Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fler jobb i ny EU-strategi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fler jobb i ny EU-strategi"— Presentationens avskrift:

1 Fler jobb i ny EU-strategi
Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi ska få fart på EU-ländernas ekonomier och skapa fler jobb och högre tillväxt.

2 Hur ska EU skapa smart tillväxt?
En digital agenda för Europa Bredband till alla Digital inre marknad för privatpersoner och företag Innovationsunionen Förbättra ramverk och finasiering för FoU så att innovativa ideer blir till produkter och tjänster som skapar arbetstillfällen. Fokusera på stora utmaningar som klimatförändringar, energi- och resurseffektivitet, hälsa och demografiska förändringar Unga på väg Förbättra utbildningsväsendet Förbereda unga för arbetsmarknaden Skapa arbetstillfällen för unga Uppmuntra unga att studera och arbeta utomlands

3 Hur ska EU skapa hållbar tillväxt?
Ett resurseffektivt Europa Öka användningen av förnyelsebar energi Minska CO2-utsläpp Uppmuntra energieffektivitet Modernisera transportsektorn Säkra energiförsörjningen Industriell policy för globaliseringen Förbättra förutsättningarna för företag och entreprenörer Uppmuntra till en konkurrenskraftig industri

4 Hur ska EU skapa tillväxt för alla?
En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen Modernisera arbetsmarknaden Skapa möjligheter för arbetstagare att vidareutbilda sig Europeisk plattform mot fattigdom Försäkra social och territoriell sammanhållning så att tillväxt fördelas Bekäma fattigdom och utanförskap

5 Grönbok? Vitbok? Metod för att brett och öppet diskutera och utveckla ett område Grönbok Kunskapsunderlag och goda exempel som inspiration Gemensam plattform Bred diskussion i organisationen Vitbok Bearbetar synpunkter från grönboksdiskussionerna Konkretiserar idéer Förslag till lösningar Beslut på relevant nivå Policybeslut Integration i styrdokument, handlingsplaner och rutiner

6 Tidplan Stopp för grönboksprocessen Grönbok presenteras
Resultatet av grönboks- processen sammanställs Beslut på relevant nivå FEB MAR APR JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN Dialogseminarier m fl informationsaktiviteter Vitbok presenteras Stopp för vitboksprocessen

7 Grönbok om Innovationer och verksamhetsutveckling i hälso- och sjukvården
Diskussionsmaterial Hälso- och sjukvårdens utmaningar Innovation som tillväxtfaktor Innovationsprocesser och verksamhetsutveckling Exempelsamling Diskussionsfrågor Öppet samråd Politiker och tjänstemän i landstinget och i kommunerna Offentliga myndigheter Luleå tekniska universitet och Umeå universitet Näringslivet Intresseorganisationer Vårdpersonal Dialogseminarier, informationsmöten…

8 Innovation En innovation är resultatet av en innovationsprocess, och kan vara nya framgångsrika produkter (varor eller tjänster) eller processer (organisatoriska eller teknologiska). En innovation är något som människor använder (något som har tagits i bruk), medan en uppfinning bara behöver vara en teoretisk tanke som har dokumenterats för att existera. (VINNOVA)

9 Innovation En innovation är ett språng, en radikal förändring/förbättring/nyhet till skillnad från det kontinuerliga, dagliga förbättringsarbetet. Det handlar om att bryta mönster och göra helt nya saker, eller att göra gamla saker på ett nytt sätt. För att en innovation framgångsrikt och hållbart ska kunna implementeras krävs dock att det dagliga förbättringsarbetet fungerar. Först då kan innovationer omsättas i rutiner och bli tillgängliga för alla som behöver dem.

10 Reaktioner på grönboken
”Hur ska vi samarbeta med andra exempelvis, EIC, CMTF och innovationsslussen?” ”Det borde finnas en vidareprocess om hur vi slussar vidare idéer till antingen kommersialiserbara eller verksamhetsnytta.” ”Vi behöver komma bort från divisionstänkandet/stuprörstänkandet och lära oss processtänkande t ex av LKAB för att komma igång med en ännu bättre utveckling.” ”Viktigt att ta om hand om de personer som vågar tänka nytt – hur gör vi med dem?” "Systematiska möten med patienter och andra utanför "professionen" behövs för att upptäcka var det finns störst potential för förbättringar för dem." (Till exempel samarbete med patientföreningar.) "Ge oss möjligheter att snabbt testa nya utmaningar" ”Vi (MT) ser många gånger möjligheter till innovationer i de verksamheter som vi har som kunder. Det borde finnas möjlighet att utveckla dessa.”

11 Vitboken Fortsättning på grönboken Hur gör vi idag?
Utvecklingsenheten Verksamhets- och processutvecklare Utvecklingsforum Arbetsplatsträffar Teamträffar Förbättringsmetoder FoU-enheten E-health Innovation Centre (EIC) Projektet Hälsa, innovationer, tillväxt Projektet Innovationssluss Norr Stöd för innovationsarbetet Exempelsamling Vandringsutställning Innovationspolicy Innovationsarbete prioriteras Idélotsar Rättigheter och ersättningar Metoder för idébedömning m m

12 Verksamhetsutveckling och innovation
Bryta mönster Tillvarata idéer Utveckla idéer


Ladda ner ppt "Fler jobb i ny EU-strategi"

Liknande presentationer


Google-annonser