Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordningsförbundet. Förstudie Arena Projektperiod 1 febr – 31 dec 2014 Projektledare; Päivi Johansson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordningsförbundet. Förstudie Arena Projektperiod 1 febr – 31 dec 2014 Projektledare; Päivi Johansson."— Presentationens avskrift:

1 Samordningsförbundet

2 Förstudie Arena Projektperiod 1 febr – 31 dec 2014 Projektledare; Päivi Johansson

3 Bakgrund Personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa har svårt att hitta arbete och nå egen försörjning. I Samspelets arbete ingår att hitta anpassade arbets- prövningsplatser. Kopplingen till arbetsgivarna behöver stärkas genom ett strukturerat arbetssätt där vi efterfrågar deras behov av specifik arbetskraft. Detta för att sedan matcha de identifierade behoven mot kompetensen hos Samspelets deltagare. Arbetsgivare har i samarbeten med Samspelet framfört önskan om utbildning och handledning inom området funktionsnedsättningar.

4 Syfte »Etablera kontakter med arbetsgivare inom privat och offentlig sektor i syfte att bredda deras rekryteringsbas och skapa positiva värden på arbetsplatser genom att främja mångfald »Undersöka arbetsgivares och målgruppens behov av individuell matchning »Undersöka arbetsgivares eventuella behov av kompetensutveckling och handledning »Skapa förutsättningar till lyckade arbets- prövningar genom matchning av behov

5 Syfte forts. »Skapa arenor för dialog mellan arbetsgivare, Samspelets deltagare och personal »Undersöka om behov finns av nätverksträffar för arbetsgivare »Undersöka möjligheter för arbetsgivare att marknadsföras genom Samspelet som Årets samspelslag och/eller Årets Samspelshandledare »Att genom förstudien få grunder för en väl genomarbetad och förankrad Esf-ansökan för ett genomförandeprojekt, utifrån styrelsens beslut

6 Målgrupp »Arbetsgivare inom privat och offentlig sektor inom kommunerna Karlstad, Hammarö, Kristinehamn och Grums »Deltagare i Samspelets olika projekt. Personer med funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. »Samspelets egna parter

7 Övergripande mål »Kontakter med arbetsgivare är etablerade liksom arenor för dialog om arbetsgivares arbetskraftsbehov vs Samspelets deltagares behov av prövning, praktik och arbete Ett möjliggörande för samhällets dolda arbetskraft liksom ett värdeskapande för arbetsgivaren »Företagens behov av kompetensutveckling som t.ex. föreläsningar och handledarutbildning är kartlagt »Attityder och bemötande gällande mångfald och integrering har förändrats till mer tillåtande

8 Delmål; Intervjuer av 20-30 företag och 7 parter »Upprätta kontakt och relation »Hitta ”möjliggörare ” »Kartlägga arbetskraftsbehov och matchningskriterier »Finna prövnings- och praktikplatser för arbete »Utreda behovet av kompetensutveckling och handledarutbildning »Kartlägga behov av marknadsföringsinsatser i relation till deras medverkan »Utforma strategi för utnämning/tävling gällande ”Årets Samspelare” eller ”Årets handledare”

9 Delmål; Intervjuer av deltagare 8 män och 8 kvinnor varav 4 utlandsfödda Arbetet sker genom Samspelets befintliga projekt via projektledarna, genom enskilt ordinarie samtal och på befintliga gruppträffar där Arena deltar »Kartlägga deltagares vilja, kompetens och arbetsförmåga »Kartlägga deltagares behov och vilja av prövnings- och praktikplatser för arbete »Ta fram allmänna och yrkesspecifika matchningskriterier

10 Delmål; Arenor för dialog »Utforma forum och skapa dialog med deltagare på Samspelet utifrån ett brukarperspektiv »Studiebesök på arbetsplatser med deltagare »Bjuda in arbetsgivare att träffa deltagare på Samspelet »Frukost- och lunchmöte mellan arbetsgivare, Samspelets deltagare, personal och parter. Teman, ex: CSR, mångfald på arbetsmarknaden, goda exempel, runda bordet- diskussioner mm »Utbildningstillfällen för arbetsgivare och handledare – psykisk ohälsa och funktionsnedsättning

11 Aktiviteter »Praktikbanken på Swedbank 27/3 »Samverkan med liknande arbeten: 100-jobb Karlstad, Kom i Jobb Kristinehamn, Framsteget, Ett öppnare Värmland, Lärling 2.0, Juventus Forshaga mfl. »Träff med kommunernas näringslivsenheter »Befintliga Företagsnätverksmöten – BNI, Handelskammaren, Svenskt Näringsliv och Nätverket

12 Utmaningar & Möjligheter •Samordning och struktur vid företagskontakter •Samverkan med kommunernas arbetsmarknadsenheter liksom Samspelets parter i stort •Struktur för loggning av information/kontakter •Urval företag för intervjuer •Marknadsföra Samspelet via hemsidor, nyhetsbrev, via parterna, nätverk, frukostmöte… •Öka motivationen hos våra deltagare


Ladda ner ppt "Samordningsförbundet. Förstudie Arena Projektperiod 1 febr – 31 dec 2014 Projektledare; Päivi Johansson."

Liknande presentationer


Google-annonser