Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad har vi gjort? •Inspiratörer •Konferenser •Landsbygdsriksdagen •Forskarsamverkan •Leader •Internationellt samarbete •Hemsida.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad har vi gjort? •Inspiratörer •Konferenser •Landsbygdsriksdagen •Forskarsamverkan •Leader •Internationellt samarbete •Hemsida."— Presentationens avskrift:

1 Vad har vi gjort? •Inspiratörer •Konferenser •Landsbygdsriksdagen •Forskarsamverkan •Leader •Internationellt samarbete •Hemsida

2 Leader Styrgrupp Landsbygdsprogrammets nationella nätverk Temagrupper 100-tal nationella aktörer 70-tal LAG Sam- verkans- råd forskare LAG utser representant

3 Gorpes utredning •Regionalt bör det finnas fasta grupper knutna till det fortsatta landsbygds- programmet

4 Gruppernas uppgifter •Få fortlöpande information •Vara bollplank till länsstyrelserna •Följa länets Leader-grupper •Regionalt forum för landsbygdsfrågor •Ge beslutsrekommendationer till länsstyrelserna

5 Helhetssyn och lokal förankring strategi i Landsbygdsprogrammet Utväxling av åtgärder Nationellt nätverket Programmets åtgärder Regionala partnerskap Nationella nätverket ska vara kontaktpunkt för LAG LAG

6 Synpunkter Rosenön •Låt oss inspireras av regelbundna träffar med bra föreläsningar •Stimulera till nya möten mellan parter som normalt inte träffas •Nätverket är allas ansvar och ska vara revirfritt •Åskådliggör exempel att lära från inom olika områden i programmet

7 Forts. synpunkter Rosenön •Utveckla metodik för intern-kommunikation inom nätverket •Anlägg ett genusperspektiv •Väck ungdomars engagemang •Kalendarium samt e-nyhetsbrev •Beskrivning av medlemmar på hemsidan och möjlighet till att söka samverkans-partners •Acceptera att det tar lång tid att bygga nätverk


Ladda ner ppt "Vad har vi gjort? •Inspiratörer •Konferenser •Landsbygdsriksdagen •Forskarsamverkan •Leader •Internationellt samarbete •Hemsida."

Liknande presentationer


Google-annonser