Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EUs lägsta arbetslöshet till 2020 Stefan Löfven Seminarium SEB 26 september 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EUs lägsta arbetslöshet till 2020 Stefan Löfven Seminarium SEB 26 september 2013."— Presentationens avskrift:

1 EUs lägsta arbetslöshet till 2020 Stefan Löfven Seminarium SEB 26 september 2013

2 •Vår målsättning och huvudinriktning •God tillgång på kvalificerad arbetskraft •Ett växande näringsliv för fler i arbete AGENDA

3 ”Sverige ska öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU till 2020” Socialdemokraterna har satt upp ett ambitiöst mål för jobbpolitiken

4 Sverige har fortsatt högre arbetslöshet än de flesta jämförbara länder… KÄLLA:Eurostat, säsongsjusterat, senast tillgängliga månad Arbetslöshet i EU15, 15-74 år Procent Arbetslöshet Sverige 2007-2013, 15-74 år Procent

5 Regeringen prioriterar inkomstskatte- sänkningar före investeringar i jobb och skola KÄLLA:Budgetpropositionen 2014 Jobb Skattesänkningar Bättre A-kassa & mer bidrag Skola Övrigt •30 gånger mer till skattesänkningar än till skolan •20 gånger mer till skattesänkningar än till insatser mot arbetslöshet för långtidsarbetslösa och unga Regeringens prioriteringar

6 EUs lägsta arbetslöshet kräver bättre utbildning och växande efterfrågan på arbetskraft Huvuddrag i Socialdemokraternas jobbpolitik God tillgång på kvalificerad arbetskraft •Vänd resultaten i skolan •Utbildningskontrakt för unga utan gymnasieexamen •Ersätt FAS3 med riktiga åtgärder för långtidsarbetslösa •Bristyrkesutbildningar •En arbetsförmedling som möter arbetsgivarnas krav Växande näringsliv för fler i arbete •Efterfrågestimulanser •Investeringar i infrastruktur och bostäder •Innovationssatsningar •Andra åtgärder för fler och växande företag •Utveckla exportstödet

7 •Vår målsättning och huvudinriktning •God tillgång på kvalificerad arbetskraft •Ett växande näringsliv för fler i arbete AGENDA

8 Skolresultaten har fallit 7 år i rad KÄLLA:Skolverket Andel avgångselever i grundskolan som saknar gymnasiebehörighet Procent

9 Svensk arbetsmarknad kräver gymnasieutbildning KÄLLA:Lediga jobb, privat sektor (SCB) Arbetslöshet per utbildningsnivå, 20-24 år Procent

10 Källa: OECD, Education at a Glance 2013, Table A1.3a Sverige tillhör inte kunskapstoppen Andel 25-34-åringar med eftergymnasial utbildning i de 20 OECD-länder med störst andel välutbildade unga Procent

11 Färre och färre får möjlighet att studera KÄLLA:Riksdagens utredningstjänst, Universitetskanslersämbetet och SCB Antal högskoleplatser per 1000 unga (19-24 år), 2006-2013 Antal

12 Matchningen har försämrats – fler lediga jobb idag än 2007 trots högre arbetslöshet KÄLLA:Lediga jobb, privat sektor (SCB) Lediga jobb i privat sektor Antal

13 •Vår målsättning och huvudinriktning •God tillgång på kvalificerad arbetskraft •Ett växande näringsliv för fler i arbete −Halverat sjuklöneansvar −Innovation −Ett utvecklat exportstöd AGENDA

14 1,5 mdr till halverat sjuklöneansvar Effekt av förslagetFörslag •Arbetsgivarens kostnadsansvar för den andra sjuklöneveckan i sjukförsäkringen (sjukdag 8-14) avskaffas •Innebär en stor kostnadsminskning för företagen •Minskar företagens risk för att anställa •Minskar arbetsgivarnas benägenhet att välja bort personer med sjukdomshistoria (68% av företagen undviker detta pga sjuklönekostnaden)

15 Ett växande näringsliv för fler i arbete 1 Efterfrågestimulanser 2 Investeringar i infrastruktur och bostäder 3 Utveckla exportstödet 4 Innovationssatsningar 5 Andra åtgärder för fler och växande företag

16 Stärkt innovationskedja för fler jobb Nyföretagargaranti Kompetenscentrum för offentlig upphandling Regionala inkubatorer Stärkt patentskydd Innovationsupphandling Strategiska samverkansprogram Innovationsfond Nationellt innovationsråd Stärkt exportstöd Utvecklad exportstrategi Regionala utvecklingsråd Tjänstledighet för innovatörer

17 Regeringen minskar anslaget till exportfrämjandet Statens anslag för exportfrämjande Miljoner kr KÄLLA:Riksdagens utredningstjänst, Budgetpropositionen 2014

18 För att ta del av den globala tillväxten måste exporten till snabbväxande ekonomier öka KÄLLA:SCB, IMF, egna beräkningar Fördelning av svensk export Procent Tillväxtprognos 2013-2018 (genomsnitt) Procent

19 Utmaningar på exportmarknaden •Kunskap, Kontakter och Kapital •Identifierade behov: •Lokal marknadskännedom •Finansieringslösningar •Exporttekniskt kunnande •Information om utlandsmarknader –Behoven varierar mellan stora respektive små och medelstora företag •Små företag känner inte till aktörer och insatser •Sverige satsar mindre än många andra länder på utrikesrepresentation •Förslag: Ny nationell exportstrategi

20 Förslag för stärkt export – 250 MSEK 1 Ökat exportfrämjande •Exportfrämjande på växande marknader via Business Sweden 100 MSEK 2 Ökad utrikesrepresentation •Ny representation på tillväxtmarknader 50 MSEK - USA, Kina, Brasilien, Botswana 3 En dörr in till exportstödet •Regionala exportcentra 30 MSEK 4 Stöd till förstagångsexportörer •Sänka tröskeln för första steget 40 MSEK 5 Stöd till exportorienterade företagsnätverk •Stöd för att anlita lokal exportrepresentant 30 MSEK

21


Ladda ner ppt "EUs lägsta arbetslöshet till 2020 Stefan Löfven Seminarium SEB 26 september 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser