Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional utveckling BILD 1 Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional utveckling BILD 1 Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande."— Presentationens avskrift:

1 Regional utveckling BILD 1 Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi ska få fart på EU-ländernas ekonomier och skapa fler jobb och högre tillväxt. Fler jobb i ny EU-strategi

2 Regional utveckling BILD 2 Hur ska EU skapa smart tillväxt? •Bredband till alla •Digital inre marknad för privatpersoner och företag En digital agenda för Europa •Förbättra ramverk och finasiering för FoU så att innovativa ideer blir till produkter och tjänster som skapar arbetstillfällen. •Fokusera på stora utmaningar som klimatförändringar, energi- och resurseffektivitet, hälsa och demografiska förändringar Innovationsunionen •Förbättra utbildningsväsendet •Förbereda unga för arbetsmarknaden •Skapa arbetstillfällen för unga •Uppmuntra unga att studera och arbeta utomlands Unga på väg

3 Regional utveckling BILD 3 •Öka användningen av förnyelsebar energi •Minska CO2-utsläpp •Uppmuntra energieffektivitet •Modernisera transportsektorn •Säkra energiförsörjningen Ett resurseffektivt Europa •Förbättra förutsättningarna för företag och entreprenörer •Uppmuntra till en konkurrenskraftig industri Industriell policy för globaliseringen Hur ska EU skapa hållbar tillväxt?

4 Regional utveckling BILD 4 •Modernisera arbetsmarknaden •Skapa möjligheter för arbetstagare att vidareutbilda sig En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen •Försäkra social och territoriell sammanhållning så att tillväxt fördelas •Bekäma fattigdom och utanförskap Europeisk plattform mot fattigdom Hur ska EU skapa tillväxt för alla?

5 Regional utveckling BILD 5 Grönbok? Vitbok? Metod för att brett och öppet diskutera och utveckla ett område ■ Grönbok ■ Kunskapsunderlag och goda exempel som inspiration ■ Gemensam plattform ■ Bred diskussion i organisationen ■ Vitbok ■ Bearbetar synpunkter från grönboksdiskussionerna ■ Konkretiserar idéer ■ Förslag till lösningar ■ Beslut på relevant nivå ■ Policybeslut ■ Integration i styrdokument, handlingsplaner och rutiner

6 Regional utveckling BILD 6 Tidplan Grönbok presenteras FEBMARAPRJUNJULAUGSEPOKTNOVDECJAN Vitbok presenteras Dialogseminarier m fl informationsaktiviteter Resultatet av grönboks- processen sammanställs Beslut på relevant nivå Stopp för grönboksprocessen Stopp för vitboksprocessen

7 Regional utveckling BILD 7 Grönbok om Innovationer och verksamhetsutveckling i hälso- och sjukvården ■ Diskussionsmaterial ■ Hälso- och sjukvårdens utmaningar ■ Innovation som tillväxtfaktor ■ Innovationsprocesser och verksamhetsutveckling ■ Exempelsamling ■ Diskussionsfrågor ■ Öppet samråd ■ Politiker och tjänstemän i landstinget och i kommunerna ■ Offentliga myndigheter ■ Luleå tekniska universitet och Umeå universitet ■ Näringslivet ■ Intresseorganisationer ■ Vårdpersonal ■ Dialogseminarier, informationsmöten…

8 Regional utveckling BILD 8 Innovation En innovation är resultatet av en innovationsprocess, och kan vara nya framgångsrika produkter (varor eller tjänster) eller processer (organisatoriska eller teknologiska). En innovation är något som människor använder (något som har tagits i bruk), medan en uppfinning bara behöver vara en teoretisk tanke som har dokumenterats för att existera. (VINNOVA)

9 Regional utveckling BILD 9 Innovation En innovation är ett språng, en radikal förändring/förbättring/nyhet till skillnad från det kontinuerliga, dagliga förbättringsarbetet. Det handlar om att bryta mönster och göra helt nya saker, eller att göra gamla saker på ett nytt sätt. För att en innovation framgångsrikt och hållbart ska kunna implementeras krävs dock att det dagliga förbättringsarbetet fungerar. Först då kan innovationer omsättas i rutiner och bli tillgängliga för alla som behöver dem.

10 Regional utveckling BILD 10 Reaktioner på grönboken ”Det borde finnas en vidareprocess om hur vi slussar vidare idéer till antingen kommersialiserbara eller verksamhetsnytta.” ”Hur ska vi samarbeta med andra exempelvis, EIC, CMTF och innovationsslussen?” "Systematiska möten med patienter och andra utanför "professionen" behövs för att upptäcka var det finns störst potential för förbättringar för dem." (Till exempel samarbete med patientföreningar.) ”Viktigt att ta om hand om de personer som vågar tänka nytt – hur gör vi med dem?” ”Vi behöver komma bort från divisionstänkandet/stuprörstänkandet och lära oss processtänkande t ex av LKAB för att komma igång med en ännu bättre utveckling.” "Ge oss möjligheter att snabbt testa nya utmaningar" ”Vi (MT) ser många gånger möjligheter till innovationer i de verksamheter som vi har som kunder. Det borde finnas möjlighet att utveckla dessa.”

11 Regional utveckling BILD 11 Vitboken ■ Fortsättning på grönboken ■ Hur gör vi idag? ■ Utvecklingsenheten ■ Verksamhets- och processutvecklare ■ Utvecklingsforum ■ Arbetsplatsträffar ■ Teamträffar ■ Förbättringsmetoder ■ FoU-enheten ■ E-health Innovation Centre (EIC) ■ Projektet Hälsa, innovationer, tillväxt ■ Projektet Innovationssluss Norr ■ Stöd för innovationsarbetet ■ Exempelsamling ■ Vandringsutställning ■ Innovationspolicy ■ Innovationsarbete prioriteras ■ Idélotsar ■ Rättigheter och ersättningar ■ Metoder för idébedömning ■ m m

12 Regional utveckling BILD 12 Verksamhetsutveckling och innovation ■ Bryta mönster ■ Tillvarata idéer ■ Utveckla idéer


Ladda ner ppt "Regional utveckling BILD 1 Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande."

Liknande presentationer


Google-annonser