa ur ett lärandeperspektiv –Nya sätt att undervisa har bidragit till starka och ibland stormiga diskussioner på avdelningen för informatik om pedagogiska frågor kopplade till olika distansformer och tekniska verktyg –Blended learning innebär pedagogiska problem som kan vara svåra att lösa. Olika förväntningar hos olika studentgrupper

8 www.hv.se Framtid?  Fler och fler utbildningar/kurser ges nätbaserat  Krav och förväntningar på fungerande IKT för distribution och kommunikation ökar.  Blandade utbildningsformer –Enlig vår erfarenhet - bör undvikas om man inte kan tillgodose de olika studentgruppernas förväntningar  LC viktiga för den studiesociala miljön men inte längre den givna studie- och mötesplatsen för studenter –Sociala strukturer viktiga för att få studenter att fullfölja studierna men detta kan delvis uppnås i virtuella miljöer –Tydligare visa på fördelar med LC med genomströmning, prestationer m m. –Analyser och mer offensiva i satsningar på de kompetenser som krävs i den egna kommunen/regionen. –Se nätbaserade kurser som en möjlighet. Visa vad LC kan erbjuda i form av tjänster, tekniskt stöd, studiesocial miljö…


Ladda ner ppt "Www.hv.se IT-utbildningar på distans Gunnar Peterson Malin Pongolini."

Liknande presentationer


Google-annonser