Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information EFS-gården 27 oktober 2010 Närvarande: •Sten Hermansson, ordf Tekniska Nämnden •Anna Tengelin Skoog, C4 Teknik •Lennart Mårtensson, C4 Teknik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information EFS-gården 27 oktober 2010 Närvarande: •Sten Hermansson, ordf Tekniska Nämnden •Anna Tengelin Skoog, C4 Teknik •Lennart Mårtensson, C4 Teknik."— Presentationens avskrift:

1 Information EFS-gården 27 oktober 2010 Närvarande: •Sten Hermansson, ordf Tekniska Nämnden •Anna Tengelin Skoog, C4 Teknik •Lennart Mårtensson, C4 Teknik •Stefan Strömbeck, SBK •Jörgen Brådenmark, MoH

2 Syftet med mötet •C4 Teknik har fått en förfrågan från ett antal fastighetsägare om att få ingå i utbyggnaden av va längs kusten. •Syftet med mötet är att informera om utbyggnaden och ge möjlighet för alla berörda fastigheter att lämna synpunkter

3

4 Bakgrund: ”Kristianstad växer” •Vår tillväxt ska öka •En kustplan för ökat attraktivt boende pga utvecklingen mot allt mer permanent- boende längs kusten •Vi ska ge god service och vara tillgängliga, vilket kräver fungerande infrastruktur •Vår effektivitet och kvalitet ska bli ännu bättre •Livsmiljön ska vara god för alla

5 Politiskt val •Få en bra utveckling av kuststräckan enligt vad många vill med infrastruktur och kommunal service eller •Låt det vara som det är vilket sätter stopp för all ny-och om-/ tillbyggnad

6 Strategi för bebyggelse •skapa en utveckling •underlätta för permanentboende •skapa utrymme för ett modernare fritidsboende. •genom utökning av befintliga byggrätter( ur ”Kustplanen”) •4 generella krav •Krav på hänsyn till riksintressen •Krav på närhet till basservice •Krav på anpassning till omgivningen •Krav på kommunalt va.

7

8 Hur vill vi ha det i framtiden? Rent dricksvatten/ grundvatten Fint badvatten Ett levande hav otjänliga brunnar algblomning /övergödning syrebrist på bottnar. eller Inget napp på kroken.

9 Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster (6 §Va-lagen) •Skall besluta om verksamhetsområde om: •större sammanhang (20-30 fastigheter) •med hänsyn till miljö och hälsa

10 Kustplanen 3 etapper •Kaptenens väg – 2010 •Östra Sand och Östra Äspet 2010-2011 •Yngsjö 2012-2014

11 Vad är LTA? •Egen pumpstation med centrifugalpump, backventil och skärande kniv ••Mal ned avloppet för att pumpa i 40 mm ledning ••Larm om den ej fungerar ••Etablerad systemlösning

12 Vad innebär LTA praktiskt för fastighetsägaren? Liten pumpstation på tomten Ansvar för elanslutning -3 fas Anslutning mellan pump och hus står fastighetsägare för

13 Hur skall va-utbyggnaden finansieras? •VA-kollektivet ej skattepengar •Skälighetsprincipen dvs självkostnad •Alla i detaljplanen befintliga boendefastigheter är med •Bara för verksamhetsområdet direkt knutna kostnader ingår.

14 Särtaxa •Om särförhållande föreligger som medför ca 30% högre kostnad än normaltaxa Exempel på särförhållanden -befintlig bebyggelse -långa överföringsledningar -markförhållanden

15 Preliminär kostnadskalkyl för Östra Sand & Östra Äspet •Projektering •Pumpstation •Rör med tillbehör •Arbeten rörläggning och återställning •Kontroll •Driftsättning •Förkalkyl indikerar •95-110 tkr för avlopp och •125-140 tkr för avlopp och dricksvatten

16 Ersättning för nuvarande va- anläggning Anläggningskostnad ersätts efter avdrag gjorts med 10 % per år som anläggningen varit i drift.

17 Mer information •Abonnentservice tel 044-136600 (10-14) •Anläggningsavgift e-post : va-kusten@kristianstad.seva-kusten@kristianstad.se •Information sker via hemsidan. www.kristianstad.se


Ladda ner ppt "Information EFS-gården 27 oktober 2010 Närvarande: •Sten Hermansson, ordf Tekniska Nämnden •Anna Tengelin Skoog, C4 Teknik •Lennart Mårtensson, C4 Teknik."

Liknande presentationer


Google-annonser