Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

• Skaf Skaftöpartiets vision Att med gemensamma krafter skapa en positiv Ö-känsla där alla samarbetar, formar och utvecklar Skaftö till en livskraftig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "• Skaf Skaftöpartiets vision Att med gemensamma krafter skapa en positiv Ö-känsla där alla samarbetar, formar och utvecklar Skaftö till en livskraftig."— Presentationens avskrift:

1 • Skaf Skaftöpartiets vision Att med gemensamma krafter skapa en positiv Ö-känsla där alla samarbetar, formar och utvecklar Skaftö till en livskraftig och levande Ö med framtidstro som bygger på: tillgång till naturskönt attraktivt boende god kommunal service ett hållbart näringsliv tillgång till arbete www.skaftopartiet.nu

2 Varför ett Skaftöparti ? • Idag har inget politiskt parti i Lysekils kommun någon lokal avdelning på Skaftö. • Flera Skaftöbor upplever att kommunledning, tjänstemän inte tar sig an ” Skaftöfrågor” • Skapa en gemensam Ö-gemenskap för att stärka och utveckla Skaftö inför framtiden. • Skapa en politisk representation för Skaftö i Lysekils kommun, och som är lyhörd för samhällets bästa. • Återskapa förtroende för politiker, ref. till SCB jan-10 medborgarundersökni ng för Lysekils kommun. www.skaftopartiet.nu

3 Vad vill Skaftöpartiet? • Skapa nya arbetstillfällen genom att utveckla nya områden som: • Ekoturism • Rehabilitering • Äldrevård • Lärlingsutbildning • Entreprenörskap • Kultur/Naturturism www.skaftopartiet.nu

4 Vad vill Skaftöpartiet • Ta sig an folkviljan på Skaftö och representera den i Lysekils kommun. • Påverka ”teknokratin” i Lysekils kommun som utifrån budget inkräktar på människors vardag och de mänskliga värdena • Stoppa utflyttningen av unga vuxna från Skaftö • Behålla och skapa ny arbetstillfällen på Skaftö • Verka för att nybyggnation av bostäder och lägenheter till rimliga kostnader för unga vuxna www.skaftopartiet.nu

5 Vad vill Skaftöpartiet • Bygga seniorboende och stimulera seniorinflyttning till Skaftö • Se till att förskole - och skolverksamheten bedrivs som på nuvarande sätt. • Utreda möjligheterna till lärlingsutbildning i samverkan med Skaftös hantverkare • Skapa ett industrihotell på kommunal mark för unga entreprenörer www.skaftopartiet.nu

6 Vad vill Skaftöpartiet • Bevara äldreboende och gemensamma måltider på Solrosen • Stoppa försäljning av Träffpunkten • Se till att Skaftö vårdcentral inte avvecklas • Verka för ett snabbare insättande av akutsjukvård på Skaftö. Helikopter, kompetensutv. räddningtjänsten • Pendelparkering på Östersidan • Förbättra kommunikationer till/ från Skaftö • Uppstädning och upprustning av lekplatser www.skaftopartiet.nu

7 Vad vill Skaftöpartiet • Persontrafik alla dagar sommartid Grundsund/Gåsö/Lysekil • Stödja Skaftö folkets hus • Utveckla/bevara Skaftös bygdekultur, T/S Kvartsita • Samverka med intresseföreningar, idrott och kyrkan på Skaftö • Bevara taxitrafik på Skaftö • Bättre badplatser www.skaftopartiet.nu

8 Vad vill Skaftöpartiet www.skaftopartiet.nu Verka för utveckling av en levande kust- och landsbygd, ev. i samverkan med Bokenäs Utveckla ekoturism i form av upp- levelsepaket inomcykling/vandring, kajakpaddling, fisketurer, segling, dykning Natur och kulturturism, väg 785

9 Vad vill Skaftöpartiet • Stödja kvarvarande fiskeverksamhet • Bevara allas tillträde till bryggor, stoppa ”ingatning” • Handikappanpassa småbåtshamnarna • Stoppa dumpning av sopor i hamnarnas soptunnor, fungerande miljöstationer, oljespill, etc www.skaftopartiet.nu

10 Miljö Miljömedvetenhet Värna den biologiska mångfalden och naturmiljöerna på Skaft och kringliggande skärgård. Bevara ekosystemets produktionsformer Hållbar kust- och landsbyggdsutveckling www.skaftopartiet.nu

11 Vad händer i framtiden ?? • Anpassa till kommande klimatförändringar då medeltemp höjs 3—4 gr, och havsnivån ca 90- 100 cm., med ökad nederbörd, stormar • Vad händer med bryggor och hus ?? www.skaftopartiet.nu

12 Befolkningsutveckling på Skaftö 2010 24—29 år jämfört med 60—65 år Konsekvens om vi inte handlar idag ?? www.skaftopartiet.nu

13 VAD VILL DU ATT SKAFTÖPARTIET SKALL ARBETA MED ?? Tillsammans formar vi det framtida Skaftö www.skaftopartiet.nu


Ladda ner ppt "• Skaf Skaftöpartiets vision Att med gemensamma krafter skapa en positiv Ö-känsla där alla samarbetar, formar och utvecklar Skaftö till en livskraftig."

Liknande presentationer


Google-annonser