Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Tillväxtverket 1 Ny myndighet – nya möjligheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Tillväxtverket 1 Ny myndighet – nya möjligheter."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Tillväxtverket 1 Ny myndighet – nya möjligheter

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 2 Tillväxtverket … Fler och växande företag Hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv Utvecklingskraft och tillväxtpotential 2 … i alla delar av landet

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 33 Vår bakgrund

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 4 Våra ledord Christina Lugnet Generaldirektör, Tillväxtverket Flexibelt Effektivt Samverkande Tydligt Offensivt 4

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 5 Våra kontor 11 kontor på 9 orter Huvudkontor i Stockholm För tillväxt i hela landet 5

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 66 Vår organisation

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 7 Vår styrelse Chris Heister (ordförande), landshövding i Västerbotten Bicky Chakraborty, VD, Elite Hotels Kent Johansson, ordförande i Regionutvecklingsnämnden Västra Götaland Kerstin Paulsson, VD, Netsoft Lund AB Eva-Carin Tengberg, affärskonsult, Göteborg BIO Alf Vigren, VD, Stiftelsen Hantverk och Utbildning Christina Lugnet, generaldirektör för Tillväxtverket

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 8 Våra uppgifter Utveckla företag Förenkla för företag Samla tillväxtarbetet Främja kommersiell och offentlig service Förvalta strukturfonderna 8

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 9 Utveckla företag Stärka tillväxten Underlätta och stimulera företagande Vägleda till information för utveckling och nystart av företag 9 Företagare med utländsk bakgrund Kvinnors företagande Miljödrivna marknader Företagarguiden Företagsstöd Enterprise Europe Network EXEMPEL:

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 10 Förenkla för företag Mäta och analysera reglers effekter Samla synpunkter och förslag på nya förenklingar Underlätta för alla som söker information om att starta och driva företag 10 Regelförenklingar för företag Nystartskontoret Företagarguiden Startlinjen EXEMPEL:

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 11 Samla tillväxtarbetet 11 Bistå med kunskap och kompetens Sprida erfarenheter och lärande Stödja och samordna utvecklingsarbetet i hela landet Regionalt klusterprogram Storstadsprogrammet Program för regionalt och lokalt tillväxtarbete EXEMPEL:

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 12 Främja kommersiell och offentlig service 12 Stödja och samordna samarbete mellan olika aktörer för en god servicenivå i hela landet Regionalt serviceprogram Stöd till kommersiell service EXEMPEL:

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 13 Förvalta strukturfonderna 13 Vara förvaltande och attesterande myndighet för de regionala strukturfondsprogrammen De åtta regionala strukturfondsprogrammen Territoriella samarbetsprogrammet Öresund - Kattegatt - Skagerrak EXEMPEL:

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 14 Vård och omsorg som tillväxtområde

15 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 15 Vård och omsorg som tillväxtområde Tillväxtverket Arbetar offensivt för tillväxt i hela landet Bildades 1 april 2009

16 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 16 Vård och omsorg som tillväxtområde Vård och omsorg står inför stora utmaningar - åldrande befolkning - medicinsk utveckling - efterfrågan Delar med stora delar av västvärlden Stort behov av innovationer!

17 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 17 Vård och omsorg som tillväxtområde Svensk vård och omsorg intressant ur ett internationellt perspektiv - medicinteknik - vårdföretag - äldreomsorg och systemlösningar

18 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 18 Vård och omsorg som tillväxtområde Utmaningar: tillgänglighet och service - vården ska bättre svara upp mot medborgarnas skiftande behov - pågående reformer för att öka mångfalden och valfriheten inom vården och omsorgen Innovationsklimatet

19 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 19 Vård och omsorg som tillväxtområde Förslag till handlingsprogram: Utbildning Ökade inslag av entreprenörskap, företagande, projektledning och management i vårdens och omsorgens utbildningar

20 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 20 Vård och omsorg som tillväxtområde Förslag till handlingsprogram: Stöd och råd till blivande och existerande företagare: Stimulera fler som har en idé, vill starta företag eller utveckla sitt företag inom vård och omsorg

21 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 21 Vård och omsorg som tillväxtområde Förslag till handlingsprogram: Upphandlingar Kammarkollegiet ansvarar för stöd till beställare och leverantörer

22 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 22 Vård och omsorg som tillväxtområde Förslag till handlingsprogram Internationalisering och export: Genomför riktade främjandeinsatser, stimulera företagen att utveckla exportinitiativ

23 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 23 Vård och omsorg som tillväxtområde Förslag till handlingsprogram Sprid innovationer: Hela innovationskedjan behöver utvecklas, från idé som utvecklas, testas och når en marknad

24 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 24 Vård och omsorg som tillväxtområde Förslag till handlingsprogram: Följ utvecklingen! Hur utvecklas företagandet? Behövs särskilda insatser? Blir det en mångfald av företag?

25 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 25 Tillväxtverket Fler och växande företag Hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv Utvecklingskraft och tillväxtpotential 25 www.tillvaxtverket.se Tel 08-681 91 00


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Tillväxtverket 1 Ny myndighet – nya möjligheter."

Liknande presentationer


Google-annonser