Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Brandbefälets Riksförbund Svenska Brandbefälets Riksförbund Förslag till vision och mål 2009 - 2017.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Brandbefälets Riksförbund Svenska Brandbefälets Riksförbund Förslag till vision och mål 2009 - 2017."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Brandbefälets Riksförbund Svenska Brandbefälets Riksförbund Förslag till vision och mål 2009 - 2017

2 Svenska Brandbefälets Riksförbund Förbundskongressens beslut maj 2008 Förbundsstyrelsen ska ta fram och fastställa ny vision och målsättningar för SBR.

3 Svenska Brandbefälets Riksförbund Människorna Strukturen/ organisationen RELATIONER ROLLER/KOMPETENS ARBETSKLIMAT METODER MÅL VISION Arbetsmodellen, ”Effektivitetskonen”

4 Svenska Brandbefälets Riksförbund Vision – om tre kongressperioder ”Svenskt brandbefäl, alltid steget före inom samhällsskydd och beredskap”

5 Svenska Brandbefälets Riksförbund Mål om tre kongressperioder •Brandbefälet leder det lokala arbetet inom samhällsskydd och beredskap, •SBR är en av de tre största aktörerna som organiserar kompetensutveckling av räddningstjänsten, •SBR är en respekterad opinionsbildare inom samhällsskydd och beredskap, •SBR är en jämställd förening, •SBR har en mångfald som motsvarar hela samhällets mångfald, •Brandbefälet kan arbeta samordnat med varandra nationellt och internationellt.

6 Svenska Brandbefälets Riksförbund Metoder (1/3) •Medlemskommunikation: –Tidningen Räddningsledaren –SBR: s hemsida –SBR är värd för forum/arenor i ämnesspecifika frågor inom vår bransch –BRAND-konferenserna tillsammans med SBF –Samordnade aktiviteter i länsföreningarna –Samla alla under ett gemensamt varumärke •Rationell föreningsadministration: –Förenklad föreningsadministration –Fokus på sakfrågorna •Intressebevakning med: –Myndigheter –Samverkande organisationer

7 Svenska Brandbefälets Riksförbund Metoder (2/3) •Kompetensutveckling: –Institutet för Räddningstjänstens Ledarskapsutveckling (IRL) –Arbete tillsammans med SBF –Gemensamma aktiviteter i SBR: s regi –Skapa arenor för gemensamt lärande inom viktiga och angelägna områden •Internationellt samarbete: –SBR: s medlemskap i FEU (den europeiska brandbefälsföreningen) –Nordiska brandbefälsföreningar – och vårt gemensamma nätverk

8 Svenska Brandbefälets Riksförbund Metoder, specificerade (3/3) En idé som förts fram är att skapa nationella arbetsgrupper/utskott inom ämnesspecifika frågor, t.ex. ledarskap, förebyggande brandskydd, stabs- och ledningsarbete, metod/teknik m.fl.

9 Svenska Brandbefälets Riksförbund Roller/kompetens (1/2) •Kongressen: –Uppgift: SBR: s högsta beslutande organ. –Tidsperspektiv: Tre år och längre, –Geografi: Nationellt och internationellt perspektiv. •Förbundsstyrelsen (FS): –Uppgift: Bereder åt kongressen, fastställer verksamhetsplan, budget, årsredovisning, följer upp VU: s arbete. –Tidsperspektiv: 0,5 – 3 år, –Geografi: Nationellt och internationellt perspektiv.

10 Svenska Brandbefälets Riksförbund Roller/kompetens (2/2) •Verkställande utskottet (VU): –Uppgift: Beredande och verkställande organ åt Kongressen och FS. Ansvarar för löpande verksamhet, Företräder SBR externt –Tidsperspektiv: Dagligt – 1 år –Geografi: Nationellt och internationellt perspektiv. •Länsförening/-arna: –Uppgift: Medlemsvård, regional mötesplats, arrangerar attraktiva aktiviteter, företräder SBR på regional nivå. –Tidsperspektiv: Daglig – tre år –Geografi: Regionalt perspektiv.

11 Svenska Brandbefälets Riksförbund Relationer/arbetsklimat Ledord/kännetecken för oss som medlemmar i SBR: –Nyfikenhet. –Respekt. –Närhet. –Ha kul.

12 Svenska Brandbefälets Riksförbund Relationer/arbetsklimat Ledord/kännetecken för oss som medlemmar i SBR: –Nyfikenhet: Vi har en öppenhet inför ny kunskap, vår omvärld och andra kulturer. Vi är utforskande ock skapar nya tillfällen till lärande i vardagen, –Respekt: Vi accepterar och respekterar varandra och varandras åsikter, –Närhet: SBR finns där medlemmarna finns. Vi stödjer varandra i med- och motgång, vår förening inbjuder till medskapande delaktighet. –Ha kul: Vår gemenskap utvecklar oss som yrkesmänniskor under trevliga former.

13 Svenska Brandbefälets Riksförbund Förslag till SBR: s vission och mål för kongressperioden. Antas 2008-11-21 Förankring och prövning i länsföreningarna. Klart 2009-04-10 FS i Borlänge. Fastställ 2009-05-26 Tidplan för ny vision och målsättningar för SBR

14 Svenska Brandbefälets Riksförbund Frågor till Dig: •Fundera över vad du tycker om förslaget. Vad är bra? Vad kan/ska utvecklas mer? Vad innebär det för dig som medlem? •Ge återkoppling till din länsförening eller direkt via SBR: s hemsida, www.brandbefal.se www.brandbefal.se


Ladda ner ppt "Svenska Brandbefälets Riksförbund Svenska Brandbefälets Riksförbund Förslag till vision och mål 2009 - 2017."

Liknande presentationer


Google-annonser