Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FRÅN VÄSTERHAVET TILL VÄTTERNS STRAND Bild 1. Deltagande kommuner (aktörer) 33 st.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FRÅN VÄSTERHAVET TILL VÄTTERNS STRAND Bild 1. Deltagande kommuner (aktörer) 33 st."— Presentationens avskrift:

1 FRÅN VÄSTERHAVET TILL VÄTTERNS STRAND Bild 1. Deltagande kommuner (aktörer) 33 st.

2 Datakunskap IT - Stöd Presentationsteknik Benchmarking Övergripande Förhållningssätt Projektkunskap Organisationsutveckling Bild 2. Den kommunala arbetsmarknadsverksamheten bör ha ett övergripande förhållningssätt, för att på bästa sätt möta lokala behov att aktivt samverka över förvaltningsgränserna. På detta sätt skapas nya möjligheter för de individer som är exkluderade från den reguljära arbetsmarknaden. Att se individens behov ur ett helhetsperspektiv, så att ”rätt insatser kan ges till rätt individ, vid rätt tillfälle”. Ett behov av en god baskunskap inom data, IT-stöd, marknadsföring, organisationsutveckling, ”benchmarking” och projektkunskap, ger både organisationen och individerna goda förutsättningar att nå den önskade utvecklingen.

3 Bemötande Värdegrund Konflikthantering Missbrukskunskap Kunskap om Psykisk ohälsa Kunskap om Psykisk ohälsa Kommunikation /Ledarskap Kulturkunskap Mångfaldsutbildning Jämställdhet Förhållningssätt Bild 3. Förhållningssätt: Här listas några rubriker som deltagande kommuner önskar kompetensutveckla för att möta framtida utmaningar samt skapa den samsyn som kan utgöra en god bas för ett framtida samarbete.

4 Pedagogik Metodik Open College Network Regelverk AF/FK/IFO Kognitiv Beteende Terapi Socialt Företagande Karriärcoachningsmetoder Arbetsförmågebedömning Vägledningsmetoder Motiverande samtal Fokusfrågor Bild 4. Fokusfrågor: Många kommuner står inför stora utmaningar och önskar skaffa en ”verktygslåda” av kompetenser och verktyg för att möta framtiden. Tema: Metodik och Pedagogik.

5 NÄTVERK  Chefer  Konsulenter  Arbetsledare  Administratörer  Utbildningsnätverk  Ungdomsnätverk / UGA  Finansiell samverkan  Rehabilitering/ Arbetsförmågebedömning  Introduktion / Integration  Job-Fas 2 / Fas 3 / Sysselsättningsplatser Bild 5. Strategi: Att lokalisera och utveckla lokal kompetens, genom nätverkande på flera nivåer. Genom fokusgrupper, utveckla samverkan och skapa förutsättningar för en verksamhetsutveckling.

6 ADMINISTRATION KARTLÄGGNING VÄGLEDNING UTREDNING ARBETSLEDNING Bild 6. Alla yrkesgrupper inom de lokala arbetsmarknadsenheterna har gemensamma, liksom yrkesspecifika behov av kompetens. Detta behov kan ligga till grund för de delar av kompetensutvecklingsmodellen, som kan göras gemensam och de delar som kan ses som en specialisering.

7 KOMPETENSUTVECKLINGSMODELL Gemensam grundutbildning Övergripande Förhållningssätt BEMÖTANDE VÄRDEGRUND PSYKISK OHÄLSA KULTUR / MÅNGFALD / JÄMSTÄLLDHET MYNDIGHETERNAS REGELVERK DATAUTBILDNINGAR PRESENTATIONSTEKNIK IT-STÖD Specialisering COACHNING / VÄGLEDNING SAMTALS / UTREDNINGSMETODER KARTLÄGGNINGSMETODER ARBETSFÖRMÅGEBEDÖMNINGAR HANDLEDARUTBILDNING Specialisering LEDARSKAP / KOMMUNIKATION ORGANISATIONSUTVECKLIG NÄTVERKSBYGGANDE SOCIALT FÖRETAGANDE STUDIEBESÖK MARKNADSFÖRING PROJEKTKUNSKAP Bild 7. Här beskrivs en ”teoretisk” modell för hur kompetensutvecklingen skapar en gemensamt sammanhållen utbildningsgrund för alla medarbetare inom den lokala arbetsmarknadsenheten. Varje kommun bör ges möjlighet att välja mellan vilken/vilka typer av specialisering som motsvarar de lokala behoven.


Ladda ner ppt "FRÅN VÄSTERHAVET TILL VÄTTERNS STRAND Bild 1. Deltagande kommuner (aktörer) 33 st."

Liknande presentationer


Google-annonser