Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU;s sammanhållningspolitik Ny strategi Europa 2020 ersätter Lissabonstrategin Tillväxt o sysselsättningsstrategi Fokus på smart, hållbar och inkluderande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU;s sammanhållningspolitik Ny strategi Europa 2020 ersätter Lissabonstrategin Tillväxt o sysselsättningsstrategi Fokus på smart, hållbar och inkluderande."— Presentationens avskrift:

1 EU;s sammanhållningspolitik Ny strategi Europa 2020 ersätter Lissabonstrategin Tillväxt o sysselsättningsstrategi Fokus på smart, hållbar och inkluderande tillväxt för alla Färre o tydligare mål Ekonomisk samordning och styrning Politiskt ansvar på högsta nivå - flernivåstyrning och dialog där den lokala och regionala nivån deltar Effektivare kontroll och utvärdering Nationellt reformprogram (ökad sysselsättning och minskat utanförskap, ökad kunskap, förbättra miljö o klimat, ett innovativt o dynamiskt näringsliv med nya företag)

2 EU:s långtidsbudget kom i juni Strukturfondsförordning 6 okt Energieffektivitet och förnybara energikällor. Forskning, teknologisk utveckling och innovation. Understödja småföretagandets konkurrenskraft. Extra pott till Outermost och Sparsely populated areas Medel till infrastruktur? Inte till länder m BNP över 90% av EU genomsnitt. Förhandlingarna i Rådet och Europaparlamentet. Ekonomiska krisen har för betydelse, Sveriges krav på minskad EU-budget och då främst inom jordbruk och regionalpolitik.

3 Europa 2020 Mål för hela EU 75% kvinnor och män i åldern 20-64 sysselsatta 3% av BNP till forskning Uppnå energi- och klimatmålen 20/20/20 Högst 10% ”school drop-outs” samt minst 40% i åldern 30-34 år med avslutade högre utbildning Främja social delaktighet genom 20 miljoner färre i fattigdom

4 EUROPA 2020 SMART TILLVÄXT INNOVATIONS- UNIONEN DIGITALA AGENDAN UNGA PÅ VÄG HÅLLBAR TILLVÄXT ETT REURSEFFEKTIVT EUROPA INDUSTRIPOLITIK FÖR EN GLOBALISERAD TID TILLVÄXT FÖR ALLA EN AGENDA FÖR NY KOMPETENS OCH NYA ARBETSTILLFÄLLEN EUROPEISK PLATTFORM MOT FATTIGDOM Medlems länder ska genomföra nödvändiga reformer och samarbeta med EU-kommissionen inom de sju flaggskeppsinitiativen

5 Hur ska EU skapa smart tillväxt? Bredband till alla Digital inre marknad för privatpersoner och företag En digital agenda för Europa Förbättra ramverk och finansiering för FoU så att innovativa idéer blir till produkter och tjänster som skapar arbetstillfällen. Fokusera på stora utmaningar som klimatförändringar, energi- och resurseffektivitet, hälsa och demografiska förändringar Innovationsunionen Förbättra utbildningsväsendet Förbereda unga för arbetsmarknaden Skapa arbetstillfällen för unga Uppmuntra unga att studera och arbeta utomlands Unga på väg

6 Hur ska EU skapa hållbar tillväxt? Öka användningen av förnyelsebar energi Minska CO2-utsläpp Uppmuntra energieffektivitet Modernisera transportsektorn Säkra energiförsörjningen Ett resurseffektivt Europa Förbättra förutsättningarna för företag och entreprenörer Uppmuntra till en konkurrenskraftig industri Industriell policy för globaliseringen

7 Hur ska EU skapa tillväxt för alla? Modernisera arbetsmarknaden Skapa möjligheter för arbetstagare att vidareutbilda sig En agenda för ny kompens och arbetstillfällen Försäkra social och territoriell sammanhållning så att tillväxt fördelas Bekämpa fattigdom och utanförskap Europeisk plattform mot fattigdom

8 Utmaningen Hur skapar vi samspel och synergier utifrån våra utmaningar, möjligheter och prioriteringar? Europa 2020, reformprogrammet, Nationell strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning Revidering av regionala utvecklingsprogrammet/strategin - genomförandefokus 15 dec inspel till regeringen – utmaningar, analys – regionens prioriteringar, förhandlingsunderlag


Ladda ner ppt "EU;s sammanhållningspolitik Ny strategi Europa 2020 ersätter Lissabonstrategin Tillväxt o sysselsättningsstrategi Fokus på smart, hållbar och inkluderande."

Liknande presentationer


Google-annonser