Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lidköping 090819 1. 2 Det första decenniet på 2000-talet innebar fler i arbete och snabbt ökande realinkomster för de allra flesta. Bättre hälsa och minskad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lidköping 090819 1. 2 Det första decenniet på 2000-talet innebar fler i arbete och snabbt ökande realinkomster för de allra flesta. Bättre hälsa och minskad."— Presentationens avskrift:

1 Lidköping 090819 1

2 2 Det första decenniet på 2000-talet innebar fler i arbete och snabbt ökande realinkomster för de allra flesta. Bättre hälsa och minskad ohälsa. Hög ekonomisk tillväxt med grund i allt mer kvalificerad tjänsteproduktion, högt nyskapande, ökad effektivitet och ordning och reda i de offentliga finanserna. Blomstrande kulturliv. All detta också i ett Europeiskt perspektiv. Avgränsade delar av befolkningen har dock fått allt svårare att göra sig gällande, hamnat mer vid sidan av utveckling och gemenskap än tidigare. Ungdomar som inte klarar utbildning och invånare med utländsk bakgrund är särskilt utsatta. Allt fler känner sig otrygga. Skillnaderna mellan kvinnor och män minskar på de flesta områden. Kvinnors ökade inkomster och stigande utbildningsnivåer gläder, männens svagare vilja att utbilda sig oroar. Långsam förändring av en könsuppdelad arbetsmarknad, fortsatt högre ohälsotal för kvinnor. TIO BRA ÅR FÖR DE ALLRA FLESTA INVÅNARE I VÄSTRA GÖTALAND

3 Lidköping 090819 3 Tillväxten av befolkning, ekonomi och inkomster är snabbast på Göteborgs arbetsmarknad. Samtliga regiondelar har dock utvecklats relativt väl. Borås arbetsmarknad har stärkts betydligt. Utvecklingen är svagast i Trollhättan med omgivningar och för kommuner i Skaraborg på långt avstånd från större arbetsmarknadscentrum. Miljösituationen i Västra Götaland är generellt god och har stärkts. De stora utmaningarna när det gäller hur vi hanterar våra vatten och hav, förekomsten av olika kemiska ämnen, biologisk mångfald och klimatet framstår dock i stort som obesvarade. Klimatutsläppen minskar i Västra Götaland, långsamt. De ökar mer än någonsin globalt. Ett stort antal fristående utvärderingar av utvecklingsarbetet i Västra Götaland betonar de starka resultaten och värdet av den kraft en mer befolkningsrik region kan skapa. Men visar också på betydande utvecklingspotential baserat på dessa erfarenheter. UTVECKLINGSARBETET HAR STÄRKTS – NYA STEG KAN NU TAS

4 Lidköping 090819 4 EU 2020

5 Lidköping 090819 5

6 6 UTVECKLING ATTRAKTIVITET POTENTIAL

7 Lidköping 090819 7 Vi går mot framtiden med utvecklat entreprenörskap, fler högutbilda- de invånare än någonsin, med bättre transportinfrastruktur och med en sysselsättning som ökat rekordsnabbt det senaste året, med minskad arbetslöshet, också för ungdomar. Vi gör det efter ett decennium med växande framtidstro, med ökade födelsetal. Vi går också mot framtiden med ett växande utanförskap i delar av befolkningen. Med arbetslöshet som allt tydligare koncentreras till invånare med utländsk bakgrund. Med ökade spänningar i samhället. Med livsavgörande miljöfrågor på agendan. Trots ett decennium med en mycket stark utveckling återstår många utmaningar att lösa och nya tillkommer i snabb takt, i en värld där det ömsesidiga beroendet blir allt större och omfattar allt fler områden. Ett framgångsrikt och ansvarsfullt utvecklingsarbete behöver inriktas på attraktivitet, produktivitet, kreativitet och solidaritet. MÅNGA UTMANINGAR FÖR ETT ALLT STARKARE VÄSTSVERIGE

8 Lidköping 090819 8 ATTRAKTIVITET PRODUKTIVITET KREATIVITET SOLIDARITET

9 Lidköping 090819 9 11 UTMANINGAR MOT 2020 FÖR VÄSTSVERIGE Utmaningar som bör antas med gemensamma strategier och handlingsprogram 1)En transportinfrastruktur i Västsverige med storstadsstandard 2)Placera arbetet med ett hållbart och energismart samhälle i fokus 3)Alla som studerar behöver koppling till arbetsliv och samhälle 4)Kraftsamling på högre utbildning och forskning, utveckling och attraktivitet 5)Uthållig satsning på regionala plattformar för företagande och innovation 6)Placera den kreativa individen i centrum för utvecklingsarbetet 7)Konkreta långsiktiga satsningar för ett mer jämställt och jämlikt arbetsliv 8)Samverka kring upphandling som driver innovation och hållbar tillväxt 9)Utveckla en gemensam regional bild av framtidens Västsverige 10)Stärk kommunikationen kring Västsverige och förändringsarbetet 11)Utveckla strukturerade processer mellan stat och region inom fler sektorer En gemensam region är en omistlig del av visionen

10 Lidköping 090819 10 Strategisk inriktning av framtida tillväxtarbetet 1)Människan i centrum 2)Testarenan Västra Götaland 3)Hållbart och smart 4)Ledarskap för samhandling

11 Lidköping 090819 11 Framtida prioriterade satsningar 1)Kunskap för framtiden 2)Kreativt innovationsklimat 3)Hållbarhet och förnyelse i styrkeområdena 4)Regional kraftsamling för nationell och europeisk samhandling 5)Effektiv regionförstoring

12 Lidköping 090819 12 www.vgregion.se/kunskapsregion2020


Ladda ner ppt "Lidköping 090819 1. 2 Det första decenniet på 2000-talet innebar fler i arbete och snabbt ökande realinkomster för de allra flesta. Bättre hälsa och minskad."

Liknande presentationer


Google-annonser