Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skaf Skaftöpartiets vision Att med gemensamma krafter skapa en positiv Ö-känsla där alla samarbetar, formar och utvecklar Skaftö till en.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skaf Skaftöpartiets vision Att med gemensamma krafter skapa en positiv Ö-känsla där alla samarbetar, formar och utvecklar Skaftö till en."— Presentationens avskrift:

1 Skaf Skaftöpartiets vision Att med gemensamma krafter skapa en positiv Ö-känsla där alla samarbetar, formar och utvecklar Skaftö till en livskraftig och levande Ö med framtidstro som bygger på: tillgång till naturskönt attraktivt boende god kommunal service ett hållbart näringsliv tillgång till arbete

2 Varför ett Skaftöparti ?
Idag har inget politiskt parti i Lysekils kommun någon lokal avdelning på Skaftö. Flera Skaftöbor upplever att kommunledning, tjänstemän inte tar sig an ” Skaftöfrågor” Skapa en gemensam Ö-gemenskap för att stärka och utveckla Skaftö inför framtiden. Skapa en politisk representation för Skaftö i Lysekils kommun, och som är lyhörd för samhällets bästa. Återskapa förtroende för politiker, ref. till SCB jan-10 medborgarundersökni ng för Lysekils kommun.

3 Vad vill Skaftöpartiet?
Skapa nya arbetstillfällen genom att utveckla nya områden som: Ekoturism Rehabilitering Äldrevård Lärlingsutbildning Entreprenörskap Kultur/Naturturism

4 Vad vill Skaftöpartiet
Ta sig an folkviljan på Skaftö och representera den i Lysekils kommun. Påverka ”teknokratin” i Lysekils kommun som utifrån budget inkräktar på människors vardag och de mänskliga värdena Stoppa utflyttningen av unga vuxna från Skaftö Behålla och skapa ny arbetstillfällen på Skaftö Verka för att nybyggnation av bostäder och lägenheter till rimliga kostnader för unga vuxna

5 Vad vill Skaftöpartiet
Bygga seniorboende och stimulera seniorinflyttning till Skaftö Se till att förskole - och skolverksamheten bedrivs som på nuvarande sätt. Utreda möjligheterna till lärlingsutbildning i samverkan med Skaftös hantverkare Skapa ett industrihotell på kommunal mark för unga entreprenörer

6 Vad vill Skaftöpartiet
Bevara äldreboende och gemensamma måltider på Solrosen Stoppa försäljning av Träffpunkten Se till att Skaftö vårdcentral inte avvecklas Verka för ett snabbare insättande av akutsjukvård på Skaftö. Helikopter, kompetensutv. räddningtjänsten Pendelparkering på Östersidan Förbättra kommunikationer till/ från Skaftö Uppstädning och upprustning av lekplatser

7 Vad vill Skaftöpartiet
Persontrafik alla dagar sommartid Grundsund/Gåsö/Lysekil Stödja Skaftö folkets hus Utveckla/bevara Skaftös bygdekultur, T/S Kvartsita Samverka med intresseföreningar, idrott och kyrkan på Skaftö Bevara taxitrafik på Skaftö Bättre badplatser

8 Vad vill Skaftöpartiet
Verka för utveckling av en levande kust-och landsbygd, ev. i samverkan med Bokenäs Utveckla ekoturism i form av upp-levelsepaket inomcykling/vandring, kajakpaddling, fisketurer, segling, dykning Natur och kulturturism, väg 785 Vad vill Skaftöpartiet

9 Vad vill Skaftöpartiet
Stödja kvarvarande fiskeverksamhet Bevara allas tillträde till bryggor, stoppa ”ingatning” Handikappanpassa småbåtshamnarna Stoppa dumpning av sopor i hamnarnas soptunnor, fungerande miljöstationer, oljespill, etc

10 Miljö Miljömedvetenhet Värna den biologiska mångfalden och naturmiljöerna på Skaft och kringliggande skärgård. Bevara ekosystemets produktionsformer Hållbar kust- och landsbyggdsutveckling

11 Vad händer i framtiden ?? Anpassa till kommande klimatförändringar då medeltemp höjs 3—4 gr, och havsnivån ca cm., med ökad nederbörd , stormar Vad händer med bryggor och hus ??

12 Befolkningsutveckling på Skaftö —29 år jämfört med 60—65 år Konsekvens om vi inte handlar idag ??

13 VAD VILL DU ATT SKAFTÖPARTIET SKALL ARBETA MED ??
Tillsammans formar vi det framtida Skaftö


Ladda ner ppt "Skaf Skaftöpartiets vision Att med gemensamma krafter skapa en positiv Ö-känsla där alla samarbetar, formar och utvecklar Skaftö till en."

Liknande presentationer


Google-annonser