Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Modellbeskrivning BID Eva Bamberg Jan 2013 Vårt arbete bygger på hållbarhet, kreativitet och inflytande och harmonierar med Lerums vision att bli Sveriges.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Modellbeskrivning BID Eva Bamberg Jan 2013 Vårt arbete bygger på hållbarhet, kreativitet och inflytande och harmonierar med Lerums vision att bli Sveriges."— Presentationens avskrift:

1 Modellbeskrivning BID Eva Bamberg Jan 2013 Vårt arbete bygger på hållbarhet, kreativitet och inflytande och harmonierar med Lerums vision att bli Sveriges ledande miljökommun till år 2025

2 Några resultat i projektet Samverkan för servicelösningar Modellbeskrivning BID Eva Bamberg Jan 2013  Projektets första BID har beslutats av Lerums kommun med mål att utveckla serviceutbudet och attraktionen i Flodas centrumområde  Samverkan har etablerats mellan näringslivets lokala intresseorganisationer  Samverkan mellan Garveriet, myndigheter och lokala matproducenter för att etablera ett centrum för lokalt mathantverk  Lokala fastighetsägare ger inflytande över serviceutbud och centrumutveckling  Stadsplanering sker genom medborgardialog och utlyst arkitettävling med 56 inkomna förslag. Målsättningen är att respektera invånarnas förväntningar på offentligt och privat serviceutbud

3 Några resultat i projektet Näringsliv och service i Floda Modellbeskrivning BID Eva Bamberg Jan 2013  Nya uppdrag/tjänster i Floda – på hel eller deltid/uppdrag till lokala företagare:  Projektledare  Näringslivsutvecklare  Redovisningskonsulter  Lokalvård  Catering  Radiopratare  Hantverkare  Turistinformation  Vintagebutik, vandrarhem och servering  Marknadskommunikationstjänster  Webmaster  El-båtskaptener och matroser  Bagare  Butiksbiträde i brödbutiken Viktoriapassagen/Göteborg  Ansvarig för events/seminarier/kulturaktiviteter  Verksamhetsledare/Vd Nääs & Co  Taxichaufför

4 Några resultat i projektet Näringsliv och service i Floda Modellbeskrivning BID Eva Bamberg Jan 2013  Nya företag/verksamheter/stiftelser i Floda  Floda torg AB ( lokala ägare, tidigare finska fastighetsägare )  Redovisningsbyrå  Nyföretagarcentrum  Lilla ön – vintagebutik och vandrarhem  Brödförsäljning i Viktoriapassagen/Göteborg  Bagare i Garveriet  Stiftelse för lokal matproduktion  Stiftelse för kultur och hälsa  Lyckad rekonstruktion av ett konkurs-hotat företag  Radiostation  Smör och salt tillverkare  Eltaxibolag  Microbryggeri

5 Några resultat i projektet Näringsliv och service på Vrångö Modellbeskrivning BID Eva Bamberg Jan 2013 Då näringslivet ännu inte organiserat sig så är de servicelösningar som utvecklats finansierade av LOVA och Leader.  En vacker hamnpir ger närhet till naturen för gäster och boende  Avloppshanteringen för gästbåtar har förbättrats  En webkamera med väderprognoser till besökare  Utökad service för tankning i gästhamnen  Livsmedel och posttjänster har utökats genom längre öppettider  Utredda mark- och arrendefrågor  Vrångös ”reception” är under utveckling – den del som möte besökare har nu en plan för att ge ett mer tilltalande intryck  En förstudie för Lärcentrum med senaste tekniken

6 Framgångsfaktorer Modellbeskrivning BID Eva Bamberg Jan 2013

7 Framgångsfaktorer Modellbeskrivning BID Eva Bamberg Jan 2013

8 Utmaningar i projektet Modellbeskrivning BID Eva Bamberg Jan 2013 Kommunikation och ekonomi:  Offentlig verksamhet är organiserad efter funktion/stuprör vilket ger längre beslutsvägar och otydligt ansvar i vissa frågor.  Innan kommunen formerad sig och utsett en kontaktyta saknas helhetsperspektivet och mandatet att driva BID-frågor internt och externt  I vårt tidsbegränsade projekt skapar långa handläggningstider och budgetcykler problem  Likviditeten i projektet är problematisk när handläggningstiden av rekvisitioner är långa (Jordbruksverket)  Att nå ut med kontinuerlig information om vårt arbete. Såväl riktad som allmän information kräver resurser och kompetens.

9 Möjligheter Modellbeskrivning BID Eva Bamberg Jan 2013  BID utgår från helhetstänkande och fungerar som hängränna över den offentliga sektors stuprörsorganisation.  BID ger förutsättningar till (med)finansiering av investeringar som annars tas av allmänna medel  BID skapar förutsättningar för människor i olika roller och organisationer att samverka En BID-ansvarig på kommunen underlättar kommunikationen  Att skapa forum och mötesplatser för engagemang kring ortens utveckling  Dialog med närliggande orter ger förutsättningar att genom gemensamma strategier komplettera varandras utbud, inte konkurrera om besökare och bofasta

10 Modellbeskrivning BID Eva Bamberg Jan 2013 Kreativitet Vitalitet Humor Gemenskap Mångfald Kultur Struktur


Ladda ner ppt "Modellbeskrivning BID Eva Bamberg Jan 2013 Vårt arbete bygger på hållbarhet, kreativitet och inflytande och harmonierar med Lerums vision att bli Sveriges."

Liknande presentationer


Google-annonser