Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av förslag till regional kulturstrategi för Örebroregionen Remisstid 15 juni-15 november 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av förslag till regional kulturstrategi för Örebroregionen Remisstid 15 juni-15 november 2009."— Presentationens avskrift:

1 Presentation av förslag till regional kulturstrategi för Örebroregionen Remisstid 15 juni-15 november 2009

2 ”Levande kultur i en pulserande region ”

3 Vision för Örebroregionen 2025 The Heart of Sweden – en pulserande region med bästa läget!

4 Uppdrag enligt regionförbundets verksamhetsplan: Ta fram strategier för att ta tillvara kulturens kraft i utvecklingen av Örebroregionen mot år 2025 Frågeställning: Hur ser en framgångsrik kulturverksamhet ut i Örebroregionen 2025

5 Strategiprocessen Källa: Kairos Future Kan Bör Vill Målbilder, önskvärda framtider Trender, omvärldens krav i framtiden Egna resurser, tillgångar & kompetenser Robusta strategier

6 Vi började här: Vår syn på kultur Kultur skapar samhället. Kultur bidrar till mänskliga och lustfyllda möten, stimulerar till reflektion och främjar det demokratiska samtalet. Kultur stärker och utvecklar människors eget skapande. Kultur är gemensamma minnen och erfarenheter; identitet, etnicitet, platsernas betydelse. Vår definition är bred och inkluderar allt från de traditionella konstarterna till spontankulturen. Det som inspirerar och det som provocerar Kultur och kreativitet spelar en viktig roll för tillväxt, för innovationer och för regionens attraktivitet.

7 Breddgruppen – fyra viktiga möten Kommunerna Kulturchefer, Bibliotekschefer, Kulturskolor, Kultursekreterare Landstinget Universitetet, musik Länsstyrelsen, kulturarv Institutionerna Kulturkonsulenterna Bildningsförbundet Örebro Konsthall Konstfrämjandet Kulturarbetare/ entreprenörer, teater, musik, arrangör

8 Analysgruppen Korrigerat rapporten efter synpunkter från Breddgruppen. Sammanställt och analyserat målbilder Säkrat upp målbilderna mot RUS och medskick från politiken

9 Metatrender som påverkar vår frågeställning – BÖR Hållbar utveckling Klimatförändring Globalisering Individualisering

10 Specifika trender (säkra och osäkra som påverkar kulturen) Ökat behov av äkthet och mening Ökade ekonomiska klyftor 24-7 - Allt snabbare flöden Den globala byn - Världen tillgänglig på hemmaplan Ökat samarbete mellan kultur och näringsliv Mångfalden av kulturyttringar ökar Kulturkonsumtionen ökar Mer makt åt regionerna Dynamiska regioner drar ifrån Hårdare konkurrens om finansiering Urbanisering Förändrade generationsbundna kulturmönster ”Gratissamhället” expanderar Ökad mångfald Allt viktigare att vara involverad och att aktivt delta Kultur som hälsofaktor

11 Tillgångar… (som vi ska ta vara på) KAN Kunskap – fr å n bas till spets B ä sta l ä get M å ngkulturellt samh ä lle Kulturmilj ö er och kulturlandskap Starka kulturformer M å ltiden och v ä rdskapet Eldsj ä lar och f ö rebilder

12 B rister…. (eller Det här borde vi ha) Scener och kulturlokaler Image och marknadsf ö ring Ekonomi Samarbete Dynamisk kulturdebatt Politiskt ledarskap Identitet och stolthet

13 Målbilder för Örebroregionens kultur – VILL Kreativa och tillgängliga mötesplatser Minnesvärt och berörande – över förväntan Mångfald av uttryck Kultur på barn och ungas villkor Forskning & Utbildning – den spetsiga regionen Nytänkande och samarbete – 1+1=3 Offensiv kulturpolitik och dynamisk debatt Stark historia och identitet

14 Örebroregionens kulturstrategier Starkt och tydligt regionalt ledarskap Samarbete över gränser Låt världen möta Örebroregionen! Stärk ungas kulturutövande Stärk demokratin genom det offentliga samtalet Gör kulturen synlig Forma berättelsen om Örebroregionen Gör kulturen tillgänglig Skapa ett regionalt kulturcentrum Fler levande kulturarenor Uppmuntra till nyskapande och mångfald

15 SKAPA NYTT Uppmuntra till nyskapande och mångfald Kulturen som MOTOR i samhälls- utvecklingen •Gör kulturen synlig •Forma berättelsen om Örebroregionen Starkt och tydligt regionalt LEDARSKAP GÖR KULTUREN TILLGÄNGLIG •Samarbeta över organisationsgränser •Låt världen möta Örebroregionen! SPRÄNG GRÄNSER STÄRK DEMOKRATIN •Stöd ungas kulturutövande •Det offentliga samtalet •Tillgänglighet •Skapa ett regionalt kulturcentrum •Fler levande kulturarenor GÖR KULTUREN SYNLIG Pådrivare Verktygen ResultatenEffekten Sambandsanalys

16 Var med och påverka! Lämna dina synpunkter på webben www.regionorebro.se/remiss


Ladda ner ppt "Presentation av förslag till regional kulturstrategi för Örebroregionen Remisstid 15 juni-15 november 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser