Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förutsättningar för gestaltning och samverkan i offentliga miljöer Vision och mål Plats- och kulturhistorisk analys Medborgarperspektiv Kommunikation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förutsättningar för gestaltning och samverkan i offentliga miljöer Vision och mål Plats- och kulturhistorisk analys Medborgarperspektiv Kommunikation."— Presentationens avskrift:

1

2 Förutsättningar för gestaltning och samverkan i offentliga miljöer Vision och mål Plats- och kulturhistorisk analys Medborgarperspektiv Kommunikation och metodutveckling Plan- och byggprocessen Teknik, konstruktion och material Tidplan och budget Gestaltande kompetenser Detaljbild av keramisk vägg av Pia Nixholm på Mittuniversitetet i Östersund.

3 SAMVERKAN OCH KOMMUNIKATION Fastighetsägare, planerare, arkitekter, antikvarier, kommunen, boende, formgivare, affärsidkare, designer, konstnärer, ingenjörer, tekniker, ekonomer, byggentreprenörer…

4 SAMVERKAN TEKNIK Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift. Det hela baseras på ett förtroendefullt samarbete, där alla spelar med öppna kort och där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen. Grundidén är att byggherren tidigt samlar all den kompetens som behövs för att realisera projektet - att bilda laget. Vi undviker det traditionella stafettloppet där olika aktörer är inne i processen under en begränsad tid. I partnering tas allas kompetens tillvara och alla arbetar tillsammans i projektet från ax till limpa. De tre nyckelfaktorerna i partnering är: - Gemensamma mål - Gemensamma aktiviteter - Gemensam ekonomi

5 SAMVERKAN EKONOMI Public Private Partnership (PPP) (svenska: Offentlig-privat samverkan, OPS) betecknar en form av offentlig upphandling där ett privat företag eller konsortium tilldelas uppdraget att finansiera, bygga och under en längre tid driva en offentlig nyttighet, vanligen sjukhus, motorväg eller annan infrastrukturinvestering. Man kan säga att inte bara själva byggandet överlåts på ett privat företag utan även finansiering och eventuellt drift.

6 SAMVERKAN DESIGN Designprocessen är en modell för att arbeta med design vid utveckling av nya produkter, byggnader, miljöer och tjänster. Den ingår som en del i företagets hela utvecklingsprocess och används för att nå ett framgångsrikt och kreativt resultat med hjälp av designkompetens. Samsyn Unik Problemlösning

7 Gestaltning som utsmyckning Gestaltning som process Omedveten gestaltning Gestaltning som strategi och innovation Designtrappan - Gestaltningsmognad

8 Samverkansprocesser -Sammansatta perspektiv Yrkesgrupper och medborgare Offentlig miljö som helhetsgestaltning Ekonomi Teknik Arkitektur Konst Form Kulturhistoria Sociala värden Ekologi Offentlig konst Individuella processer Skilda perspektiv

9 PROCESS OFFENTLIG KONST Utredning Samrådsgrupp och budget Konstnärsval och skissuppdrag Utvärdering av skiss och beslut Produktion av konstverket Slutbesiktning och överlåtelse av konstverket

10 Projektering och bygghandling Detaljplan Planprogram Regionplan Offentlig miljö GESTALTNING I PLAN- OCH BYGGPROCESSEN Översiktsplan Gestaltningsprogram Byggprocess


Ladda ner ppt "Förutsättningar för gestaltning och samverkan i offentliga miljöer Vision och mål Plats- och kulturhistorisk analys Medborgarperspektiv Kommunikation."

Liknande presentationer


Google-annonser