Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tynningö Vision för en vacker skärgårdsö under utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tynningö Vision för en vacker skärgårdsö under utveckling."— Presentationens avskrift:

1 Tynningö Vision för en vacker skärgårdsö under utveckling

2 Dagsläget • Sommarö med ett ökat antal fastboende – C a 100 hushåll med c a 500 permanentboende • Kommunikationer – Allmän färja till Värmdö sedan 1/1 2013 – Vaxholmsbåt till hemkommunen • Infrastruktur med förbättringspotential – Två allmänna större vägar – Enskilda vägar med särskilda vägföreningar • Vatten- och avlopp – Enskilda med c a 280 förelägganden • Aktivt föreningsliv och engagerade bofasta som vill utveckla ön • Del av Vaxholm och som länge har känts nedprioriterad av kommunen

3 Framtiden • En ökning av antalet permanentboende är att förvänta! Av detta följer att vi kommer att se både fler unga och fler gamla på ön. Därför vill vi: – medverka till att Tynningö blir en attraktiv och trygg plats att bo och bosätta sig på; både som ung, äldre och gammal! – utveckla ett nära samarbete med näringsliv och servicefunktioner i kommunen! – att kommunen aktivt medverkar till att befrämja denna utveckling!

4 Hur vill vi att det skall vara att bo på Tynningö? • Det skall vara tryggt och enkelt att bo på Tynningö oavsett ålder genom att: – Vi har bra och anpassade kommunikationer till och från ön till rimlig kostnad – Vi fortsätter att ha och utveckla möjligheter till idrott och rekreation på ön som tilltalar alla – Vi har en fungerande barnomsorg/förskola på ön – Vi, oavsett säsong, kan driva servering och handelsbod som även kan erbjuda annan service som t ex ombud för apotek, systembolag, post, bank och annan service – Vi etablerar ett äldreboende på ön som gör det möjligt att bo kvar på ön så länge man vill och kan – Om så krävs skall det finnas förutsättningar att ”överleva” längre tid på ön utan att lämna densamma

5 Hur skall vi nå dit? • Vi avser : – I allt vi gör säkerställa att ön och dess resurser är till för alla oavsett fullt frisk, funktionsnedsättning eller andra förutsättningar – I allt vi gör ta miljömässiga hänsyn och skapa förutsättningar till ett miljövänligt liv och leverne – Skapa trygghet för de boende genom att vi har nära och snabb tillgång till resurser för hemtjänst, sjukvård mm inkluderande fungerande och tillförlitliga jourtransporter till fastlandet • På sikt etableras ett äldreboende på ön – Förbättra boendeförutsättningarna genom förbättrad infrastruktur som t ex • Kommunalt VA eller annan fungerande gemensamhetslösning • Bredbandsutbyggnad • Breddning av vägar och att enskilda vägar övergår till allmänna • Bygga gång- och cykelbanor – Utveckla våra fina bad både i Maren och i Saltsjöns olika badplatser – Utveckla våra motions- och vandringsleder – Utveckla Bygdegården till att bli den naturliga och attraktiva samlingspunkten, oavsett om man är permanentboende, sommarboende eller tillfällig besökare – Utveckla Bygdegården som resurs och med denna som utgångspunkt kunna erbjuda arbetstillfällen på ön. Häri kan ingå plats för bl a • Förskola • Servering • Annan näringsverksamhet


Ladda ner ppt "Tynningö Vision för en vacker skärgårdsö under utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser