Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Omvärldsanalys för Skellefteå 2013 - Fokus på globalisering, mångfald och integration.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Omvärldsanalys för Skellefteå 2013 - Fokus på globalisering, mångfald och integration."— Presentationens avskrift:

1 Omvärldsanalys för Skellefteå 2013 - Fokus på globalisering, mångfald och integration

2 Globaliseringen …är den snabbt växande sammanlänkningen av flöden av människor, kapital, varor, tjänster, information, teknologier och kulturer. …har drivit på den internationella efterfrågan på och handeln med varor och tjänster, vilket lett till ökad tillväxt på många marknader. Företag Människor Klimat

3 Företag Arbetskraft och arbetsgivare söker på nya platser Konkurrens om kompetensen är hård Allt mer förädlingsgrad och tjänster Global ägande Krävande global turism Afrika Automatiserad produktion i väst

4 Klimat Andelen förnyelsebar energi ökar Andelen ekologiska råvaror ökar Naturturismen ökar Livlig miljödebatt i USA EUs strategi för 2014-2020, EU2020, ar stort fokus på hållbarhet  Finansieringsmedel till samhälleliga utmaningar med målgruppsfokus = Många positiva tendenser på miljöområdet Men…. Oro över att den ekonomiska osäkerheten tar över hållbarhetsfokus Utmaningar med ett förändrat klimat

5 Människor Inte bara Sverige behöver arbetskraftsinvandring för att lösa pensionsproblematiken  konkurrens om människor som hårdnar Ökad invandring + ökad individualisering  Mångfald Många intressen och behov som vi människor och organisationer möte Högre krav på anpassad service Mötesplatser blir viktiga – hur möter Skellefteås mötesplatser alla nya behov och intressen?

6 Mångfald Med mångfald kan vi möta många av globaliseringens utmaningar Mångfald  kreativitet OM man tar hand om det på rätt sätt Mångfald  ökad export Högre krav på skolskjuts och familjeerbjudanden Föreningslivet behöver ta hänsyn till nya behov och intressen De som kommer stannar inte 1, 4 miljoner människor i Sverige 2035 Mångfald är inte bara etcinitet utan också andra typer av olikheter som t.ex. sexuell läggning och religion. 1, 4 miljoner människor i Sverige 2035 Mångfald är inte bara etcinitet utan också andra typer av olikheter som t.ex. sexuell läggning och religion.

7

8 OECD Sverige Utrikesfödda

9 Globalisering Skellefteås möjligheter Skellefteås utmaningar Ökad global turismUtbyggt bredband Globalt företagande EU2020 Jämnare turistsäsonger Infrastruktur för fordon Konkurrens om kompetens

10 Tack. Läs mer på www.skelleftea.se


Ladda ner ppt "Omvärldsanalys för Skellefteå 2013 - Fokus på globalisering, mångfald och integration."

Liknande presentationer


Google-annonser