Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett samarbete mellan Helsingborgs lasarett och Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Design vetenskaper LTH ” Att bygga kylskåp och bilar …”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett samarbete mellan Helsingborgs lasarett och Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Design vetenskaper LTH ” Att bygga kylskåp och bilar …”"— Presentationens avskrift:

1 Ett samarbete mellan Helsingborgs lasarett och Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Design vetenskaper LTH ” Att bygga kylskåp och bilar …”

2 Organisationen betraktas som en arena där det uppträder flera aktörer med olika roller och uppgifter. Mellan aktörerna utvecklas ett dynamiskt spel som dagligen påverkar verksamheten och dess logik. Organisationen blir en social konstruktion som skapas och reproduceras i samspelet med aktörerna Operationscentralen - Att gå på Cirkus

3 Praktikern och forskaren ges möjlighet att mötas för att gemensamt och aktivt experimentera och hitta nya lösningar på sina problem. Samproduktion skapar gemensam utveckling av arbetet. Konkret gemensam handling, …. - samproduktion av kunskap.

4 Människa Teknik och Organisation - Att mötas i samma verksamhet. utgångspunkterna är teknologin, människan hennes möjligheter och behov och design/utformning av såväl materiella ting (produkter, miljöer, system) som mer immateriella processer (organisation och förändringsprocesser). kompetens på alla tre områdena ges möjlighet att mötas i samma verksamhet.

5 Samverka, nätverk och arenor Helsingborgs Lasarett vill bli del i ett mer långsiktigt forskningsnätverk tillsammans med såväl hela Institutionen för Designvetenskaper som övriga enheter inom Lunds tekniska högskola – för att därigenom möjliggöra att löpande få tillgång till kunskap.

6 Operationsverksamheten – en högteknologisk arena för gemensamt lärande en integrerad operationsverksamhet – som stimulerar till lärande på en gemensam arena att dyr utrustning och dyra lokaler måste användas effektivt – såväl för medarbetare som för patienter.

7 Projektet vill betona den kunskap som skapas i gränslandet… Det är i den ständigt centripetala/centrifugala rörelse mellan akademi och verklighet som kunskap skapas. Det är här vi ser olika typer av aktiviteter, indirekt eller direkt kopplade till doktorandarbetet såsom lärseminarier, workshops mm.


Ladda ner ppt "Ett samarbete mellan Helsingborgs lasarett och Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Design vetenskaper LTH ” Att bygga kylskåp och bilar …”"

Liknande presentationer


Google-annonser