Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetensutveckling Processansvarig: Ulrika Sjöholm

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetensutveckling Processansvarig: Ulrika Sjöholm"— Presentationens avskrift:

1 Kompetensutveckling Processansvarig: Ulrika Sjöholm
Rev. datum: Version 3

2 Processpecifikation för kompetensutveckling
Processen avser kompetensutveckling av medarbetare på AffärsConcept (AC). Huvudsaklig mottagare Den enskilde medarbetaren på AC. Processens syfte Att bibehålla den sammantagna kompetensnivån så att AC kan vidmakthålla sin position som Sveriges främsta specialister på offentlig upphandling. AC ska kunna genomföra alla typer av offentliga upphandlingar samt utbildningar och utredningar inom området. På detta sätt ska AC vara den självklara partnern för offentliga aktörer inom offentlig upphandling, när målet är att göra en god affär inom ramen för gällande rätt. Att säkerställa att samtliga konsulter når upp till en hög nivå avseende kompetensen inom området (offentlig upphandling) så att samtliga konsulter kan stödja kunden i att skapa förutsättningar för bästa möjliga affär inom ramen för respektive upphandling. Att skapa förutsättningar för att varje medarbetare ska trivas i sin roll och få möjlighet till personlig utveckling på AC.

3 Att sprida risken när det gäller beroende av en viss medarbetares kompetens.
Att ha rätt kompetens vid rätt tillfälle (gränssnitt mot försäljningsprocessen) och arbeta proaktivt med kompetensutveckling så att vi kan svara mot marknadens efterfrågan. Skapa underlag för strategisk resursplanering. Processens startpunkt Kartläggning av kompetensförsörjning på AC. Processen slutar Processen slutar med att genomförd kompetensutveckling följs upp och medarbetarens kompetensprofil uppdateras. Gränsar processen mot andra processer Processen gränsar mot följande processer: Försäljning Introduktion av nyanställda Resursplanering

4 Kompetens- försörjning AC
Processen för kompetensutveckling Kompetens- försörjning AC Individanalys Genomförande Uppföljning Kompetensutveckling genomförs i form av t.ex. extern utbildning /konferens, intern ut-bildning och kompetens-överföring inom ramen för genomförande av uppdrag. Genomförd utveckling dokumenteras. Översyn av individens kompetensbehov genom utvecklingssamtal, uppföljningssamtal och på initiativ av Teamledare/Region-ansvarig eller medarbetaren själv. Kartläggning av vilka behov av kompetens som AC har samt på vilka punkter förstärkning krävs. Avstämning/rapportering med Teamledare/Region-ansvarig/VD avseende beslutad och avslutad kompetensutvecklingsinsats på utvecklings- och uppföljningssamtal. Uppdatering av med-arbetarens kompetensprofil.

5 Kompetensförsörjning AC
Individanalys Genomförande Uppföljning Uppdatera kompetensprofil Kompetensförsörjning AC Steget Kompetensförsörjning AC syftar till att kartlägga vilken kompetens som marknaden efterfrågar och som passar AC:s verksamhet. Kartläggningen sker och uppdateras i anslutning till perioden för utvecklingssamtal på ledningsgruppsmöte. Ett kompetensförsörjningsprojekt ska genomföras för SKL Kommentus-koncernen under 2014. Möjliga kunskapsområden: Upphandlingsjuridik Områdeskunskap Byggentreprenader IT Kommunikation AFF Vård Varor Tekniska konsulttjänster Ekonomi Miljö- och etiska krav Utvärdering Avtalsrätt IT-kunskaper (Word, Excel) Pedagogik/utbildning Organisationskunskap Strategi Språket, formuleringsförmåga Projektledning Omvärldsbevakning (inom EU/EES)

6 Kompetens-försörjning AC
Individanalys Genomförande Uppföljning Individanalys Individanalys omfattar en inventering av den enskilda medarbetarens kompetensnivå (inkl. uppföljning av genomförd kompetensutveckling) samt upprättandet av personliga utvecklingsmål med avseende på kompetensutveckling. Individanalysen görs bland annat genom: Utvecklingssamtal och uppföljningssamtal Förfrågningar (önskemål från medarbetaren) Kompetensinventeringsverktyg

7 Kompetens-försörjning AC
Individanalys Genomförande Uppföljning Genomförande I steget genomförande beskrivs olika sätt att utveckla medarbetarens kompetens: Utbildningar Interna Externa Koncerngemensamma Olika interna forum (t.ex. byggentreprenader, utvärdering) Nätverk Teammöten Frukostmöten Seminarier och konferenser Medverkande i uppdrag och hålla utbildningar.

8 Kompetens-försörjning AC
Individanalys Genomförande Uppföljning En nyanställd medarbetare bör gå AC:s introduktionsutbildning i offentlig upphandling. En konsult som ska hålla en utbildning för första gången på AC ska innan dess ha deltagit på någon av AC:s utbildningar. Extern kompetensutveckling som innebär en kostnad ska godkännas av Regionansvarig eller VD. Deltagande i kostnadsfria konferenser/seminarier/möten/forum/utbildningar i kompetensutvecklingssyfte ska godkännas av med Teamledare/Regionansvarig, med undantag av koncerngemensamma utbildningar som ska stämmas av med Teamledare/Regionansvarig. För koncerngemensamma utbildningar informeras samtliga medarbetare av HR per e-post om planerade tillfällen och anmälan lämnas till angiven person. Medarbetaren bör årligen genomgå minst två dagars kompetensutveckling i form av utbildning, seminarium och konferenser. Steget avslutas med att medarbetaren rapporterar genomförd insats till Teamledare/Regionsansvarig för dokumentering. I samråd med Teamledare/Regionsansvarig beslutas om nyvunnen kunskap ska förmedlas vidare i organisationen och på vilket sätt (team-/regionmöte, AC-möte).

9 Kompetens-försörjning AC
Individanalys Genomförande Uppföljning Uppföljning I steget Uppföljning rapporteras att planerad kompetensutveckling har genomförts samt resultatet av denna. Medarbetarens kompetensprofil ska uppdateras. Uppföljningen äger rum på utvecklingssamtal och uppföljningssamtal.


Ladda ner ppt "Kompetensutveckling Processansvarig: Ulrika Sjöholm"

Liknande presentationer


Google-annonser