Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-06-24Presentation av Stiftelsen Tryggare Sverige. 2 Tryggare Sverige - en ny aktör inom trygghetsområdet •En professionell NGO (non governmental.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-06-24Presentation av Stiftelsen Tryggare Sverige. 2 Tryggare Sverige - en ny aktör inom trygghetsområdet •En professionell NGO (non governmental."— Presentationens avskrift:

1

2 2014-06-24Presentation av Stiftelsen Tryggare Sverige. 2 Tryggare Sverige - en ny aktör inom trygghetsområdet •En professionell NGO (non governmental organization) •Partipolitiskt och religiöst obunden •Drivs i form av en allmännyttig stiftelse •Inget bakomliggande vinstintresse •Tar inga statsbidrag •Bygger på forskning och beprövad erfarenhet •Utgår från ett MR-perspektiv

3 2014-06-24Presentation av Stiftelsen Tryggare Sverige. 3 VISION Vår vision är att Sverige ska vara ett av världens tryggaste länder att bo, vistas och verka i. Med hjälp av våra ledord når vi dit lite fortare: • Engagemang • Samverkan • Kvalitet

4 2014-06-24Presentation av Stiftelsen Tryggare Sverige. 4 VERKSAMHETSIDÉ Stiftelsen Tryggare Sverige kämpar för brottsdrabbades rättigheter och för att utveckla det brottsförebyggande arbetet. Vi väcker opinion och stöder brottsdrabbade i utsatta situationer - i Sverige och världen.

5 2014-06-24Presentation av Stiftelsen Tryggare Sverige. 5 VERKSAMHET •En Tankesmedja för opinionsbildning med syfte att öka medvetenheten om brottsdrabbades situation samt för att öka kunskapen om brottsförebyggande och trygghetsskap- ande arbete i lokalsamhället •En Trygghetsakademi som tillhandahåller skräddarsydda utbildningar inom trygghetsområdet •Ett Viktimologiskt Nätverk där yrkesverksamma, forskare, studenter och ideellt engagerade inom trygghetsområdet kan mötas för att utbyta idéer, tankar och erfarenheter •En Ombudsman för brottsdrabbade med uppgift att tillvarata brottsdrabbades rättigheter

6 2014-06-24Presentation av Stiftelsen Tryggare Sverige. 6 VERKSAMHET (forts.) •Ett virtuellt Utvecklingslaboratorium med syfte att samla in, ta del av och visa på behovet av modern teknik inom trygghetsområdet •Ett Centrum för brottsdrabbade som bistår personer som drabbats av brott med råd för att säkerställa att de får hjälp, stöd och skydd •Internationell verksamhet för att utbyta erfarenheter inom trygghetsområdet

7 2014-06-24Presentation av Stiftelsen Tryggare Sverige. 7 VÄRDEGRUND (urval) •Vem som helst kan drabbas av brott •Alla brottsdrabbad har lika värde och ska behandlas med respekt och empati oberoende av kön, ålder, etnisk bakgrund, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, social ställning, livsstil etc. •Alla som har drabbats av brott har fundamentala rättigheter och identifierbara behov som ska uppfyllas av bl.a. stat, kommun och landsting •Näringslivet har en central roll när det gäller att förebygga brott och stödja dem som drabbats av brott

8 2014-06-24Presentation av Stiftelsen Tryggare Sverige. 8 DET FORTSATTA UTVECKLINGSARBETET MÅSTE INRIKTAS MOT FÖLJANDE STRATEGISKA OMRÅDEN: •SKOLAN – rollen som mönsterbildare för hot och våld måste brytas •KOMMUNERNA – problemet med hjälp, stöd och skydd av brottsdrabbade måste få en lösning •RÄTTSVÄSENDET – alla brott måste utredas

9 2014-06-24Presentation av Stiftelsen Tryggare Sverige. 9 VÅRA KRAV •Att det finns en kommunalt förankrad polis •Att arbetet med att stödja de drabbade och förebygga brott hålls ihop •Att frågor som handlar om roller, mandat och befogenheter på kommunnivå klaras ut •Att den personal som möter brottsdrabbade har rätt kompetens

10 2014-06-24Presentation av Stiftelsen Tryggare Sverige. 10 VÅRA KRAV (forts.) •Att skolorna har nolltolerans mot brott •Att domstolarna förordnar målsägandebiträde vid alla vålds- och sexualbrott •Att åklagarna tar överträdelser av besöksförbud på allvar •Att polisen ser hotbrotten som den självklara utgångspunkten för sitt brottsförebyggande arbete

11 2014-06-24Presentation av Stiftelsen Tryggare Sverige. 11 DESSUTOM ANSER VI ATT DET ÄR ANGELÄGET ATT: •Göra en modern departementsindelning för rättsområdet •Samla all lagstiftning som rör brottsdrabbade i en egen balk •Stimulera den viktimologiska forskningen •Följa upp myndigheternas trygghetsarbete •Inkludera näringslivet i det trygghetsskapande arbetet

12 2014-06-24Presentation av Stiftelsen Tryggare Sverige. 12 PÅGÅENDE AKTIVITETER (urval) •Trygghet i boende - tillsammans med bl.a. Svenska Bostäder och Stena Fastigheter •Fotboll och trygghet - tillsammans med Svenska Fotbollförbundet •Trygghet och belysning - tillsammans med Fortum •Trygghet i allmänna kommunikationer - tillsammans med svensk Kollektivtrafik •Trygghet i kommersiella lokaler - tillsammans med JM AB

13 Kontaktuppgifter Stiftelsen Tryggare Sverige Crafoords väg 14 Box 45407 104 31 Stockholm Tfn: 08-29 20 00 E-post: info@tryggaresverige.org Hemsida: www.tryggaresverige.org Twitter: @TryggareSverige


Ladda ner ppt "2014-06-24Presentation av Stiftelsen Tryggare Sverige. 2 Tryggare Sverige - en ny aktör inom trygghetsområdet •En professionell NGO (non governmental."

Liknande presentationer


Google-annonser