Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolan för Teknik och hälsa. Tvärvetenskaplig forskning Tvärvetenskaplig och tillämpad forskning inom: -Teknik och hälsa -Tillämpad medicinsk teknik Forskning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolan för Teknik och hälsa. Tvärvetenskaplig forskning Tvärvetenskaplig och tillämpad forskning inom: -Teknik och hälsa -Tillämpad medicinsk teknik Forskning."— Presentationens avskrift:

1 Skolan för Teknik och hälsa

2 Tvärvetenskaplig forskning Tvärvetenskaplig och tillämpad forskning inom: -Teknik och hälsa -Tillämpad medicinsk teknik Forskning som bidrar till att förhindra skador och främja hälsa Verksamheten omfattar flera forskningsavdelningar och två kompetenscentra Samverkan med externa aktörer www.sth.kth.se

3 Forskarutbildning Skolan för teknik och hälsa erbjuder doktorsprogram inom forskarutbildningsämnena: -Teknik och hälsa -Tillämpad medicinsk teknik. www.sth.kth.se

4 DASH Design, arbetsmiljö, säkerhet och hälsa Avdelningen är en del av Centrum för Hälsa och Byggande (CHB). Forskningen bedrivs inom ramen för centrat: -ergonomi och design -systemsäkerhet -skadeprevention, teknik i vård och omsorg. www.sth.kth.se

5 Ergonomi Stor kompetens inom belastningsergonomi, biomekanik, epidemiologi, synergonomi, arbetsorganisation och förändringsmetodik Ljuslaboratoriet en del av Ergonomiavdelningen Driver forsknings och utvecklingsprojekt tillsammans med företag och organisationer Utbildar personal till Företagshälsvården www.sth.kth.se

6 MSSS Medicinska sensorer, signaler och system Forskning som mäter fysiologiska signaler för att lättare kunna ställa diagnos, övervaka sjukdomsförlopp eller för att förutsäga ett sjukdomsförlopp Exempel på områden för forskning: -övervakning av hjärnan hos nyfödda barn som behöver intensivvård -övervakning vid hemdialys -Idrottsteknologi Det perfekta paddeltaget Ekonomisk löpning www.sth.kth.se

7 Medicinsk teknik Utvecklar nya metoder och förbättrar metoder för diagnostik, monitorering och behandling i sjukvården Forskning inom områdena: - ultraljud -nuklearmedicinsk avbildning Ett 15-tal forskningsprojekt pågår parallellt www.sth.kth.se

8 Neuronik Ett nytt interdisciplinärt område som fokuserar på det centrala nervsystemet Målet med forskningen är: -att minska antalet skador -att förbättra vård och rehabilitering för de som skadats Forskningen utgår ifrån humanmodellering och implantat www.sth.kth.se

9 Omgivningsfysiologi Forskning inom tre områden: -Arbets- och termofysiologi -Barofysiologi -Flygfysiologi Expertstöd åt försvarsmakten Försöksanläggningar: -Centrifug -Tryckkammare -Basäng www.sth.kth.se

10 Strukturell bioteknik - Mikroskopi Gruppen studerar hur makromolekyler ser ut vid olika biologiska processer där fokus ligger på molekylernas struktur Forskningen syftar till att: -Bidra till utvecklingen av nya läkemedel -Öka kunskapen om olika sjukdomstillstånd www.sth.kth.se

11 Teknik och kvalitet i vårdsystem Teknik och kvalitet i vårdsystem är en nystartad avdelning vid Skolan för teknik och hälsa sedan våren 2010. Avdelningen avser att bedriva verksamhet inom fyra områden: -patientsäkerhet -sjukvårdslogistik -medicinsk informatik -samt management www.sth.kth.se

12 Patientsäkerhet Ämnesområdet patientsäkerhet är tvärvetenskapligt med utgångspunkt i ett systemperspektiv på säkerhet. På skolan finns idag en unik kompetens där teknik och medicin möter varandra. -Forskning -Utbildning Patientsäkerhet - teori och praktik 15 hp Functional Resonance Analysis Method (FRAM) – Ny analysmetod för händelser www.sth.kth.se

13 CHB Centrum för hälsa och byggande Kompetensutveckling och tillämpad forskning inom svensk byggsektor som är inriktat mot ny teknik för byggande och boende utprovad i full skala i samarbete mellan forskare, företag och brukare. Två fullskalelaboratorium www.sth.kth.se

14 CTMH Centrum för teknik i medicin och hälsa Ett samarbete mellan KI, KTH och SLL Syfte: att bidra till att utveckla Stockholmregionen som ett medicintekniskt centrum i världsklass Verksamhetsområden: -Portal -Forskning -Utbildning -Spin-off och Start-up Clinical Innovation Fellowship Speed-dating Symposier och workshops Öppna seminarier www.sth.kth.se


Ladda ner ppt "Skolan för Teknik och hälsa. Tvärvetenskaplig forskning Tvärvetenskaplig och tillämpad forskning inom: -Teknik och hälsa -Tillämpad medicinsk teknik Forskning."

Liknande presentationer


Google-annonser