Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Remisstid 15 juni-15 november 2009

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Remisstid 15 juni-15 november 2009"— Presentationens avskrift:

1 Remisstid 15 juni-15 november 2009
Presentation av förslag till regional kulturstrategi för Örebroregionen Remisstid 15 juni-15 november 2009

2 ”Levande kultur i en pulserande region”

3 Vision för Örebroregionen 2025
The Heart of Sweden – en pulserande region med bästa läget!

4 Uppdrag enligt regionförbundets verksamhetsplan: Ta fram strategier för att ta tillvara kulturens kraft i utvecklingen av Örebroregionen mot år Frågeställning: Hur ser en framgångsrik kulturverksamhet ut i Örebroregionen 2025 Lite annan formulering i offerten- ändra

5 Strategiprocessen Källa: Kairos Future
Vill Målbilder, önskvärda framtider Robusta strategier Kan Bör Trender, omvärldens krav i framtiden Egna resurser, tillgångar & kompetenser

6 Vi började här: Vår syn på kultur
Kultur skapar samhället. Kultur bidrar till mänskliga och lustfyllda möten, stimulerar till reflektion och främjar det demokratiska samtalet. Kultur stärker och utvecklar människors eget skapande. Kultur är gemensamma minnen och erfarenheter; identitet, etnicitet, platsernas betydelse. Vår definition är bred och inkluderar allt från de traditionella konstarterna till spontankulturen. Det som inspirerar och det som provocerar Kultur och kreativitet spelar en viktig roll för tillväxt, för innovationer och för regionens attraktivitet.

7 Breddgruppen – fyra viktiga möten
Kommunerna Kulturchefer, Bibliotekschefer, Kulturskolor, Kultursekreterare Landstinget Universitetet, musik Länsstyrelsen, kulturarv Institutionerna Kulturkonsulenterna Bildningsförbundet Örebro Konsthall Konstfrämjandet Kulturarbetare/ entreprenörer, teater, musik, arrangör

8 Analysgruppen Korrigerat rapporten efter synpunkter från Breddgruppen.
Sammanställt och analyserat målbilder Säkrat upp målbilderna mot RUS och medskick från politiken

9 Metatrender som påverkar vår frågeställning – BÖR
Hållbar utveckling Klimatförändring Globalisering Individualisering

10 Specifika trender (säkra och osäkra som påverkar kulturen)
Ökat behov av äkthet och mening Ökade ekonomiska klyftor Allt snabbare flöden Den globala byn - Världen tillgänglig på hemmaplan Ökat samarbete mellan kultur och näringsliv Mångfalden av kulturyttringar ökar Kulturkonsumtionen ökar Mer makt åt regionerna Dynamiska regioner drar ifrån Hårdare konkurrens om finansiering Urbanisering Förändrade generationsbundna kulturmönster ”Gratissamhället” expanderar Ökad mångfald Allt viktigare att vara involverad och att aktivt delta Kultur som hälsofaktor

11 Tillgångar… (som vi ska ta vara på) KAN
Kunskap – från bas till spets Bästa läget Mångkulturellt samhälle Kulturmiljöer och kulturlandskap Starka kulturformer Måltiden och värdskapet Eldsjälar och förebilder

12 Brister…. (eller Det här borde vi ha)
Scener och kulturlokaler Image och marknadsföring Ekonomi Samarbete Dynamisk kulturdebatt Politiskt ledarskap Identitet och stolthet

13 Målbilder för Örebroregionens kultur – VILL
Kreativa och tillgängliga mötesplatser Minnesvärt och berörande – över förväntan Mångfald av uttryck Kultur på barn och ungas villkor Forskning & Utbildning – den spetsiga regionen Nytänkande och samarbete – 1+1=3 Offensiv kulturpolitik och dynamisk debatt Stark historia och identitet

14 Örebroregionens kulturstrategier
Starkt och tydligt regionalt ledarskap Samarbete över gränser Låt världen möta Örebroregionen! Stärk ungas kulturutövande Stärk demokratin genom det offentliga samtalet Gör kulturen synlig Forma berättelsen om Örebroregionen Gör kulturen tillgänglig Skapa ett regionalt kulturcentrum Fler levande kulturarenor Uppmuntra till nyskapande och mångfald

15 Sambandsanalys Starkt och tydligt regionalt LEDARSKAP
SPRÄNG GRÄNSER GÖR KULTUREN SYNLIG Samarbeta över organisationsgränser Låt världen möta Örebroregionen! Gör kulturen synlig Forma berättelsen om Örebroregionen Starkt och tydligt regionalt LEDARSKAP Kulturen som MOTOR i samhälls- utvecklingen SKAPA NYTT Uppmuntra till nyskapande och mångfald STÄRK DEMOKRATIN GÖR KULTUREN TILLGÄNGLIG Stöd ungas kulturutövande Det offentliga samtalet Tillgänglighet Skapa ett regionalt kulturcentrum Fler levande kulturarenor Pådrivare Resultaten Effekten Verktygen

16 Lämna dina synpunkter på webben www.regionorebro.se/remiss
Var med och påverka! Lämna dina synpunkter på webben


Ladda ner ppt "Remisstid 15 juni-15 november 2009"

Liknande presentationer


Google-annonser