Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LFA- Logical Framework Approach. Vad är LFA? Ett hjälpmedel för logisk analys som stimulerar till frågor kring projektets relevans, genomförbarhet och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LFA- Logical Framework Approach. Vad är LFA? Ett hjälpmedel för logisk analys som stimulerar till frågor kring projektets relevans, genomförbarhet och."— Presentationens avskrift:

1 LFA- Logical Framework Approach

2 Vad är LFA? Ett hjälpmedel för logisk analys som stimulerar till frågor kring projektets relevans, genomförbarhet och uthållighetEtt hjälpmedel för logisk analys som stimulerar till frågor kring projektets relevans, genomförbarhet och uthållighet Ett ramverk som kan ge en struktur i dialogen mellan olika intressenterEtt ramverk som kan ge en struktur i dialogen mellan olika intressenter Ett planeringsinstrument- ringar in de olika momenten i en förändringsprocessEtt planeringsinstrument- ringar in de olika momenten i en förändringsprocess Ett hjälpmedel för att skapa deltagande, ansvar och ägarskapEtt hjälpmedel för att skapa deltagande, ansvar och ägarskap

3 LFA-metodens nio steg Omvärldsanalys Intressentanalys Problem/situationsanalys (Problemträd) Målformulering (Målträd) Aktivitetsplan Resursplanering Indikatorer, mått på måluppfyllelse Riskanalys Analys av förutsättningar för måluppfyllelse

4 Projektplaneringsworkshop Någon från varje intressentgrupp deltar Tillsammans ta reda på vilket problem projektet ska lösa och vad projektet ska åstadkomma Skapar gemensam och strukturerad syn på varför projektet bör genomföras Ägarskap och ansvar hamnar rätt

5 Övning Problemträd/situationsanalys Alltför många unga kvinnor och män är arbetslösa Orsaker?Effekter?

6 Problemanalys - Målanalys Problemträd Orsaker Huvudproblem Effekter Målträd Aktiviteter Delmål/Resultat Projektmål Övergripande mål LFA-metoden

7 Problemanalys Orsaker Huvudproblem Effekter LFA-metoden Ungdomarna utvecklas inte Kommunen får dåligt rykteDyrare för kommunen Jobbigt för de närstående Arbetsgivarna missar kompetens……………………… ……………………..... Fördomar i samhälletHandläggarna (Soc, AF) har inte tillräcklig kunskap om målgruppen Brist på självförtroende hos ungdomarna Arbetsgivarna ser inte gruppen som potentiell arbetskraft Brist på praktikplatser och inskolningsplatser Brist på samverkan soc/Af/Fk Unga kvinnor och män med psykiska funktionsnedsättningar i kommun X har svårt att få arbete eller meningsfull sysselsättning

8 Målanalys Ökat antal arbetstillfällen och/eller meningsfull sysselsättning åt kommunens unga kvinnor och män med psykiska funktionsnedsättningar Ungdomarna utvecklas Ungdomarna mår bättre Minskade kostnader för samhället Lättnad för närstående Arbetsgivarna får ny kompetens ……………………………… ……………………..... Ökad kunskap om målgruppen hos handläggarna på Soc/Af Ökat självförtroende hos ungdomarna Målgruppen synliggörs hos arbetsgivarna och det omgivande samhället – minskade fördomar Ökat antal praktik- platser och inskolningsplatser Förbättrad samverkan soc/Af/Fk Aktiviteter Delmål/Resultat Projektmål Övergripande mål

9 Tack för mig! Sara Wanther 0734-253745Sara.wanther@skanenordost.se En kort presentation av metoden kan laddas ned på SIDAs hemsida under Publikationer och sök sedan ”LFA”


Ladda ner ppt "LFA- Logical Framework Approach. Vad är LFA? Ett hjälpmedel för logisk analys som stimulerar till frågor kring projektets relevans, genomförbarhet och."

Liknande presentationer


Google-annonser