Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategier för kompetensförsörjning Reglabs lärprojekt – den demografiska utmaningen 12/12/12 Gustav Hansson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategier för kompetensförsörjning Reglabs lärprojekt – den demografiska utmaningen 12/12/12 Gustav Hansson"— Presentationens avskrift:

1 Strategier för kompetensförsörjning Reglabs lärprojekt – den demografiska utmaningen 12/12/12 Gustav Hansson gustav.hansson@tillvaxtanalys.se

2 Nya och pågående studier Ny rapport •”Framtida ’marknad’ för vård och omsorg av äldre – prognos över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030” •Förändring av åldersgruppen 75 år och äldre •http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1840http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1840 Pågående •rAps-framskrivning till 2020 avseende indikatorer för EU2020 strategin •Länsnivå •Publiceras på Tillväxtanalys hemsida efter nyår

3 Ett framtidsscenario till 2020 År Förvärvsgrad Riket Antal FA-regioner med en förvärvsgrad på 80% eller mer 90% eller mer 20017650 200575100 201076100 2020785318

4 20052011 Sysselsatta7475 Arbetslösa66 Studerande heltid88 Hemarbetande11 Lediga11 Pension11 Sjuka75 Övriga orsaker22 Totalt100 Ej i arbetskraften2019 Andel av befolkningen (16-64 år) fördelad efter aktivitet Arbetskraften Ej i arbetskraften =Förvärvsgrad Källa: Arbetskraftsundersökningen (AKU)

5 • Kvot för riket 0,83 • 19 FA-regioner har värden över eller lika med 1 (mörkgrön) Eftergymnasial utbildning inom Antal FA-regioner där efterfrågan är större än potentiell tillgång (kvot > 1) Vård37 Teknik och natur25 Pedagogik21 Samhällskunskap m.m.9

6 Hur kan regionerna jobba med Kompetensförsörjning? 1) Triangulering, checklista •Vilka är de viktigaste frågorna? Vad kan man göra? Vilka grupper? 2) Arbetsformer •Samverkan är verktyget, samförstånd är målet (predikan, ej morot eller piska) •Allt arbete kanske inte kan ske inom ramen för kompetensplattformarbetet, •Men regionen kan ta ansvar för helheten (helikopterperspektiv med örat mot marken) •Samverka, informera, visa på exempel på arbetssätt från andra regioner

7 Strategier för kompetensförsörjning Grupp 1: Ta tillvara den arbetskraft som finns inom regionen Grupp 2: Ta tillvara arbetskraft från andra regioner och länder

8 –Strategi 1 – Kompetensutveckling (matchning) Allmänna åtgärder •Rätt från början - anpassa utbildningsutbudet till den regionala efterfrågan •Omskolning Särskilda grupper •Personer med utländsk bakgrund – förbättrad integration –Strategi 2 – ökat arbetskraftsutbud Särskilda grupper •Yngre – etablering på arbetsmarknaden, ökad genomströmning i utbildningssystemet (gymnasium, högskola) •Äldre – senare utträde från arbetsmarknaden •Kvinnor – ökad jämställdhet 2011 Sysselsatta75% Arbetslösa6% Ej i arbetskraften19% Totalt100% Grupp 1: Ta tillvara den arbetskraft som finns inom regionen Strategi 2 Strategi 1

9 Viktiga grupper att arbeta mot: Syv:arna: •Informera elever om den regionala efterfrågan – anpassa utbildningsutbudet till den regionala efterfrågan •”Rätt” val ökar genomströmningen i utbildningssystemet •Motverka könsstereotypa val Arbetsgivare: •Introduktion av unga på arbetsmarknaden •Äldre på arbetsmarknaden – anpassning av arbetsuppgifter?

10 –Strategi 3 – Inpendling •Dagpendling (svårt för region med stora avstånd) •Veckopendling –Strategi 4 – Inflyttning •(Från andra delar av Sverige) •Förvärvsgrad för riket 78%, regionala obalanser –Strategi 5 – Invandring •(Från andra länder) Grupp 2: Ta tillvara den arbetskraft från andra regioner och länder

11 Hur skapa attraktivitet? Grundläggande behov: arbete, bra boende och skolor ”Det lilla extra”: fritid, kultur osv. Slutsatser från tidigare rapporter: Orter med befolkningsökning: •Goda basfunktioner: närhet till arbetsmarknad, bra infrastruktur, god offentlig service och attraktivt boende Utvecklingskraft i kommuner och regioner (näringslivsutveckling): •Verka för hög kvalitet inom kommunens kärnuppdrag (skapa tillit, transparens, rättsäkerhet, korta handläggningstider o.s.v.) Malmfälten under förändring: •Gräv där du står

12 Tidsplan för rapport -Rapport lämnas till RK den 15 mars 2013 -Ofärdig version finns tillgänglig snart… Tack för att ni har lyssnat!


Ladda ner ppt "Strategier för kompetensförsörjning Reglabs lärprojekt – den demografiska utmaningen 12/12/12 Gustav Hansson"

Liknande presentationer


Google-annonser