Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsynsutveckling i Väst kunskap, glädje, samverkan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsynsutveckling i Väst kunskap, glädje, samverkan."— Presentationens avskrift:

1

2 Tillsynsutveckling i Väst kunskap, glädje, samverkan

3 Detta var projektet 999 personer på 50 arbetsplatser Vi arbetar på Västsveriges miljömyndigheter Fokus på de mjuka frågorna Länsstyrelsen i Västra Götaland projektägare, samverkan med många Finansierat av Europeiska Socialfonden September 2011 till februari 2014

4 Övergripande mål Miljömyndigheterna når målen Möter samhälleliga behov Medarbetarna kompetenta och trygga i sin yrkesroll Arbetar rättssäkert och effektivt Samverkar med varandra och andra aktörer

5 Målen med insatserna Höja vår kompetens Verktyg för kommunikation Arbetsglädje Nya arbetsformer Samverkan Kunskap om jämställdhet och tillgänglighet

6 Utbildningar Ledarskap, 3 dagar Kommunikation och bemötande, 3 dagar Processledning, 2 dagar Personlig effektivitet, 1 dag Retorik och presentationsteknik, 1 dag Juridik och personligt ledarskap för administratörer, 1 dag Förhandlingsteknik, 1 dag Förhandling i Mark- och miljödomstol, 1 dag

7 Framgångsrikt arbetssätt i delprojekt Jämställdhet, Klarspråk, Mötesteknik, Processkartläggning Gemensam utbildning flera arbetsplatser Arbete på hemmaplan med konsultstöd Gemensam reflektion kring resultat Ledarutveckling – djupintervjuer av tio chefer Brukarenkäter – kundernas upplevelse av mötet med myndigheten

8 Samverkan – ett nyckelord Lära av varandra Månadens Goda Exempel på webben Tvådagars seminarium Goda exempel Referensgrupp Ett tydligare möte mellan företag och myndigheter

9 Effekter Ökad kompetens Nya arbetssätt Positiv påverkan på arbetsplatsen Fördjupade och/eller breddade arbetsuppgifter Arbetsglädje Ökad samverkan mellan arbetsplatser

10 Styrgruppen Länsstyrelsen i Västra Götalands län - ordförande och ekonom Länsstyrelsen i Hallands län Representanter för miljökontoren i Halland, Skaraborg, Göteborgsregionen, Fyrbodal och Sjuhärad Göteborgs Stad

11 Efter projektet Kompetens och arbetssätt Nätverk, samverkan, ledarforum Önskat läge Miljösamverkan Västra Götaland och Halland Kommunikationsutbildning för nyanställda Dialog med viktiga aktörer

12 Tack!


Ladda ner ppt "Tillsynsutveckling i Väst kunskap, glädje, samverkan."

Liknande presentationer


Google-annonser