Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internationellt föredöme inom hållbart boende och bostadsbyggande Positive Footprint Housing.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internationellt föredöme inom hållbart boende och bostadsbyggande Positive Footprint Housing."— Presentationens avskrift:

1 Internationellt föredöme inom hållbart boende och bostadsbyggande Positive Footprint Housing

2 •helhetstänkande kring hållbar bostads- och stadsutveckling med människan i centrum •fokus på social hållbarhet, energieffektivitet och minskad miljöpåverkan •bedriver forsknings- och bostadsprojekt parallellt •långsiktigt samarbete där forskare och studenter kan utvärdera de senaste resultaten i ett fullskalelaboratorium •bostadshus klart 2016. Positive Footprint Housing

3 POSITIVE FOOTPRINT HOUSING väcka frågor, utbyta erfarenheter söka svar på okända problem Ömsesidigt lärande Masterutbildning Innovation FORSKNINGSPROJEKT BYGGPROJEKT Demonstrator Katalysator Tillämpning i full skala Socialt och ekologisk hållbarhet Hållbart boende UTBILDNINGSPROJEKT Kunskapsinventering Ämnesövergripande problem Kreativ idéutveckling Research by design SAMVERKAN & INNOVATIONFORSKNINGUTBILDNING Positive Footprint Housing

4 2011 2012 20132014 2015 2016 teknik Arkitektur Stadsbyggande Social hållbarhet Idéutveckling Vidgad insikt Långsiktig tillämpning Bäring på byggprojekt direkt tillämpning återkoppling arkitektur social- vetenskap Positive Footprint Housing

5 RIKSBYGGEN: som kooperativt företag har sedan starten 1940, då med Sveriges första professor i stadsplanering Uno Åhrén som vd, agerat samhällsbyggare och arbetat för långsiktigt hållbara bostadsmiljöer. Vi ville nu ta ett initiativ och etablera en kunskapsmiljö där vi kan lära oss ännu mer om hållbart bostadsbyggande i framtiden, inte bara i teorin, utan även i praktiken JOHANNEBERG SCIENCE PARK: erbjuder en neutral miljö för tvärvetenskapligt idé- och kunskapsutbyte som skapa och stimulerar breda samverkansprojekt mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer inom tre profilområden; Samhällsbyggnad, Energi och Material / Nanoteknik. CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, ARKITEKTUR: får nu en demonstrationsmiljö för utveckling av både utbildning och forskning inom boende och bostadsbyggnad, vilket kommer ge helt nya möjligheter att attrahera både studenter, forskare och internationella besökare. GÖTEBORGS UNIVERSITET, SOCIALT ARBETE: Social hållbarhet är ett centralt perspektiv i dagens diskussion om sociala relationer och problem i samhället. Det handlar såväl om att förstå och värdera den situation vi lever i, som att hitta en grund för hur den framtida utvecklingen kan påverkas och utformas. Det här projektet ger en spännande möjlighet att arbeta med sådana frågor tillsammans med andra forskare och samhällsaktörer, Mer information om projektet: www.johannebergsciencepark.com/positive www.riksbyggen.se/positive Positive Footprint Housing

6 ARBETSGRUPP Anna Braide Eriksson, konstnärlig lektor, doktorand, Chalmers Arkitektur Jonas Lundberg, konstnärlig lektor, Chalmers Arkitektur Sten Gromark, professor, huvudhandledare, Chalmers Arkitektur Morten Lund, konstnärlig professor, arkitektonisk rådgivare, Chalmers Arkitektur Björn Andersson, Göteborgs Universitet Greg Morrison, professor, Chalmers Bygg o Miljö Charlotta Szczepanowski, miljö- och kvalitetschef, Riksbyggen, Mikael Ahlén, byggchef, Bohuslän och Vänernområdet, Riksbyggen Anders Johansson, projektledare, Riksbyggen STYRGRUPP Michael Ekberg, Regionchef, Riksbyggen Catharina Dyrssen, biträdande professor, prefekt, Chalmers Arkitektur Nina Ryd, docent, styrkeområdesledare, Styrkeområde Samhällsbyggnad, Chalmers Mats Bergh, VD Johannebergs Science Park Positive Footprint Housing


Ladda ner ppt "Internationellt föredöme inom hållbart boende och bostadsbyggande Positive Footprint Housing."

Liknande presentationer


Google-annonser