Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Välkommen Barnet i rättsprocessen Brottsmål & Vårdnadsmål Hur skall barnets behov och intressen tillvaratas under utredningsarbete och beslut.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Välkommen Barnet i rättsprocessen Brottsmål & Vårdnadsmål Hur skall barnets behov och intressen tillvaratas under utredningsarbete och beslut."— Presentationens avskrift:

1 1 Välkommen Barnet i rättsprocessen Brottsmål & Vårdnadsmål Hur skall barnets behov och intressen tillvaratas under utredningsarbete och beslut

2 2 Arrangörer av dagen

3 3 192 stater för barnets rättigheter

4 4 Artikel 2 Icke-diskriminering Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet Artikel 6 Rätt till liv och utveckling Artikel 12 Rätt till inflytande Barnkonventionens fyra grundprinciper

5 5 Barnkonventionens styrka • Alla barns rättigheter samlade i ett dokument • Nästan alla länder i världen har ställt sig bakom barnkonventionen • Barnkonventionen ställer mycket höga krav på världens länder • Barnkonventionen är både ett juridiskt åtagande och ett politiskt verktyg för förändring • Övervakningskommitté i Genève och rapporteringssystem

6 6 Vad sade då FN´s barnrättskommitté?

7 7 De var bekymrade över den låga kunskapen om barnkonventionen och rekommenderade att vi ska erbjuda utbildning i barnets rättigheter för domare, advokater, poliser, socialarbetare, offentliganställda tjänstemän, personal på olika lokala myndigheter

8 8 De var bekymrade över att principen om barnets bästa inte i tillräcklig omfattning följs i praktiken och rekommenderade att vi ska höja medvetenheten av innebörden om barnets bästa

9 9 De uttryckte oro över den höga förekomsten av övergrepp, vanvård och våld i hemmet och rekommenderade att vi ska - erbjuda särskild föräldrautbildning - erbjuda skydd för barn som utsatts för övergrepp

10 10 De var bekymrade över att vissa barn inte känner att de har något riktigt inflytande i frågor som rör deras tillvaro i samhället. och rekommenderade att vi ska främja och underlätta, samt respektera barns åsikter och barns deltagande i frågor som påverkar dem. -inom familjen, skolor, institutioner, domstolar och förvaltningar i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen.

11 11 och rekommenderade att vi ska säkerställa att vuxna som arbetar med barn har utbildats att verkligen erbjuda de barn som har förmåga att uttrycka sina åsikter lämpliga möjligheter att göra detta, och att tillbörlig vikt läggs vid barnens åsikter.

12 12 Barnkonventionen och lagen skall ge varje barn skydd

13 13

14 14 Skolan

15 15 Rättsprocessen

16 16 Socialtjänsten

17 17 Brott mot vuxna går före Polis och åklagares handläggningstider vid misstänkt barnmisshandel 2011 Rädda Barnen 2012 Polisen vill inte hjälpa mig….

18 18 FN:s konvention om barnets rättigheter •Alla barn har samma rättigheter. •Barnets bästa ska komma i främsta rummet. •Barnet har rätt till liv och utveckling. •Barnet har rätt att bli hörd och påverka sin egen situation.

19 19 Rädda Barnen kräver att: •Polis och åklagare följer den lagstiftning som finns och utreder brott mot barn skyndsamt. •Samverkan mellan berörda myndigheter prioriteras för att säkerställa både ett bra bemötande av barnet och en hög kvalitet på förundersökningarna. •Misstankar om brott mot barn utreda noggrant och barns rätt att komma till tals och få information tillgodoses. •Alla barn i Sverige får tillgång till barnahus av god kvalitet •Garantinivå- för förebyggande arbete och tidigt, lättillgängligt stöd

20 20

21 21 Barnkonventionen -barnets rättigheter


Ladda ner ppt "1 Välkommen Barnet i rättsprocessen Brottsmål & Vårdnadsmål Hur skall barnets behov och intressen tillvaratas under utredningsarbete och beslut."

Liknande presentationer


Google-annonser