Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internationalisering -verktyg för utveckling i Gävle kommun Catharina Hegrelius Internationell projektutvecklare INTERNATIONELLA KONTORET 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internationalisering -verktyg för utveckling i Gävle kommun Catharina Hegrelius Internationell projektutvecklare INTERNATIONELLA KONTORET 1."— Presentationens avskrift:

1 Internationalisering -verktyg för utveckling i Gävle kommun Catharina Hegrelius Internationell projektutvecklare INTERNATIONELLA KONTORET 1

2 2 Internationella kontoret … på plats sedan 2008 Under Kommunledningskontoret, placerat inom näringslivsavdelningen Finansiering via kommunbidrag (3,2 MSEK 2011) 4 medarbetare

3 INTERNATIONELLA KONTORET 3 Uppdrag: Genomföra Gävle kommuns internationella strategi med fokusområdena: –Verksamhetsutveckling –Omvärldsbevakning –Näringslivsutveckling Arbetsområden: –Projektutveckling och projektstöd –Information och utbildning –Omvärldsbevakning –Vänorter och nätverk Internationella kontoret

4 INTERNATIONELLA KONTORET 4 Gävles officiella kontakter Nätverk – Union of Baltic Cities (UBC) – Eurotowns Central Sweden Vänorter Kommunala partnerskap

5 Internationalisering -verktyg för utveckling i Gävle kommun Vi börjar inte tala om vad vi vill göra (aktiviteter), utan vad vi vill uppnå (mål)! Hur gör vi det? INTERNATIONELLA KONTORET 5

6 6 Det handlar om vad vi ska göra! Hållbart samhälle Ekonomi Medarbetare Medborgare Vision 2025 Uppdraget Kvalitet SamverkanBemötande

7 INTERNATIONELLA KONTORET 7 Ledningsstrategier

8 INTERNATIONELLA KONTORET 8 Så här arbetar vi! Kartläggning 2009

9 INTERNATIONELLA KONTORET 9 Processarbete

10 INTERNATIONELLA KONTORET 10 Processarbete Näringsliv CLIQ Interreg IV C 20 MSEK ESIMEC, URBACT II EUR Gävle-Dala utvecklingsstråk Mål 2 ERUF NM Alternativa driftsformer Gävleborg, Mål 2 ERUF Norra Mellansverige, SEK KMP Mål 2 ERUF SEK Kompetens.NU ESF 10 MSEK Företagssam ESF 10 MSEK FoU Framtidens boende, förstudie 500 tkr Mål 2 ERUF, Klusterbildning inom hälsa, teknik och upplevelser Framtidens boende Gästprofessur på HIG tkr Miljö & energi Baltic Climate Östersjöprogrammet SMOCS Östersjöprogrammet Södra Bottenhavets fiskeområde Stadsutveckling & transporter QUEST IEE2 18 MSEK Kompetens- utveckling Proloc Leonardo da Vinci Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg ESF SEK LLL Ung & Aktiv SEK

11 Framtiden? Hur ska Gävle kommun ta tillvara framtidens möjligheter? INTERNATIONELLA KONTORET 11

12 INTERNATIONELLA KONTORET 12 Långsiktighet – visioner på flera års sikt Prioritering – noggrant utvalda områden Politisk delaktighet – för prioriteringar och beslut Delaktighet på tjänstemannanivå – för planering, genomförande, uppföljning och implementering Tid och resurser – för analys, omvärldsbevakning, kontaktskapande och projektarbete mm. Framgångsfaktorer

13 INTERNATIONELLA KONTORET 13 Kartläggning 2011

14 INTERNATIONELLA KONTORET 14 Utvecklingsområden – inte projekt Strukturfonder Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Mål 3 ERUF Ramprogram FP 7 CIP Sektorsprogram

15 INTERNATIONELLA KONTORET 15 Processarbete

16 INTERNATIONELLA KONTORET 16 Processarbete

17 INTERNATIONELLA KONTORET 17 Catharina Hegrelius Internationella kontoret Gävle kommun Tfn. 026 – E-post:


Ladda ner ppt "Internationalisering -verktyg för utveckling i Gävle kommun Catharina Hegrelius Internationell projektutvecklare INTERNATIONELLA KONTORET 1."

Liknande presentationer


Google-annonser