Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt Skaftö Framtid Kick -Off inför Etapp 1. Skaftö Folkets Hus 9 december 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt Skaftö Framtid Kick -Off inför Etapp 1. Skaftö Folkets Hus 9 december 2006."— Presentationens avskrift:

1

2 Projekt Skaftö Framtid Kick -Off inför Etapp 1. Skaftö Folkets Hus 9 december 2006

3 Projekt Skaftö Framtid •Ett projekt för att befrämja lokal demokrati. •Möjlighet för alla på Skaftö att påverka sin egen framtid. •Ytterligare två projekt är på gång i kommen. Ett för områder Lyse och Brastad samt ett för Lysekils stad.

4 Syftet med Projekt Skaftö Framtid •Att göra det trevligt och bra att bo här på Skaftö. •Att förankra denna typ av verksamhet hos kommunens olika organ. •Att bevaka Skaftös intressen i kommunen tillsammans med kommunala tjänstemän och politiker. •Att försöka skapa ett ökat aktivt intresse bland Skaftöborna att delta i denna typ av aktiviteter.

5 Målet med Projekt Skaftö Framtid. •Det första och främsta målet som visar att vi når våra syften med Projekt Skaftö Framtid är att vi kan vända befolkningsutvecklingen från en negativ till en positiv trend.

6 Befolkningsutveckling på Skaftö Från 1996 till 2005 har befolkningen på Skaftö minskat med 205 personer.

7 Data för Projekt Skaftö Framtid. •Projektet har två etapper. –Etapp1, är projektriggning där projektet knyter till sig personer som skall delta, tar externa kontakter, och där man finslipar mer i detalj vad man skall göra. Det är utlovat en budget på 40000 Kr för denna etapp. Etapp1 avslutas i mars 07. –Etapp2, genomför man den verksamhet som definierats i etapp 1. Etapp2 löper under resten av år 2007. Därefter bör en utvärdering ske som anger hur man går vidare. •Då projektet avslutats övergår det till en kontinuerlig process.

8 Skaftö Öråds roll i Projektet. •Skaftö Öråd är en samhällsförening med förankring över hela Skaftö. •Skaftö Öråd år en demokratisk förening öppen för alla med anknytning till Skaftö. •I projekt typ Skaftö Framtid är det samhällsföreningar som har en viktig roll.

9 Organisation av projektet.

10 Arbetsgrupperna •Förslag till arbetsgrupper är, –Trafikgruppen –Plan och byggruppen –Hamn och båtgruppen –Företag och näringslivsgruppen –Bosättningsgruppen –Idrotts och fritidsgruppen –Kulturgruppen

11 Arbetsgruppernas verksamhet. •Arbetsgruppen kan vara en för hela Skaftö eller lokalt uppdelad. •En Gruppledare / Sammankallande knyter medlemmar till gruppen. Existerande verksamhet inom området skall tas till vara. •Gruppen får en arbetsinriktning men arbetar och prioriterar fritt inom denna ram. •Gruppen rapporterar sitt arbete till ledningsgruppen.

12 Trafikgruppen -Se över den totala trafiksituationen på Skaftö. -Komma med förslag på förändringar av säkerhet, framkomlighet och parkeringsmöjligheter. Arbetsinriktning: Sammankallande: -Annika Dahlberg, Grundsund

13 Plan och byggruppen Arbetsinriktning: -Inventera lämpliga nybyggnadsområden. -Förankra idéer hos berörda parter. -Verka för att planeringsprocesserna blir snabbare och rationella. Sammankallande: Nils Wittgren, Rågårdsvik

14 Hamn och båtgruppen Arbetsinriktning: Sammankallande: Bror Gustavsson, Grundsund -Inventera möjliga utbyggnadsplatser för båtplatser på Skaftö. -Se över möjliga driftsformer. -Arbeta fram förslag på utbyggnad.

15 Företag och näringslivsgruppen Arbetsinriktning: Sammankallande: Sten Johansson, Fiskebäckskil -Inventera förutsättningarna för ökad företagsamhet på Skaftö. -Bevaka och verka för nytt industriområde.

16 Bosättningsgruppen Arbetsinriktning: Sammankallande: Leif Hansson, Fiskebäckskil -Kartlägg vilka resurser som finns för kommersiell service, sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg eller liknande. -Utred vilka förutsättningar som krävs för att behålla befintlig service och för en utökning.

17 Idrotts och fritidsgrupp Arbetsinriktning: Sammankallande: Vakant -Se över hur medelsfördelningen tillgodoser Skaftö föreningar inom kommunen. -Hur kan vi befrämja ungdoms och fritidsaktiviteter.

18 Kulturgruppen Arbetsinriktning: Sammankallande: Birgitta Hellstrand, Fiskebäckskil -Inventera vilka kulturvärden som finns på Skaftö. -Undersöka möjligheter till utökade kulturaktiviteter på Skaftö.

19 Övrigt •Vi skall utnyttja Internet som ett viktigt kommunikationsmedel. •Vi skall försöka att locka kvinnor och ungdomar att delta i Projekt Skaftö Framtid. •Vi skall knyta externa kontakter och se hur andra gör.


Ladda ner ppt "Projekt Skaftö Framtid Kick -Off inför Etapp 1. Skaftö Folkets Hus 9 december 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser