Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om KBN från Gothia Forum Rapporten och nuläget Jack Lysholm Anna Ramnemark.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om KBN från Gothia Forum Rapporten och nuläget Jack Lysholm Anna Ramnemark."— Presentationens avskrift:

1 Om KBN från Gothia Forum Rapporten och nuläget Jack Lysholm Anna Ramnemark

2 Uppdraget som Gothia Forum fick Förstudien skall svara på frågan; Vad är framgångsfaktorerna för att den norrländska plattformen KBN skall kunna skapa det mervärde för forskningen som utvecklingsplanen anger och hur kan forskningsverksamheten generellt stimuleras?

3 Förutsättningarna för den kliniska forskningen inom de fyra landstingen i Norrland ses för närvarande över…… Arbetet har bedrivits parallellt med en regionalisering av läkarutbildningen, vilket ökat kraven på utökade akademiska miljöer….. Mot bakgrund av ovanstående har Regionförbundet funnit att Västra Götalandsregions satsning och utveckling av funktionen Gothia forum överensstämmer med den utveckling som man önskar ska ske i Norrland. Regionförbundet har därför efterfrågat Gothia Forums konsultativa råd under en förstudie. Syftet är att skapa underlag för fortsatt beslut om utvecklingens nästa steg och för att de olika landstingen skall kunna besluta om en eventuell gemensam fortsatt satsning. Förstudien skall ligga till grund för att fatta ett inriktningsbeslut om en fortsatt gemensam utveckling av forskningsstödjande strukturer inom Norrland. Om KBN från Gothia Forum

4 KBN speglat i Gothia Forum

5 Om KBN från Gothia Forum •Bekräftar behovet av gemensam satsning för att befolkningsunderlaget ska bli rimligt i förhållande till samarbetsparter nationellt och internationellt •Bygg vidare på Norrlands stora och starka erfarenhet av stora populationsbaserade studier (t.ex. Monica, VHU; register, biobanker, Registercentra) •Bygg också vidare på enheter/kliniker med erfarenhet av kliniska prövningar t.ex. inom onkologi och av fas 1 studier

6 Om KBN från Gothia Forum •Bra med Clinical Trial Unit som nav i KBN •Lokala KFC kunskapscentrum, kontaktpunkt och resurs för genomförande av forskning •Lokal tillgång till KFC som resurscentrum nödvändigt •Synliggör resurser som redan finns och som är tillgängliga för flera •Utveckla så att alla KFC har nödvändig infrastruktur KFC Umeå KFC S-byn CTU KFC S-vall KFC Ö-sund

7 Om KBN från Gothia Forum •KFC bör även kunna utvecklas så att primärvård kan bli delaktig

8 Om KBN från Gothia Forum •KFC bör även kunna utvecklas så att primärvård kan bli delaktig •Visionen kan skärpas

9 ”Att erbjuda möjligheter för klinisk forskning i Norrland av yppersta klass, där hela regionen kan delta, till nytta för våra patienter och attraktiv för våra medarbetare”

10 Om KBN från Gothia Forum •KFC bör även kunna utvecklas så att primärvård kan bli delaktig •Visionen kan skärpas, och framför allt omsättas till fungerande funktioner i en verkstad

11 KBN •Kliniska patientstudier, hands on, fyra KFC •Lokaler •Utrustning •Viss personal (t.ex. speciellt utbildade forsknings- sköterskor för viss utrustning) •Studiestöd, CTU •Projektledning (större övergripande projekt) •Medicinsk och vetenskaplig rådgivning •Projektplanering •Administrativt stöd (inkl. myndighetskontakter) •Biostatistik (via RCN)

12 Om KBN från Gothia Forum •KFC bör även kunna utvecklas så att primärvård kan bli delaktig •Visionen kan skärpas, och framför allt omsättas till fungerande funktioner i en verkstad •Utveckla nyckeltal och inkludera dessa i forskningsbokslut

13 Om KBN från Gothia Forum •Forskningen integrerad i sjukvården •Professionalisering nödvändig •Advisory board för bred förankring och kanaler för inflöde av idéer •Hantera fler funktioner centralt och samordna •Kommunikationsplan •Serviceorganisation som är ett erbjudande •Frivillighet •En väg in för forskningsindustrin •Ansvar att delta som nationell partner

14 KBN speglat i Gothia Forum

15

16 Gothia på Norrländskt vis

17 Nuläget

18 ”KFC-trappan” KFC-Universitet Nationell satsning, Framtidsvision KFC-Extra Mer avanserad utrust KFC-Norr"Dygnet runt" Basorgansation KFC-Lab Lokaler Kunnande att hanteraKFC-lab pipittera, frysa mm.Läkemeddelsrum Frysar -20, -80 (larm) KFC-lokaler KFC-Basstruktur Möjlighet att knyta KFC-kontaktAvtal med; Forskn.sk lab Studiesamordnare röntgen biobank apotek GCP-utb Umeå Sunderbyn Sundsvall Östersund.

19 ”KFC-trappan” KFC-Universitet Nationell satsning, Framtidsvision KFC-Extra Mer avanserad utrust KFC-Norr"Dygnet runt" Basorgansation KFC-Lab Lokaler Kunnande att hanteraKFC-lab pipittera, frysa mm.Läkemeddelsrum Frysar -20, -80 (larm) KFC-lokaler KFC-Basstruktur Möjlighet att knyta KFC-kontaktAvtal med; Forskn.sk lab Studiesamordnare röntgen biobank apotek GCP-utb Umeå Sunderbyn Sundsvall Östersund.

20 Frågor?


Ladda ner ppt "Om KBN från Gothia Forum Rapporten och nuläget Jack Lysholm Anna Ramnemark."

Liknande presentationer


Google-annonser