Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barr amma baro! – Antingen lär man ut, eller så lär man in! Ordspråk från Somalia.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barr amma baro! – Antingen lär man ut, eller så lär man in! Ordspråk från Somalia."— Presentationens avskrift:

1 Barr amma baro! – Antingen lär man ut, eller så lär man in! Ordspråk från Somalia

2 Arbetsplatsbaserat lärande Göra Ny kunskap, föreläsning, workshop Testa nya idéer, ändra rutiner Göra nytt

3 Olika inlärningsstilar • Konkreta upplevelser • Reflekterande observation • Abstrakt tänkande • Aktivt experimenterande

4 Analysen av SWOTar och enkäten • Basnivån – något för alla – Marknadsföring – Kommunikation – Kvalitet – Bemötande – IT – Biblioteksrummet

5 Analysen av SWOTar, fokusgrupper och webbenkäten • Organisationsidentitet • Ledarskap • Lärande organisation

6 Organisationsidentitet • Arbetsplatsens värdegrund. • Bibliotekets position i förhållande till andra aktörer. • Kommunikation på arbetsplatsen – med och mellan medarbetarna – med uppdragsgivare, – intressenter – brukare • Definierar verktyg och strategier för att nå mål och målgrupper.

7 Ledarskap • Biblioteksledningens ansvarsområden och metoder för ledningen att genomföra sitt uppdrag. • Planläggning och analys av målen i strategiska styrdokument. • Att motivera medarbetarna att genomföra målen i och skapa metoder för att följa upp dem med relevanta nyckeltal. • Att inspirera medarbetarna och skapa ett kreativt arbetsklimat, men också att skapa självinsikt kring personalgruppens styrkor och svagheter i förhållande till uppdrag och mål.

8 Lärande organisation • Tillsammans skapar, samlar och förmedlar medarbetarna kunskap och kompetens på arbetsplatsen. • Metoder för kunskapsöverföring utvecklas och förändras allt efter mål, målgruppernas behov.

9 T ex katalogisering, statistik, språk T ex ledarskap, projekt- och metodutveckling Bemötande, IT, Marknadsföring, Kommunikation, Kvalitet, Biblioteksrummet

10 Så vad händer närmast? • 9 september: Kick off • Hösten 2011 – hösten 2012: Ledarskapsutbildning t ex – Rekrytering – Konfliktlösning – Reflektion – Analys – Inspiration – Kreativa miljöer – Gruppdynamik – Strategisk ekonomisk planering – Coaching

11 …och mer då? • Start hösten 2011 (men inte allt på en gång): Basen: – Kvalitet – Bemötande – Kommunikation – IT – Biblioteksrummet – Marknadsföring

12 Var och när ska utbildningen ske? TisdagarEskilstuna OnsdagarVästerås TorsdagarÖrebro Exempel: heldagsseminarier och workshops om bemötande en gång varannan vecka under oktober och november 2011 skulle kunna se ut såhär (samma moment upprepas på tre platser):

13 Specialistkompetenserna • Från och med hösten 2012

14 Metoder till vår hjälp • Seminarier, föreläsningar, workshops • Studiebesök • Projekt och metodutveckling • Nätverk • Tvinning • Omvärldsbevakning

15 Yvonne Gran, bibliotekschef • Ledarskap. Allmänt som t ex, rekrytering, gruppdynamik och strategisk ekonomisk planering men också: – Bemötande (gentemot medarbetarna) – IT (val av verktyg) – Kommunikation (medarbetarna, politiken) – Kvalitet (uppföljning, statistik, verksamhetsutveckling) – Marknadsföring, nya målgrupper – Biblioteksrummet – Bibliotekets roll i samhället • Kreativt tänkande • Presentationsteknik • Biblioteksengelska

16 Lisa Ek, bibliotekarie • Baskurser i bemötande, kvalitet, marknadsföring, kommunikation och biblioteksrummet • Medieplanering, gallring, nya inköpssätt • Barn och ungas medievanor • Skriva för webben • Presentationsteknik, retorik • Pedagogik • Omvärldsbevakning • Projekt och metodutveckling

17 Leif Lind, biblioteksassistent och filialföreståndare • Baskurser i IT, bemötande, kvalitet, marknadsföring, kommunikation och biblioteksrummet • Bibliotekshistoria • Litteraturkunskap (fr a finsk litteratur, maghreb-litteratur) och läsfrämjande • Dramatisering av sagostunder • Språk: Finska, arabiska • Mångfald • Projekt och metodutveckling • Kreativt tänkande

18 Sinikka Koivu, biblioteksassistent • Baskurser i IT, bemötande, kvalitet, marknadsföring, kommunikation och biblioteksrummet • Bibliotekshistoria • Litteraturkunskap och läsfrämjande • Kreativt tänkande • Sociala media • Strategisk marknadsföring

19 Mia Tall, gymnasiebibliotekarie • Baskurser i IT, bemötande, kvalitet, marknadsföring, kommunikation och biblioteksrummet • Ungas medievanor • Informationssökning via webben, 13 saker • Nya medier • Pedagogik • Strategisk planering, statistik, • Metodutveckling, projekt, utvärdering

20 Arbetsplatsbaserat lärande Göra Ny kunskap, föreläsning, workshop Testa nya idéer, ändra rutiner Göra nytt


Ladda ner ppt "Barr amma baro! – Antingen lär man ut, eller så lär man in! Ordspråk från Somalia."

Liknande presentationer


Google-annonser